• GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín

< zpět na hlavní stránku

Vynikající úspěch našeho žáka v SOČ

Ve dnech 14. - 16. 6. 2019 se uskutečnilo v prostorách Mendelova gymnázia v Opavě celostátní kolo přehlídky prací Středoškolské odborné činnosti za školní rok 2018/2019. Z našeho gymnázia se do celostátního kola probojoval Adam Knirsch (O7. A), který v soutěžním oboru chemie se svou prací s názvem Syntéza a supramolekulární chování 4-(4-(adamantan-1-yl)fenyl)-1-methylpyridinium jodidu obsadil celkově 3. místo. Tato práce je také v širší nominaci na postup do mezinárodní soutěže. Do celostátního kola v oboru chemie bylo vybráno z celé ČR celkově 15 prací. Většina z prací vznikala za přispění různých vysokých škol, případně Akademie věd.

Adamova práce mohla vzniknout díky spolupráci našeho gymnázia s Univerzitou T. Bati ve Zlíně. Chtěla bych tímto moc poděkovat především Ing. Michalu Rouchalovi, Ph.D a doc. Robertu Víchovi, Ph.D, ale i všem ostatním, kteří Adamovi práci v laboratořích umožnili a byli mu nápomocni cennými odbornými radami.

Adamovi k jeho skvělému úspěchu gratuluji.

Svatava Benešová

< zpět na hlavní stránku

English  German  France  Spain

Projekty z IROP a IPRÚ

Odkazy

Kde nás najdete

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín

Tel.: 577 007 444 | Fax: 577 007 445
E-mail:
gym@gjszlin.cz

Mapy.cz: Najdete nás zde

Partneři a projekty

Logo Zlínského kraje

Naše škola uzavřela smlouvu se Zlínským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje.

Projekty ERASMUS+

Logo Erasmus+

Projekty ESF

Realizovali jsme celou řadu projektů financovaných ESF fondy. Jejich přehled je k dispozici v sekci Projekty.

logo MU
Škola spolupracuje s Masarykovou univerzitou na projektu Partnerství ve vzdělávání.

Podporujeme talentované žáky – probuďte svůj talent prostřednictvím programu Centra pro talentovanou mládež www.ctm-academy.cz

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu – posuňte své hranice a udělejte něco pro druhé, přihlaste se do týmu! www.DofE.cz

Eurocentrum
Škola spolupracuje s organizací Eurocentrum Zlín.