Orientační dny v DIS ve Fryštáku

Ve dnech 21.–23.10.2013 se kvinta zúčastnila Orientačních dnů v DIS ve Fryštáku. Tématem tentokrát byla média a jejich vliv na člověka. Kromě toho, že jsme se všichni dozvěděli spoustu nových informací, vyzkoušeli si studenti práci redaktorů v novinách, vytvořili reklamu podle zadání, ale také si zahráli několik velice zajímavých her a celkově si užili sami sebe a třídního kolektivu. Za skvělou náplň děkujeme lektorům Liborovi, Verči a Anežce.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16