• GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín

< zpět na hlavní stránku

Naši studenti obsadili první místa v okresním kole SOČ

Stejně jako v loňském roce jsme na našem gymnáziu ani za mimořádného stavu nepřestali pracovat na Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Je až s podivem, že i v nelehkých podmínkách současné situace a distančního vzdělávání, se našim žákům podařilo úspěšně dokončit tak velké množství prací. Všechny práce našich žáků se umístily na prvním místě s postupem do krajského kola.

Do okresního kola SOČ naše gymnázium v letošním roce vyslalo práce do celkem šesti soutěžních oborů.

Okresní kolo se uskutečnilo dne 8. 4. 2021 pod záštitou Gymnázia J. Pivečky a SOŠ Slavičín. Stejně jako v loňském roce i letos musely všechny obhajoby proběhnout online-formou. Kromě práce samotné bylo tedy nutné natočit video s prezentací a následně ještě obhájit svou práci před porotou v prostředí online-schůzku přes MS Teams.

Soutěžní práce:

  • Jana Mouková – Příprava povrchů s antikoagulačními vlastnostmi (Obor 03 – chemie)
  • Sofie Anna Vachalová – Screeningové vyšetření dutiny ústní – se zaměřením na nádorová onemocnění (Obor 06 – zdravotnictví)
  • Renáta Mudráková – Syndrom vyhoření (Obor 14 – Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času)
  • Nathalie Anna Tomančáková – Pravda a láska Václava Havla (Obor 15 – Teorie kultury, umění a umělecké tvorby)
  • Pavla Novosadová – Posmrtný život ve starověkém Řecku (Obor 17 – Filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory)
  • Jakub Merta, Filip Kocháň – Na křižovatky s rozumem (Obor 18 – Informatika)

Chtěli i bychom tímto poděkovat soutěžícím za jejich práci a skvělou reprezentaci školy a rovněž konzultantům za jejich podporu, tentokrát vzdálenou.

Svatava Benešová, koordinátorka SOČ

< zpět na hlavní stránku

English  German  France  Spain

Projekty z IROP, IPRÚ a OPŽP

Odkazy

Kde nás najdete

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín

Tel.: 577 007 444 | Fax: 577 007 445
E-mail:
gym@gjszlin.cz

Mapy.cz: Najdete nás zde

Partneři a projekty

Logo Zlínského kraje

Naše škola uzavřela smlouvu se Zlínským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje.

Projekty ERASMUS+

Logo Erasmus+

Projekty ESF

Realizovali jsme celou řadu projektů financovaných ESF fondy. Jejich přehled je k dispozici v sekci Projekty.

logo MU
Škola spolupracuje s Masarykovou univerzitou na projektu Partnerství ve vzdělávání.

Podporujeme talentované žáky – probuďte svůj talent prostřednictvím programu Centra pro talentovanou mládež www.ctm-academy.cz

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu – posuňte své hranice a udělejte něco pro druhé, přihlaste se do týmu! www.DofE.cz

Eurocentrum
Škola spolupracuje s organizací Eurocentrum Zlín.