• GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín

< zpět na hlavní stránku

Nominace na evropskou cenu The European Innovative Teaching Award

Výsledky práce pedagogů Gymnázia a Jazykové školy Zlín přinesly nominaci na evropskou cenu za inovativní učení.

Program Erasmus+ a účast našich pedagogů na metodologických kurzech v zahraničí přinesly své výsledky. Poslední projekt byl zaměřen na podporu individuálního přístupu ke studentům při výuce a vzdělávání, na metodách identifikace talentu a různých typů inteligence a také na efektivním využití digitálních technologií ve výuce tak, aby se každý student mohl rozvíjet svou cestou a svým tempem.

Implementace výsledků projektu, tedy nových přístupů ke studentům při výuce je na počátku, ale již se nám podařilo představit některé nové předměty, které svým zaměřením a přístupem k žákům podporují jejich zájmy a pomáhají jim studovat, pracovat na sobě a rozvíjet se v osobní oblasti.

Jako příklad můžeme uvést předměty Academic Skills, kde žáci pracují na „akademické práci“ s teoretickou i praktickou částí na zvolené téma; Start with Science pro nižší gymnázium, který využívá online prostředí k samostudiu biologie, chemie, fyziky, matematiky a IT a plnění jednoduchých i složitějších úkolů a Literature, Literacy and Critical Thinking pro skupinu, která se věnuje efektivní práci s textem a nácviku kritického myšlení na příkladech světové literatury.

Všechny tyto nové předměty probíhají v anglickém jazyce, abychom co nejvíce podpořili také jazykovou vybavenost našich žáků.

Reálné zavádění nově nabytých dovedností a zkušeností je teprve v začátcích, ale nominace na evropskou cenu nám jen potvrzuje, že pedagogové GJŠ Zlín vykročili správným směrem a budou schopni zajistit svým žákům rozvoj a vybaví je do budoucího osobního i pracovního života.

< zpět na hlavní stránku

English  German  France  Spain

Projekty z IROP, IPRÚ a OPŽP

Odkazy

Kde nás najdete

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín

Tel.: 577 007 444 | Fax: 577 007 445
E-mail:
gym@gjszlin.cz

Mapy.cz: Najdete nás zde

Partneři a projekty

Logo Zlínského kraje

Naše škola uzavřela smlouvu se Zlínským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje.

Projekty ERASMUS+

Logo Erasmus+

Projekty ESF

Realizovali jsme celou řadu projektů financovaných ESF fondy. Jejich přehled je k dispozici v sekci Projekty.

logo MU
Škola spolupracuje s Masarykovou univerzitou na projektu Partnerství ve vzdělávání.

Podporujeme talentované žáky – probuďte svůj talent prostřednictvím programu Centra pro talentovanou mládež www.ctm-academy.cz

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu – posuňte své hranice a udělejte něco pro druhé, přihlaste se do týmu! www.DofE.cz

Eurocentrum
Škola spolupracuje s organizací Eurocentrum Zlín.