Anglická verze
logolink

< Zpět na seznam lekcí

Práce s oknem „Monitor“, vkládání záběrů na časovou osu,
práce s časovou osou, panel nástrojů

PremiereObsah lekce:

 • Ovládací prvky
 • Zobrazení zdrojového média v levém okně monitoru, jeho přehrávání
 • Výběr požadovaného místa v médiu, různé možnosti vyhledání, krokování
 • Označení úseku média, vložení na časovou osu (hrubý střih)
 • Možnosti přehrávání časové osy v pravém okně monitoru
 • Práce s časovou osou, přesouvání bloků média, zkracování a prodlužování výseků
 • Panel nástrojů časové osy - další možnosti editace

Ovládací prvky

Přehled ovládacích prvků levého okna "monitor".

ovládací prvky
Ovládací prvky

 • Play/Stop – spuštění/zastavení přehrávání zdrojového média
 • tlačítko tlačítko
 • Step Back – posune obraz o 1 snímek zpátky
 • tlačítko
 • Step Forward – posune obraz o 1 snímek dopředu
 • tlačítko
 • Set In Point – nastavení výchozího bodu stříhaného úseku
 • tlačítko
 • Set Out Point – nastavení koncového bodu stříhaného úseku
 • tlačítko
 • Go to In Point – skok na výchozí bod stříhaného úseku
 • tlačítko
 • Go to Out Point – skok na koncový bod stříhaného úseku
 • tlačítko
 • Play In to Out – přehrání stříhaného úseku
 • tlačítko
 • Insert – vložení vybraného úseku na časovou osu
 • tlačítko
 • Overlay – vložení vybraného úseku na časovou osu
 • tlačítko
 • Set Unnumbered Marker – vložení značky
 • tlačítko
 • Go to Previous Marker – skok na předchozí značku
 • tlačítko
 • Go to Next Marker – skok na následující značku
 • tlačítko
 • Loop – smyčka
 • tlačítko
 • Safe Margins – zobrezení speciální mřížky, vyznačuje bezpečnou vzdálenost od okraje pro titulky nebo samotné video
 • tlačítko
 • Output – nastavení zobrazení v okně "Monitor"
 • tlačítko
 • Shuttle – posuvník, slouží pro převíjení videa vpřed a zpět
 • tlačítko
 • Jog – kolečko, slouží pro krokování videa vpřed a zpět
 • tlačítko

Zobrazení zdrojového média (videa, audia, obrázku) v levém okně monitoru, jeho přehrávání

Zobrazení zdrojového média

Zobrazení provedeme dvojklikem na ikonu média (ne na text, to bychom tento text editovali) nebo kliknutím na ikonu/text (název) média
(tlačítko držíme po kliknutí stisknuté) + tažením do levého okna monitoru nebo přímo na časovou osu. Poté tlačítko uvolníme.

Přehrávání zdrojového média

Pro přehrávání slouží tlačítko "play" (pokud přehrávání spustíme, toto tlačítko se nám změní na tlačítko "stop").

okno projektu
Zobrazení a přehrávání zdrojového média

Výběr požadovaného místa v médiu, různé možnosti vyhledání, krokování

Výběr místa, kde chceme provádět střih, realizujeme několika způsoby:

