Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Projekty

Projekty ESF

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Výše dotace: 75.075 Kč

logo EU next generationeu, MŠMT, Národní plán obnovy

GJŠ – Šablony 2019

Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR

Název projektu: GJŠ – Šablony 2019

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Doba realizace: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021

Financování: 2 324 305 Kč

Žadatel: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín


GJŠ – Šablony 2017

Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR

Název projektu: GJŠ – Šablony 2017

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

Financování: 1 555 819 Kč

Žadatel: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín


Evropská škola

Tento projekt je spolufinancován z ESF a státního rozpočtu ČR

Název projektu: Evropská škola, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0484

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Doba realizace: 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

Financování: 989 036 Kč

Žadatel: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Aktivity projektu
  • Šablona č. 1: Čtenářské dílny – Byly vytvořeny 2 tematické plány pro 2 ročníky (sekundu a tercii).
  • Šablona č. 2: Zahraniční jazykový kurz pro učitele – Celkem 7 učitelů absolvovalo dvou týdenní kurz na zahraniční jazykové škole.
  • Šablona č. 3: Stínování – Celkem 5 učitelů se zúčastnilo týdenní stáže na škole v zahraničí.
  • Šablona č. 4: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky – Celkem 20 žáků školy absolvovalo šestidenní poznávací zájezd do Londýna spojený s jazykový kurzem.

Laboratorium přírodních věd

Tento grantový projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Název projektu: Laboratorium přírodních věd, registrační číslo CZ.1.07/1.1.38/02.0027.

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Doba realizace: 1. 11. 2012 – 31. 3. 2015

Financování: 17,2 mil. Kč, z toho 85 % ESF a 15 % státní rozpočet ČR

Žadatel: Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín

Partner s finančním podílem na projektu: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín a Gymnázium L. Jaroše Holešov

ESF projekt laboratorium
Výstupy projektu (Protokoly ve formátu PDF)

Orientační dny

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Rozvoj hodnotové orientace žáků pro udržitelný rozvoj

Datum zahájení: 1. 11. 2009

Datum ukončení: 31. 7. 2012

Realizátor: Dům Ignáce Stuchlého SKM, Fryšták

Zapojení do projektu: 12 škol, 25 vyškolených pedagogů.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání na ZŠ a SŠ realizací inovativních programů zaměřených na rozvoj hodnotové orientace žáků v oblasti trvale udržitelného rozvoje a environmentální výchovy.

K dalším cílům patří: vnímání života jako nejvyšší hodnoty, respekt jedinečnosti, důstojnosti a neopakovatelnosti života, ovlivňování životního stylu a hodnotové orientace žáků, uvědomění si etického rozměru ekologického, sociálního a komunikačního jednání, ocenění rozmanitosti projevů života kultury a každého člověka.


Inovace výuky přírodovědných a společenskovědních předmětů zaváděním interaktivních prvků a využitím ICT technologií

Tento grantový projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Název projektu: Inovace výuky přírodovědných a společenskovědních předmětů zaváděním interaktivních prvků a využitím ICT technologií, registrační číslo CZ.1.07/1.1.08/03.0028.

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Doba realizace: 1. 11. 2010 – 30. 6. 2012

Financování: 3 700 829,20 Kč, z toho 85 % ESF a 15 % státní rozpočet ČR

Obsah projektu: Cílem projektu je inovovat výuku přírodovědných (fyzika, chemie, biologie a geografie) a společenskovědních (základy společenských věd a  dějiny umění)předmětů. Pro každý ročník daných předmětů bude vytvořen výukový soubor, který bude obsahovat celkem 15 výukových hodin. Tyto budou podporovány interaktivní výukou a ICT technologiemi. Dalším cílem projektu je zatraktivnění výuky uvedených předmětů a její přiblížení moderním výukovým trendům.

Žadatel: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Partner s finančním podílem na projektu: Gymnázium Otrokovice

Partner bez finančního podílu na projektu: Gymnázium Uherské Hradiště

ESF projekt 2010
Výstupy projektu

Biologie

BIO 1. ročník - Markéta Vlčková

BIO 2. ročník - Ilona Houšková, Lenka Houšková

BIO 3. ročník - Ilona Houšková

BIO 4. ročník - Jaroslav Špaček

Dějiny umění

DU 1. ročník - Martin Pavliš

Fyzika

FYZ 1. ročník - Lenka Kopečková, Albert Vacek, Petr Zezulka

FYZ 2. ročník - Lenka Kopečková, Albert Vacek, Petr Zezulka

FYZ 3. ročník - Jarmila Podlasová

FYZ 4. ročník - Lenka Hanáková

Geologie

GEO 1. ročník - Radovan Macháček, Markéta Brucháčková

GEO 2. ročník - Radovan Macháček, Markéta Brucháčková

Chemie

CHE 1. ročník - Svatava Benešová

CHE 2. ročník - Otakar Kanta

CHE 3. ročník - Pavel Horčic

Základy společenských věd

ZSV 1. ročník - ALžběta Fojtů

ZSV 2. ročník - Lenka Kramářová

ZSV 3. ročník - Pavel Semerák

ZSV 4. ročník - Eva Svobodová


Tvorba a implementace dvojjazyčných výukových programů pro využití ICT ve výuce matematiky, informatiky a počítačové grafiky na Gymnáziu a Jazykové škole ve Zlíně

Tento grantový projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Název projektu: Tvorba a implementace dvojjazyčných výukových programů pro využití ICT ve výuce matematiky, informatiky a počítačové grafiky na Gymnáziu a Jazykové škole ve Zlíně, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/01.0048

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost (zvyšování kvality ve vzdělávání)

Financování: Celkové náklady projektu: 5 934 756,40 Kč

Podpora z Evropského sociálního fondu: 85 %

Národní spolufinancování: 15 %

Obsah projektu: Základním cílem projektu projektu je zvyšování kvality ve výuce matematiky, informatiky, počítačové grafiky a anglického jazyka na GJŠ Zlín. V rámci projektu budou vytvořeny 3 moduly výukových programů v rozsahu 90 lekcí pro výuku podporovanou ICT v předmětech MAT, IVT a POG, online systém pro generování testů z databáze a databáze 500 testových úloh ze středoškolské MAT a databázi žákovských prací. Programy budou tvořeny a implementovány do výuky v české a anglické verzi s cílem posílit jazykovou a odbornou připravenost absolventů pro další studium a uplatnění v EU.

