• GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín

< zpět na hlavní stránku

Informace pro rodiče a studenty budoucího 1. ročníku a primy

Vážení rodiče, milí budoucí studenti,

dne 2. září 2019 zahájíme školní rok 2019/2020 v 8 hodin v kmenových učebnách. Vzhledem k evropské směrnici o ochraně osobních údajů nebudou seznamy nových tříd zveřejněny na internetových stránkách školy. V posledním srpnovém týdnu budou vyvěšeny v budově školy. Do seznamů bude možné také nahlédnout během prázdnin v úředních hodinách, které budou každou středu od 8 do 15 hodin.

První školní den Vás čekají úvodní třídnické hodiny, na kterých se seznámíte s třídními učiteli, získáte všechny potřebné údaje o studiu a také dostaneme zaplacené ISIC karty, které již budou naprogramované pro objednávání obědů v jídelně.

V úterý 3. září 2019 proběhnou od 16 hodin v budově školy úvodní třídní schůzky s rodiči. K parkování bude možno využít parkoviště pod lyžařským svahem (příjezd mezi budovou školy a Památníkem T. Bati).

Všichni žáci se zúčastní seznamovacích pobytů – 1. ročník v termínu 4.–6. září 2019, prima v termínu 9.–11. září 2019.

Učebnice, požadované pro jednotlivé předměty v 1. ročníku, najdete na www.gjszlin.cz/gztgm/dokumenty-skoly.html. Jazykové učebnice a učebnice Základů společenských věd bude objednávat škola, při převzetí je pak zaplatíte. V pondělí 9. září 2019 proběhne ve 14 hodin v budově školy burza učebnic, kde bude také možnost učebnice zakoupit od starších spolužáků za výhodnější ceny.

Pro žáky primy osmiletého gymnázia učebnice zajišťuje a hradí škola. Výjimkou jsou jazykové učebnice, které slouží ke vpisování a používáním se znehodnotí. Tyto zajistí opět škola, hradí si je žáci při převzetí.

Přejeme Vám krásné prázdniny, plné sluníčka a těšíme se na setkání s Vámi na začátku září!

Vedení školy

< zpět na hlavní stránku

English  German  France  Spain

Projekty z IROP a IPRÚ

Odkazy

Kde nás najdete

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín

Tel.: 577 007 444 | Fax: 577 007 445
E-mail:
gym@gjszlin.cz

Mapy.cz: Najdete nás zde

Partneři a projekty

Logo Zlínského kraje

Naše škola uzavřela smlouvu se Zlínským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje.

Projekty ERASMUS+

Logo Erasmus+

Projekty ESF

Realizovali jsme celou řadu projektů financovaných ESF fondy. Jejich přehled je k dispozici v sekci Projekty.

logo MU
Škola spolupracuje s Masarykovou univerzitou na projektu Partnerství ve vzdělávání.

Podporujeme talentované žáky – probuďte svůj talent prostřednictvím programu Centra pro talentovanou mládež www.ctm-academy.cz

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu – posuňte své hranice a udělejte něco pro druhé, přihlaste se do týmu! www.DofE.cz

Eurocentrum
Škola spolupracuje s organizací Eurocentrum Zlín.