• GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín

AKTUALITY

English Theatre – Ray BRADBURY

Dne 6. listopadu organizujeme zájezd do Brna na představení v angličtině. Herci společnosti TNT Theatre Britain zahrají adaptaci knihy Raye Bradburyho Fahrenheit 451. V minulosti jsme již navštívili úspěšná představení této společnosti - The Picture of Dorian Gray a Pygmalion.

Zájemci, hlaste se u svých vyučujících AJ. Počet míst je omezen.

Program dne jazyků 2017

Program dne jazyků 2017

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce na oslavy Evropského dne jazyků 2017 na Gymnáziu a Jazykové škole Zlín.

Program naleznete zde.

Nejúspěšnější angličtináři převzali jazykové certifikáty

Nejúspěšnější angličtináři převzali jazykové certifikáty

Naši studenti angličtiny opět dokázali, že jsou výborní! V červnových Cambridgeských zkouškách zvládli testy vysoké jazykové obtížnosti a mohou se pochlubit certifikáty potvrzující úrovně B2 (Kristýna Barcuchová ze Č4.C a Lucie Surá ze Č4.A), C1 (Tereza Vašáková Č4.A, Eliška Lajdová, Daniel Nosek, oba O8.A) a dokonce nejvyšší možnou C2 (Petr Čala, O8.A).

Blahopřejeme!

PK anglického jazyka

Zájezd Španělsko 2017- Schůzka a pokyny

Prosím studenty přihlášené na zájezd do Katalánska, aby se dostavili v úterý 12. září v 10.25 hod. na informační schůzku do učebny 217. V příloze pokyny-katalansko-2017.pdf jsou pokyny k zájezdu.

Milan Nášel

Změna rozvrhu hodin od 11. 9. 2017

Od pondělí 11. 9. 2017 dochází k menším úpravám rozvrhu hodin pro školní rok 2017/2018. Novou verzi najdete na níže uvedených odkazech.

Rozvrh tříd

Rozvrh učitelů

Rozvrh místností

Pozn.: U třídy O2.A je ve středu přestávka na oběd od 12:20 do 12:50. Vyučování následně pokračuje hodinami označenými jako 7B a 8B. Tyto hodiny se z technických důvodů zobrazují až v posledních dvou sloupcích rozvrhu.

Zájezd Španělsko 2017 - 3. záloha

Prosím studenty přihlášené na podzimní zájezd do Katalánska o doplacení zálohy 3200 Kč do 10.září 2017. Peníze posílejte na školní účet číslo 115-1077060217/0100. Jako variabilní symbol použijte vaše datum narození. Napište vaše jméno, třída, Španělsko.

Milan Nášel

Organizace prvního týdne školního roku 2017/2018

Vážení rodiče, milí studenti,

školní rok 2017/2018 zahájíme jako všechny školy v České republice v pondělí 4. září 2017.

Začneme v 7.55 v kmenových učebnách (připojujeme v příloze), kde budete mít spolu s třídními učiteli třídnické hodiny (podle stálého rozvrhu 2. a 3. vyučovací hodina). Jejich obsahem bude úvodní přivítání a seznámení se základními informacemi ze Školního řádu pro gymnázium na školní rok 2017/2018. Třetí vyučovací hodinou vyučování končí.

více >

Evropský den jazyků 2017

Evropský den jazyků 2017

Letošní oslavy Evropského dne jazyků, které proběhnou v úterý 26. září 2016 od 9.00 do 13.00 v 1. a 2. etáži Gymnázia a Jazykové školy Zlín budou věnovány, kromě jazyků a zemí, také hudbě v mnoha podobách. Přijďte se seznámit s evropskými skladateli, naučit písničku nebo tanec, poslechnout si koncert žáků naší školy.

Všechny zájemce srdečně zveme a věříme, že si z bohatého programu plného novinek vyberou všechny věkové kategorie. Program oslav bude včas zveřejněn.

