Lektoři

Petr Daniel Hajkr

PhDr. Petr Daniel Hajkr

Vystudoval jsem anglistiku a germanistiku na FF MU v Brně a vykonal státní rigorózní zkoušku na FF UP v Olomouci ve studijním oboru Anglická filologie. V praxi se věnuji zejména britské angličtině a fonetice. Na jazykové škole působím v kurzech vyšších pokročilostí a v přípravných kurzech na cambridgeské jazykové zkoušky.

Zajímám se o jazyky a o vše, co s nimi bezprostředně souvisí.

Mgr. Jitka Javorová

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Mám zkušenosti zejména ze střední školy, s nižší a střední pokročilostí.

Mezi mé záliby patří nenáročná turistika s poznáváním památek, sjezdové lyžování, Skotsko, občasná hra na klavír a poezie a literatura devatenáctého století, dále také seriál Teorie velkého třesku. Jsem zahradník – začátečník.

Vilma Kučerová

Mgr. Vilma Kučerová

Jsem absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci, aprobace jazyk český, jazyk německý.

Na jazykové škole působím od roku 1989. Mám bohaté zkušenosti s výukou všech typů kurzů docházkových skupinových a individuálních i firemních. Výučuji především v kurzech zaměřených na mezinárodní zkoušky Goethe Zertifikat B1, B2, na profesně zaměřenou zkoušku z pracovního jazyka Goethe Zertifikat Deutsch f'ur den Beruf . Od roku 1996 spolupracuji s Goethe Institut Praha a jeho centrálou v Mnichově, zde také absolvuji každoroční školení a sledování nových trendů v jazyce. Toho času jsem certifikovaná zkoušející Goethe institut pro zkoušky Goethe Zertifikat B1 a dětskou zkoušku Fit in Deutsch 2. Mám zkušenosti s výukou na střední škole a přípravou maturantů na písemnou a ústní část maturitní zkoušky. Jsem certifikovaný hodnotitel ústní části maturitní zkoušky.

Zuzana Říhová

Mgr. Zuzana Říhová

Jsem lektorkou čínského jazyka (2 roky praxe na jazykové škole + výuka studentů vysoké školy a studentů gymnázia). Studovala jsem UP Olomouc, obor Čínská filologie – Česká filologie. Na Jazykové škole učím čínštinu I (úroveň A1), čínštinu II (úroveň A2), čínštinu III (úroveň B1).

K mým zálibám patří četba, in-line brusle, výtvarné činnosti a kynologie.

Eva Skopalová

Mgr. Eva Skopalová

Vystudovala jsem filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor anglická filologie-historie, dále jsem získala certifikát CPE (Certificate of Proficiency in English). Mám zkušenosti s výukou angličtiny na jazykové a střední škole, bohaté zkušenosti s kurzy pro děti i dospělé. Vyučovala jsem také v ročních pomaturitních kurzech a firemních kurzech, formou skupinová i individuální výuka. Jsem examinátorkou cambridgeských zkoušek.

K mým zálibám patří jazyky, cestování, hudba, četba, památky, příroda, turistika, italština.

Marcela Škutová

Mgr. Marcela Škutová

Jsem lektorkou němčiny- kurzů pro veřejnost, úrovní A1-C1, vyučuji také přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám, komunikační kurzy, firemní kurzy, individuální a dětské kurzy.

Jsem absolventkou PF Univerzity Palackého v Olomouci.

Pracuji v licenčním a zkušebním centru Zlín při organizování mezinárodně uznávaných zkoušek v rámci spolupráce s Goethe Institut Praha.

Mario Taravella

Mario Taravella

A native New Orleanian, born of Sicilian parents has been teaching English in the Czech Republic for 6 years. He has successfully prepared students for Bata University degrees in English, CAE, FCE, PET and KEY certification in English. As he continually improves his teaching methods and knowledge of English, his students also improve on an ongoing basis. He teaches all levels of English from beginners to advanced in all age ranges from 8 years old to 70 years old.

Dita Trčková

Mgr. Dita Trčková Ph.D.

Vystudovala jsem doktorský program v oboru Anglický jazyk - lingvistika na Masarykově univerzitě v Brně.

Jeden rok jsem strávila na výměnném studijním pobytu na Torontské univerzitě v Kanadě. Angličtinu vyučuji už 10 let - mám zkušenosti s výukou studentů všech věkových kategorií v různých typech kurzů. Nejraději a nejčastěji učím přípravné kurzy na cambridgeské zkoušky, především FCE a CAE. Mezi mé záliby patří sport, tanec a filmy.

Ljuba Valentová

PaeDr. Ljuba Valentová

Jsem absolventkou oboru anglický jazyk na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Jako pedagog působím 26 let. Zatím mám zkušenosti s výukou kurzů úrovně Elementary a Pre- Intermediate. Mezi moje koníčky patří turistika a návštěvy divadel a koncertů.

Kontakt

Tel.: 577 007 444–7
E-mail: js@gjszlin.cz
Fax: 577 007 445

nám. T. G. Masaryka 2734
760 01 Zlín

Úřední hodiny

St: 9.00 – 12.00

Kde nás najdete