Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

< zpět

Informace pro rodiče a studenty budoucího 1. ročníku

Rozdělení studentů 1. ročníku do tříd uveřejníme ve druhé polovině srpna na našich webových stránkách. Z důvodu ochrany osobních údajů budete na seznamech uvedeni pod svými kódy, které jste obdrželi v přijímacím řízení.

Ve čtvrtek 1. září 2022 zahájíme školní rok 2022/2023 v 8 hodin v kmenových učebnách (rozpis učeben bude uveřejněn v budově školy na nástěnce na hlavním schodišti). První školní den Vás čekají úvodní třídnické hodiny od 8.00 do 10.30 hodin, na kterých se seznámíte s třídními učiteli, získáte všechny potřebné údaje o studiu a také dostanete zaplacené ISIC karty. Třídní učitelé Vám rovněž předají přístupový kód pro vstup do informačního systému školy, kde najdete rozvrh hodin, suplování, budete tam moct sledovat svoji klasifikaci v předmětech a všechny další důležité informace.

V pátek 2. září 2022 Vás čekají v 1.–4. vyučovací hodině třídnické hodiny, od 11.40 hodin pak již výuka podle stálého rozvrhu. Ve 13.00 hodin pak proběhne ve školní sportovní hale tradiční burza učebnic, kde bude možnost učebnice zakoupit od starších spolužáků za výhodnější ceny. Učebnice, požadované pro jednotlivé předměty v 1. ročníku, najdete na www.gjszlin.cz/gztgm/dokumenty-skoly.html (v matematice začneme od školního roku 2022/2023 učit podle nových učebnic, proto si starší učebnice nekupujte). Učebnice pro výuku předmětů v cizích jazycích a učebnice pro ZSV zajišťuje škola hromadnou objednávkou.

Ve dnech 5. a 7. září 2022 se pro první ročník uskuteční seznamovací pobyt s třídními učiteli a výchovnou poradkyní.

Všechny rodiče srdečně zveme ve čtvrtek 1. září 2022 od 15.30 hodin na úvodní třídní schůzky, které proběhnou v učebnách 2. etáže. Budete mít možnost seznámit se osobně s třídními učiteli, získáte přístupové údaje do informačního systému školy a také informace o aktuální nabídce aktivit pro Vaše děti. K parkování bude možno využít parkoviště pod lyžařským svahem (příjezd mezi budovou školy a Památníkem T. Bati).

Přejeme Vám příjemné prožití letních prázdnin a těšíme se na osobní setkání s Vámi 1. září 2022, na začátku nového školního roku!

vedení školy

< zpět