Žadatel: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

ESF projekt
Výstupy projektu

Žáci 1. a 2. cílové skupiny – 498 žáků v rámci povinné výuky pracovalo se zkušebními testy a systémem MATES, který pilotně ověřovali, 439 žáků prošlo pilotní výukou v rámci volitelných předmětů z matematiky, informatiky a počítačové grafiky.

Matematika

Databáze testových úloh obsažená v systému Mates – Online systém pro generování testů z databáze úloh pro tištěné verze i on-line testování žáků.

Modul výukových lekcí matematika – Modul obsahuje 94 vyučovacích lekcí v české a anglické verzi pro povinný volitelný předmět Seminář z matematiky a Cvičení z matematiky, které jsou rozděleny na dvě části pro 3. a 4. ročník.

Výukové lekce matematiky ve webové aplikaci – Aplikace pro e-learningové využití modulů výukových programů.

Odborná učebna matematiky - Nová učebna byla vybavena stávajícími PC sestavami a upravena pro výuku matematiky a využití systému MATES pro on-line testování žáků (GJŠ Zlín, učebna 117).

Informatika a počítačová grafika

Modul výukových lekcí pro seminář informatiky – Modul obsahuje 92 vyučovacích lekcí v české a anglické verzi pro povinný volitelný předmět Seminář z informatiky, které jsou rozděleny na dvě části pro 3. a 4. ročník.

Modul výukových lekcí pro předmět Grafika, design a multimédia – Modul obsahuje 98 vyučovacích lekcí v české a anglické verzi pro povinný volitelný předmět Grafika, design a multimédia, které jsou rozděleny na dvě části pro 3. a 4. ročník.

Databáze žákovských prací – Software pro ukládání žákovských prací i informatiky a počítačové grafiky. Uložena ve škole v serverovně na pořízeném síťovém úložišti ESF-DISKSTATION.

Odborná učebna informatiky – Stávající odborná učebna byla vybavena novými PC sestavami a softwarem pro výuku informatiky a počítačové grafiky (GJŠ Zlín, učebna 407).

Závěrečná konference

21. a 22. října se konala v hotelu Kopanice na Žítkové závěrečná konference k ukončení projektu. Řešitelé prezentovali svou práci a výstupy projektu, na kterých pracovali.

http://student.gjszlin.cz/esfmat/data/konference-fotografie.zip

http://student.gjszlin.cz/esfmat/data/konference-prezentace.zip

http://student.gjszlin.cz/esfmat/data/konference-ukazky.zip


Tvorba a příprava nabídky výukových programů nových volitelných předmětů vyučovaných v cizích jazycích

Tento grantový projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Název projektu: Tvorba a příprava nabídky výukových programů nových volitelných předmětů vyučovaných v cizích jazycích

Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost (zvyšování kvality ve vzdělávání)

Financování: Celkové náklady projektu: 2 717 116,82 Kč

Podpora z Evropského sociálního fondu: 85 %

Národní spolufinancování: 15 %

Obsah projektu: Cílem projektu je vytvořit 5 modulových výukových programů v cizích jazycích. Výukové programy pro zeměpis, základy společenských věd a matematiku budou vytvořeny v anglickém jazyce, pro dějepis a zeměpis ve španělském jazyce. Vytvořením programů se rozšíří nabídka volitelných předmětů pro žáky školy. Součástí vytvořených výukových programů bude i materiál vytvořený pro práci na interaktivní tabuli v rozsahu minimálně 20 hodin pro každý předmět.

Žadatel: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Výstup projektu: Výstupy projektu je možné nalézt našem webovém serveru na adrese http://77.92.222.2/esfvp/.

ESF projekt

Tvorba a příprava realizace vzdělávacích programů na gymnáziích Zlínského kraje v oblasti celoživotního vzdělávání

Tento grantový projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Název projektu: Tvorba a příprava realizace vzdělávacích programů na gymnáziích Zlínského kraje v oblasti celoživotního vzdělávání

Číslo a název opatření: 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání

Financování: Národní spolufinancování: 1.540.305 Kč

Podpora z Evropského sociálního fondu: 4 620 915 Kč

Celkem veřejné spolufinancování: 6 161 220 Kč

Obsah projektu: Hlavním cílem projektu je rozvoj dalšího vzdělávání určeného pro dospělé zájemce. Velkou část aktivit bude tvořit vzdělávání pedagogických pracovníků škol směřující k rozvoji profesních kompetencí pro přípravu, realizaci a evaluaci programu vzdělávání. Dalšími aktivitami bude průzkum potřeb trhu práce a rozvoj spolupráce se sociálními partnery. Finální aktivity budou zacíleny na tvorbu programů dalšího vzdělávánía konverzi učebních textů do e-learningové technologie.

Žadatel: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Partneři:

  • Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov
  • Gymnázium Otrokovice
  • Gymnázium Jana Pivečky Slavičín
  • Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
  • Masarykovo gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín
Tabule esf projektu