Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

< zpět

Digitální učení nově

Gymnázium a Jazyková školy Zlín je partnerskou školou nově běžícího projektu Erasmus probíhajícím v období 01. 03. 2021 – 28. 02. 2023, který je zaměřen na tvorbu digitálních učebních materiálů v matematice, geografii, chemii a španělském jazyce.

Projekt DIGI SCHOOL reaguje na výzvu 2020 programu Erasmus Evropské komise a jeho cílem je vytvořit digitální učební materiály, které budou použity k větší personalizaci výuky (žák si dané téma studuje svým vlastním tempem, vrací se, kdy a kam potřebuje), případně k opakování a procvičování učiva.

V rámci projektu vznikají interaktivní materiály využívající možností platforem TEDed, Nearpod, Kahoot!, Wordwall, Padlet, Canva a dalších. S využitím platforem a jejich možnostmi byli seznámeni všichni zájemci z řad pedagogů školy.

Erasmus logo

< zpět