Výstavy

Nejlepší práce studentů výtvarné výchovy jsou vystavovány na školních výstavách, konaných zpravidla u příležitosti dnů otevřených dveří, v budově školy. Výstavy zaměřené na určité téma jsou prezentací výtvarných dovedností studentů pod odborným pedagogickým vedením. Práce studentů naší školy mohla před pár lety zhlédnout v městské galerii Alternativa i širší zlínská veřejnost. Velká řada maleb se stala dlouhodobou výzdobou prostor lůžkového oddělení onkologického centra Krajské Baťovy nemocnice ve Zlíně.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25