• GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín

< zpět na hlavní stránku

Vrchní státní zástupkyně JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D. na našem gymnáziu

Nebývá vždy jednoduché zajistit pro studenty setkání se skutečnou osobností, která by je oslovila svou odbornou erudicí, současně by jim dokázala zprostředkovat problematiku svého oboru příklady z vlastní praxe, její informace by měly přesah nad rámec tématu, a navíc by byla mediálně známá. To se nám podařilo v jedné osobě v úterý 11. února 2020, když naše pozvání přijala vrchní státní zástupkyně v Praze, JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.

Již od začátku své přednášky zcela ovládla prostor konferenčního sálu školy s kapacitou více než sto míst a studentům výběrových seminářů 3. a 4. ročníků v první části představila podrobný a fundovaný přehled struktury a fungování nejen státních zastupitelství, ale i justice obecně, poté se zaměřila na nebezpečí v prostředí internetu a nakonec zodpověděla řadu dotazů, a to včetně příkladů ze soudní praxe. Obdiv zaslouží, že po besedě, která celkově trvala dvě (nikoli vyučovací!) hodiny ještě měla dostatek energie k poskytnutí rozhovoru pro naši školní Televizi T. G. M.

Pokud Vás zajímá, nač se jí ptal náš reportér, a hlavně co mu paní doktorka Bradáčová odpověděla, podívejte se na náš rozhovor na webu naší školní televize.

Velmi nás potěšilo, že paní vrchní státní zástupkyně přislíbila zachovat naší škole přízeň, a pokud jí to pracovní povinnosti dovolí, opět nás navštívit.

vedení školy

< zpět na hlavní stránku

English  German  France  Spain

Projekty z IROP a IPRÚ

Odkazy

Kde nás najdete

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín

Tel.: 577 007 444 | Fax: 577 007 445
E-mail:
gym@gjszlin.cz

Mapy.cz: Najdete nás zde

Partneři a projekty

Logo Zlínského kraje

Naše škola uzavřela smlouvu se Zlínským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje.

Projekty ERASMUS+

Logo Erasmus+

Projekty ESF

Realizovali jsme celou řadu projektů financovaných ESF fondy. Jejich přehled je k dispozici v sekci Projekty.

logo MU
Škola spolupracuje s Masarykovou univerzitou na projektu Partnerství ve vzdělávání.

Podporujeme talentované žáky – probuďte svůj talent prostřednictvím programu Centra pro talentovanou mládež www.ctm-academy.cz

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu – posuňte své hranice a udělejte něco pro druhé, přihlaste se do týmu! www.DofE.cz

Eurocentrum
Škola spolupracuje s organizací Eurocentrum Zlín.