Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlínnám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín

 tel.: 577 007 444 (kancelář)

 e-mail: gym@gjszlin.cz


IČO: 00 55 95 04