Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlínnáměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín

 tel.: 577 007 444 (kancelář) | fax: 577 007 445

 e-mail: gym@gjszlin.cz


IČO: 00 55 95 04