Mimořádný úspěch u Cambridgeských zkoušek

Z mnoha našich studentů, kteří úspěšně složili Cambridgeské zkoušky testující znalosti angličtiny evropskými parametry, překvapil neuvěřitelným výkonem student Petr Čala (O8.A), který zvládl akademickou úroveň angličtiny oceněnou přiřknutím certifikátu úrovně C2! Jedná se o neobyčejný úspěch - výkon v angličtině korespondující s výkonem rodilého mluvčího.

Blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci výuky angličtiny.

PK anglického jazyka

Přihlašování do elektronické žákovské knížky nově

Vážení rodiče,

od začátku školního roku rušíme žádosti o uvolnění (do 1 dne) z výuky v papírové podobě. (V platnosti zůstávají pouze žádosti ředitelce školy o uvolnění na dva a více dnů.) Tiskopis nahradí zasílání žádostí elektronicky do žákovské knížky, které bude sloužit také k oznámení o onemocnění dítěte. Z tohoto důvodu budou rozdělena přístupová hesla pro žáky a rodiče. Dosavadní přístupová hesla již nejsou funkční.

více >

ROZVRH HODIN 2017/2018

Na níže uvedených odkazech najdete rozvrh hodin pro školní rok 2017/2018 (aktualizováno 1. 9. 2017).

Rozvrh tříd

Rozvrh učitelů

Rozvrh místností

Rozdělení do skupin

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ANGLIE

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ANGLIE

Ve dnech 25. 6. - 29. 6.2017 se skupina studentů naší školy zúčastnila poznávacího zájezdu do Velké Británie, konkrétně do Londýna a univerzitního města Cambridge. Výlet to byl rozhodně náročný, a to jak programem, tak i cestou autobusem a trajektem. Navštívili jsme Buckingham Palace, Westminster Abbey, Piccadilly Circus, London Eye, Trafalgar Square, The City a mnoho dalších. Akce se velmi povedla a všichni si ji moc užili, ať už v dešti či za slunečného počasí.

INFORMACE PRO NOVĚ NASTUPUJÍCÍ ŽÁKY DO 1. ROČNÍKU

Milé budoucí studentky a studenti,

v odkazu níže jsou uvedeny seznamy tříd 1. ročníku čtyřletého všeobecného studia. Kritéria pro zařazení do tříd byla: úroveň znalostí cizích jazyků, volba HUV nebo VYV, volba předmětů vyučovaných v cizím jazyce a počet hochů a dívek pro skupiny TEV.

více >

INFORMACE PRO PRÁZDNINY A ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

Milí studenti, vážení rodiče,

v průběhu hlavních prázdnin budou školní úřední hodiny pro veřejnost každou středu od 8.00 do 15.00.

Informace o termínech zkoušek k doplnění klasifikace, opravných a rozdílových zkoušek uveřejníme na studentském intranetu během tohoto týdne.

více >

English  German  France  Spain

Kde nás najdete

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín

Tel.: 577 007 444 | Fax: 577 007 445
E-mail:
gym@gjszlin.cz

Mapy.cz: Najdete nás zde

Partneři a projekty

Logo Zlínského kraje

Naše škola uzavřela smlouvu se Zlínským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje.

Projekty ERASMUS+

Logo Erasmus+

Projekty ESF

ESF projekt laboratorium

ESF projekt

ESF projekt

ESF projekt

Naše škola spolupracuje na projektu "Orientační dny", který realizuje Dům Ignáce Stuchlého SKM, o. s. ve Fryštáku.
Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

projekt Interaktivní klíčové kompetence

Studenti tercie se zapojili do projektu COMENIUS - PARTNERSTVÍ ŠKOL s názvem "A STEP TOWARDS A SHARED EUROPEAN WORKFORCE"
projekt COMENIUS

logo MU
Škola spolupracuje s Masarykovou univerzitou na projektu Partnerství ve vzdělávání.

logo Kamarád Nenuda
Škola spolupracuje se sdružením www.nenuda.eu.

Podporujeme talentované žáky – probuďte svůj talent prostřednictvím programu Centra pro talentovanou mládež www.ctm-academy.cz

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu – posuňte své hranice a udělejte něco pro druhé, přihlaste se do týmu! www.DofE.cz