Výzdoba školy

V prostorách chodeb, schodišť, tříd a školní zahrady se žáci cítí o to lépe, když výzdobu tvoří jejich vlastní výtvarné práce. Snahou pedagogů výtvarné výchovy je vytvářet výzdobu trvalejšího charakteru co nejlepším výběrem a instalací studentských prací.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25