• GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín

< zpět na hlavní stránku

Informace pro rodiče a studenty budoucího 1. ročníku a primy

Vážení rodiče, milí budoucí studenti,

v úterý 1. září 2020 zahájíme školní rok 2020/2021 v 8 hodin v kmenových učebnách (rozpis učeben bude uveřejněn v budově školy na nástěnce na hlavním schodišti). První školní den Vás čekají úvodní třídnické hodiny od 8.00 do 10.00 hodin, na kterých se seznámíte s třídními učiteli, získáte všechny potřebné údaje o studiu a také dostaneme zaplacené ISIC karty, které již budou naprogramované pro objednávání obědů v jídelně. Třídní učitelé Vám rovněž předají přístupový kód pro vstup do informačního systému školy.

Ve středu 2. září 2020 Vás čekají ve 2.-5. vyučovací hodině třídnické hodiny, od 11.45 do 12.45 hodin pak rozřazovací testy z anglického jazyka a od 13.00 do 14.00 hodin rozřazovací testy z druhého cizího jazyka (pokud nejste přihlášeni jako začátečníci). Ve 14.30 proběhne v budově školy tradiční burza učebnic, pro první ročník v 1. etáži (přízemí), kde bude možnost učebnice zakoupit od starších spolužáků za výhodnější ceny. Učebnice, požadované pro jednotlivé předměty v 1. ročníku, najdete na www.gjszlin.cz/gztgm/dokumenty-skoly.html. Jazykové učebnice a učebnice základů společenských věd bude hromadně objednávat škola.

Pro studenty primy osmiletého gymnázia učebnice zajišťuje a hradí škola. Výjimkou jsou jazykové učebnice, které slouží ke vpisování a používáním se znehodnotí. Tyto zajistí opět škola, hradí si je studenti při převzetí.

Všechny rodiče našeho prvního ročníku a primy srdečně zveme ve středu 2. září 2020 od 16 hodin na úvodní třídní schůzky, které proběhnou v učebnách 2. etáže. Budete mít možnost seznámit se osobně s třídními učiteli, získáte přístupové údaje do informačního systému školy a také informace o aktuální nabídce aktivit pro Vaše děti. K parkování bude možno využít parkoviště pod lyžařským svahem (příjezd mezi budovou školy a Památníkem T. Bati).

Přejeme Vám příjemně prožitý zbytek letních prázdnin a těšíme se na osobní setkání s Vámi!

vedení školy

< zpět na hlavní stránku

English  German  France  Spain

Projekty z IROP, IPRÚ a OPŽP

Odkazy

Kde nás najdete

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín

Tel.: 577 007 444 | Fax: 577 007 445
E-mail:
gym@gjszlin.cz

Mapy.cz: Najdete nás zde

Partneři a projekty

Logo Zlínského kraje

Naše škola uzavřela smlouvu se Zlínským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje.

Projekty ERASMUS+

Logo Erasmus+

Projekty ESF

Realizovali jsme celou řadu projektů financovaných ESF fondy. Jejich přehled je k dispozici v sekci Projekty.

logo MU
Škola spolupracuje s Masarykovou univerzitou na projektu Partnerství ve vzdělávání.

Podporujeme talentované žáky – probuďte svůj talent prostřednictvím programu Centra pro talentovanou mládež www.ctm-academy.cz

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu – posuňte své hranice a udělejte něco pro druhé, přihlaste se do týmu! www.DofE.cz

Eurocentrum
Škola spolupracuje s organizací Eurocentrum Zlín.