• GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín

< zpět na hlavní stránku

První mezinárodní setkání projektu ERASMUS + „Poselství Picassa stále žije v aktivním občanství“

Ve dnech 2.–8. 2. 2020 se na jihu Španělska v malebném městečku Purchena uskutečnilo první mezinárodní setkání žáků, studentů a učitelů španělského jazyka ze základních a středních škol Španělska, Polska, Itálie a České republiky. Během tohoto týdne se realizovaly různorodé projektové aktivity spojené se slavným malířem Pavlem Picassem, jako například malba Guerniky na venkovní stěnu tamější základní školy, tvorba graffiti, výukových materiálů Kahoot a prezentace různých období Picassova života.

V průběhu setkání projektové skupiny navštívily v Malaze Muzeum Pabla Picassa, jeho rodný dům a také kostel, ve kterém byl pokřtěn. Vzhledem k tomu, že jsme se nacházeli tak blízko Granady, jednoho z nejkrásnějších měst Španělska, nebylo možné vynechat prohlídku impozantní Alhambry, památky prohlášené světovým památkovým dědictvím Unesca. Další setkání se uskuteční v polské Varšavě.

Irena Křížová

< zpět na hlavní stránku

English  German  France  Spain

Projekty z IROP a IPRÚ

Odkazy

Kde nás najdete

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín

Tel.: 577 007 444 | Fax: 577 007 445
E-mail:
gym@gjszlin.cz

Mapy.cz: Najdete nás zde

Partneři a projekty

Logo Zlínského kraje

Naše škola uzavřela smlouvu se Zlínským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje.

Projekty ERASMUS+

Logo Erasmus+

Projekty ESF

Realizovali jsme celou řadu projektů financovaných ESF fondy. Jejich přehled je k dispozici v sekci Projekty.

logo MU
Škola spolupracuje s Masarykovou univerzitou na projektu Partnerství ve vzdělávání.

Podporujeme talentované žáky – probuďte svůj talent prostřednictvím programu Centra pro talentovanou mládež www.ctm-academy.cz

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu – posuňte své hranice a udělejte něco pro druhé, přihlaste se do týmu! www.DofE.cz

Eurocentrum
Škola spolupracuje s organizací Eurocentrum Zlín.