 • Posouváním posuvníku resp. kliknutím na konkrétní místo – po uchopením posuvníku (kliknutím levého tlačítka myši a držením) jej můžeme pohybem vlevo nebo vpravo přesunovat na libovolné místo v časové ose levého okna "monitor" a současně sledovat, kde v médiu se právě nacházíme (při pohybu se ihned každá změna zobrazuje změnou snímků). Další možností je kliknutí do kteréhokoliv místa na časové ose a posuvník se automaticky na toto přesune, současně se v levém okně "monitor" zobrazí aktuální snímek odpovídající místu v klipu.
 • tlačítko
 • Šoupátko – kliknutím levého tlačítka myši a držením můžeme šoupátko při pohybu vlevo nebo v pravo vychylovat ze středu. Po uvolnění tlačítka se opět vrátí do původní polohy. Pokud šoupátko posuneme jen mírně ze středu na jakoukoliv stranu, začne se v levém okně "monitor" klip posouvat v příslušném směru pomalu snímek po snímku. Čím více šoupátko vychýlíme, tím rychleji se bude klip přehrávat. Jestliže šoupátko vychýlíme do maximální polohy, dojde k rychlému převíjení klipu.
 • tlačítko
 • Kolečko – kliknutím levého tlačítka myši a držením můžeme s kolečkem při pohybu myši vlevo nebo vpravo otáčet. Podle rychlosti pohybu/otáčení dochází k posouvání klipu. Kolečko slouží k jemnému vyhledání místa v klipu.
 • tlačítko
 • Nastavením konkrétního času resp. posun času pohybem myši vlevo, vpravo po najetí na ukazatel času – při najetí myší na ukazatel času v levé části levého okna "monitor" se nám zobrazí symbol ruky s malýma šipkama na levou a pravou stranu. Kliknutím a držením levého tlačítka a současně pohybem na levou nebo pravou stranu posouváme s časem dozadu nebo dopředu. Pokud při najetí myší na ukazatel času pouze klikneme a tlačítko uvolníme, tento čas editujeme. Můžeme ručně zapsat konkrétní hodnotu a při jejím potvrzení (klávesa Enter) se nám klip nastaví na zadaný čas.
 • tlačítko
 • Krokování – pomocí tlačítek "Step Back" a "Step Forward" posunujeme zdrojové video o 1 snímek dopředu nebo o 1 snímek zpátky.
 • tlačítko tlačítko

Označení úseku videa, vložení na časovou osu (hrubý střih)

Pokud máme vybrán začátek úseku (posuvník je nastaven na požadovaném místě, v okně vidíme náhled), stiskneme tlačítko levé závorky. Pak přenastavíme kurzor na konec vybrané části a klikneme zase na symbol pravé závorky. Tímto jsme vybrali část, kterou chceme vkládat na časovou osu. Nyní tuto část vložíme stisknutím tlačítka insert nebo overaly. Kdybychom chtěli ještě před vložením provést úpravu, můžeme vybranou část přenastavist. Po najetí myši na jeden nebo druhý konec výseku se nám zobrazí symbol červené hranaté závorky s malýma šipkama na levou a pravou stranu. Kliknutím (tlačítko držíme) a přesunem (tažením) tohoto konce provedeme změnu. Případně můžeme znovu najít libovolné místo v klipu podle předchoího způsobu a opět použít symboly závorek pro nastavení. Jemnější střih se provádí už na časové ose.

tlačítko
Vybraný úsek videa

 • Insert – vložení vybraného úseku na časovou osu (v místě kurzoru se vloží vybraná pasáž a zbytek předchozího videa bude pokračovat až po této pasáži nově vloženého videa, dojde k roztržení původního videa na dvě části a mezi tyto části bude vloženo video nové)
 • tlačítko
 • Overly – vložení vybraného úseku na časovou osu (od kurzoru dále dojde k přepisu videa vloženým novým videem v jeho délce)
 • tlačítko

Možnosti přehrávání časové osy v pravém okně monitoru

Zde jsou možnosti téměř stejné, jako v okně levém.

Grafické znázornění okolí webu Google.cz

Odlišnosti

Grafické znázornění okolí webu Google.cz
Ovládací prvky levého okna

Grafické znázornění okolí webu Google.cz
Ovládací prvky pravého okna

 • Go to Previous Edit Point – skok na předcházející střih daného bloku videa
 • tlačítko
 • Go to Next Edit Point – skok na následující střih daného bloku videa
 • tlačítko
 • Lift – odstranění vybrané části bloku videa, ponechání prázdné mezery
 • tlačítko
 • Extract – odstranění vybrané části bloku videa, vyplnění prázdné mezery posunem zbytku bloků
 • tlačítko
 • Trim Monitor – speciální okno pro střih bloků videa
 • tlačítko

Práce s časovou osou, přesouvání bloků videa, zkracování a prodlužování výseků

Základním smyslem časové osy je prostor pro vkládání vystřižených úseků ze zdrojových médií v podobě bloků, jejich uspořádávání a dolaďování hrubého střihu.

Následující informace předpokládají, že má uživatel na panelu nástrojů časové osy zvolen nástroj "Selection Tool".

