• GJŠ Zlín
 • GJŠ Zlín
 • GJŠ Zlín
 • GJŠ Zlín

Erasmus+

PROJEKT ERASMUS+ Strategická partnerství pro spolupráci škol

Pedago-geeks

doba trvání 1. 9. 2013 - 31. 8. 2018

Projekt je financován z prostředků Evropské komise

partnerské školy:

 • Lyceé Prieur de la Cote d’Or Auxonne, Francie
 • Instituto Statale d’Istruzione Superiore „Pitagora“, Itálie
 • Kelmes Jono Graiciuno gimnazija, Litva

Hlavním cílem projektu je aktivní využití digitálních technologií ve výuce a tvorba výukových materiálů ve spolupráci učitelé - žáci.

Našeho cíle chceme dosáhnout praktickým přístupem, natáčením experimentů v přírodovědných předmětech a jejich následným zpracováním za využití digitálních technologií ve spolupráci žáků a jejich učitelů v mezinárodních týmech. Výsledky budeme sdílet s partnerskými školami elektronicky i během společných mezinárodních setkání.

eTwinning Projekt

TwinSpace

FB stránka

PROJEKT ERASMUS+ Mobilita pracovníků škol

Používat jazyk k učení, učit se používat jazyk

doba trvání 1. 6. 2015 - 1. 6. 2017

Projekt je financován z prostředků Evropské komise

partnerské organizace:

 • Centre of English Language Studies Limited
 • Horizonte - Institut für Sprache, Kommunikation und Kultur Regensburg e. V.
 • Oxford House College Training Limited
 • Languages a la carte Ltd
 • The Lake School of English Oxford Limited
 • Shadows Professional Development Ltd
 • Escuela Montalban

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení jazykových kompetencí vyučujících, tedy rozšíření a upevnění znalostí cizích jazyků a tím motivace převážně učitelů nejazykových předmětů k aktivnější spolupráci v projektech programu ERASMUS+, aktivita KA02.

Dalším cílem byla modernizace vyučovacího procesu zavedením nových metod do výuky, konkrétně metody CLIL a posílení mezipředmětové spolupráce a vztahů mezi pedagogy.

angličtina

chemie

matematika

španělština

zsv

THEIA 2014-1-SK01-KA201-000485_5

Doba trvání:

1. 9. 2014 – 31. 8. 2016

Partnerské školy:

 • Gymnázium Andreja Vrábela Levice, Slovensko
 • Escola de Música de Perisinho, Vila Nova de Gaia, Portugalsko
 • La Salle La Laguna, San Christobal de La Laguna, Španělsko
 • Serdar Zeren Ortaokulu, Amasya, Turecko

Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí našich žáků i veřejnosti o důležitosti ochrany životního prostředí a udržitelném rozvoji v lokálním, regionálním i globálním měřítku.

Našeho cíle chceme dosáhnout praktickým výzkumem a experimenty, které budou provádět žáci pod vedením svých učitelů. Výsledky budeme sdílet s partnerskými školami elektronicky i během společných mezinárodních setkání.

https://www.facebook.com/theia.cz

THEIA-food-kilo-brochure-v7-CZE.pdf

THEIA-food-kilo-brochure-v7-ENG.pdf