• GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín

< zpět na hlavní stránku

Program Erasmus na GJŠ Zlín

Roky 2020 a 2021 jsou pro program Erasmus zlomovým obdobím, kdy se jedna kapitola uzavírá a druhá, zcela nová, začíná.

Podobně je tomu také na našem Gymnáziu. V programovém období Erasmus 2014-2020 jsme úspěšně realizovali 3 projekty aktivity KA2 Spolupráce škol s partnerskými školami ve Španělsku, Portugalsku, Itálii, Turecku, Slovensku, Chorvatsku, Řecku a Litvě. Dva projekty téže aktivity spolupracují se školami v Turecku, Španělsku, Polsku, Itálii a Rumunsku a budou ukončeny v příštím roce.

Kromě projektů pro žáky jsme realizovali také dva projekty aktivity KA1 pro pedagogy. Tyto projekty byly zaměřeny hlavně na rozvoj jazykových dovedností, metodologii, tvorbu digitálních výukových materiálů a aplikaci nových učebních postupů a metod. Naše snažení bylo korunováno velkým úspěchem, a to nominací našeho druhého projektu Erasmus KA1 „Učitel v moderní době – Učitel? Rádce? Průvodce?“ na cenu The European Innovative Teaching Award - tedy evropskou cenu za inovativní učení. Již tato samotná nominace nám ukázala, že naše rozhodnutí změnit některé tradiční postupy a metody je správné a dala nám energii do další práce.

Nové období programu Erasmus+ jsme započali neméně úspěšně, byla nám schválena žádost o akreditaci instituce na celé sedmileté období a podařilo se nám navázat kontakt s novými partnery ve Španělsku a Litvě, se kterými jsme také podali žádost o nový projekt, do kterého budou zapojeni nejen pedagogové, kteří se zúčastní různých metodických kurzů v zahraničí nebo „job shadowing“, ale také žáci, kteří se budou aktivně podílet na vytváření nových učebních postupů a jejich zavedení do výuky. Kromě tohoto projektu byla schválena žádost o další projekt, ve kterém spolupracujeme se školami na Slovensku a ve Španělsku a také s Teacher`s Academy, evropským metodickým centrem v italské Florencii. V rámci tohoto projektu budeme vytvářet nové učební materiály pro samostudium a aktivní opakování učiva.

Veškeré naše snažení má jeden cíl, kterým je větší personalizace výuky, podpora silných stránek žáků a co nejširší nabídka možností, jak žáci mohou svůj talent rozvíjet.

< zpět na hlavní stránku

English  German  France  Spain

Projekty z IROP, IPRÚ a OPŽP

Odkazy

Kde nás najdete

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín

Tel.: 577 007 444 | Fax: 577 007 445
E-mail:
gym@gjszlin.cz

Mapy.cz: Najdete nás zde

Partneři a projekty

Logo Zlínského kraje

Naše škola uzavřela smlouvu se Zlínským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje.

Projekty ERASMUS+

Logo Erasmus+

Projekty ESF

Realizovali jsme celou řadu projektů financovaných ESF fondy. Jejich přehled je k dispozici v sekci Projekty.

logo MU
Škola spolupracuje s Masarykovou univerzitou na projektu Partnerství ve vzdělávání.

Podporujeme talentované žáky – probuďte svůj talent prostřednictvím programu Centra pro talentovanou mládež www.ctm-academy.cz

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu – posuňte své hranice a udělejte něco pro druhé, přihlaste se do týmu! www.DofE.cz

Eurocentrum
Škola spolupracuje s organizací Eurocentrum Zlín.