Přesouvání bloků média

Jednotlivé bloky lze libovolně na časové ose posunovat. Stačí na kterýkoliv kliknout levým tlačítkem (držet stisknuté) a posouvat vlevo nebo vpravo. Můžeme úsek přesunout také do jiné stopy (např. do Video 2 nebo Video 3, audio část zůstane při tomto pohybu ve stopě stejé). Stejně tak obráceně můžeme přesunout zvukovou stopu. Na obrázku vidíme video stopu a audio stopu svázanou. Pokud bychom chtěli tuto vazbu zrušit a s každou částí pohybovat samostatně, klikneme na toto spojení pravým tlačítkem a z kontextového menu zvolíme možnost "Unlink". Od této chvíle bude každá část samostatná.

tlačítko
Přesun

Pokud máme zapnutou funkci "Snap", dojde při těsném kontaktu s blokem dalším k přichycení bloku přesouvaného.

tlačítko
Přesun s magnetickým přichycením

Pokud chceme odstranit nějakou mezeru na časové ose, klikneme na ni pravým tlačítkem. Zobrazí se nám tlačítko s názvem "Ripple Delete" a kliknutím na něj mezeru vymažeme.

tlačítko
Vymazání mezery

Zkracování a prodlužování bloků média

Najedeme-li myší na začátek nebo konec bloku (zobrazí se nám červená závorka s malými šipkami na levou a pravou stranu) a poté klikneme levým tlačítkem (držíme stisknuté), můžeme pohybem vlevo a vpravo měnit délku tohoto bloku.

tlačítko
Prodloužení výseku

Při zapnuté funkci "Snap", dojde při těsném kontaktu s blokem dalším k přichycení bloku prodlužovaného (zobrazí se černá linka).

tlačítko
Prodloužení výseku s magnetickým přichycením

Funkci "Snap" můžeme využít také k jemnému střihu. Červený kurzor na časové ose nastavíme na konkrétní místo (v pravém okně "monitor" se zobrazí požadovaný snímek) a změnou délky výseku směrem k tomuto kurzoru dojde k přichycení zkracovaného bloku a tím přesnému nastavení začátku nebo konce. Pokud chceme tímto způsobem blok naopak prodloužit, tak jej nejdříve prodloužíme odhadem víc a pak pomocí uvedeného způsobu zase zkrátíme.

tlačítko
Prodloužení výseku s magnetickým přichycením

Panel nástrojů časové osy - další možnosti editace

Tonto panel rozšiřuje možnosti editace úseků vložených na časové ose.

tlačítko

 • Selection Tool – výběrový nástroj
 • tlačítko
 • Track Select Tool – nástroj pro označení všech následujících bloků od daného místa
 • tlačítko
 • Ripple Edit Tool – nástroj pro zkracování a prodlužování bloků videa s přisunutím nebo odsunutím ostatních bloků (nevznikají prázdná místa)
 • tlačítko
 • Rolling Edit Tool – nástroj pro zkracování a prodlužování bloků videa s tím, že následující video se ve stejném úseku jako upravované zkrátí nebo prodlouží
 • tlačítko
 • Rate Stretch Tool – nástroj pro zkracovíní a prodlužování bloků videa ve smyslu zrychlování nebo zpomalovaní rychlosti času.
 • tlačítko
 • Razor Tool – nástroj pro další střih bloků videa umístěných na časové ose
 • tlačítko
 • Slip Tool – nástroj, který při zachování délky bloku videa posouvá dané video vpřed nebo zpět
 • tlačítko
 • Slide Tool – nástroj pro přesouvání daného bloku videa s tím, že ty okolo něj se budou zkracovat nebo prodlužovat
 • tlačítko
 • Pen Tool – nástroj pro nastavování nebo výběr klíčových snímků tzv. "keyframes" nebo úpravu spojovacích linek mezi nimi
 • tlačítko
 • Zoom Tool – nástroj pro přibličování časové osy (se stisknutým ALT funguje obráceně)
 • tlačítko
 • Hand Tool – nástroj pro posouvání s časovou osou
 • tlačítko

Otázky

 1. Jakým způsobem zobrazíte zdrojové médium v levém okně "monitor"?
 2. Jaké jsou možnosti vyhledání příslušného místa v médiu?
 3. Jak označíte úsek videa, který chcete vystříhnout a jak jej vložíte na časovou osu?
 4. V čem se liší pravé okno "monitor" od levého a jaký je mezi nimi rozdíl z hlediska používání?
 5. Jak se na časové ose přesouvají bloky média?
 6. Jak se na časové ose zkracují nebo prodlužují bloky média?
 7. Co umožnuje panel nástrojů?
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš