• GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín

AKTUALITY

2. kolo přijímacího řízení do oboru 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou

V sekci Přijímací řízení - Kritéria naleznete kritéria 2. kola přijímacího řízení pro obor 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou (čtyřleté studium).

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Akce proběhne v týdnu 13.-16. 6. 2016 s opětovnou možností získání Žolíka za individuální nebo třídní sběr.

Přesné dny budou sděleny v akci předcházejícím týdnu a doba je před výukou 7:15-8:00 a odpoledne 14-15:30 hod.

Luděk Hradil

Úspěch v krajském kole fyzikální olympiády

Ve středu 20. dubna 2016 se na gymnáziu v Uherském Hradišti konalo krajské kolo fyzikální olympiády. V kategorii D reprezentovala naši školu Lucie Kundratová z O5.A. Z celkového počtu dvaceti osmi účastníků získala Lucie skvělé 2. místo.

Děkujeme za reprezentaci školy a blahopřejeme k dosaženému úspěchu.

Petr Zezulka

Skvělé výsledky v aerobiku

Skvělé výsledky v aerobiku

Nádherné sportovní výsledky na víkendových závodech v aerobiku dosáhla žákyně naší školy, třídy 02.A Vanda Šimková, která závodila samostatně v kategorii 11-13 let – ženy a tam našla jen jednu přemožitelku, když obsadila krásné druhé místo. V téže věkové kategorii závodila i v tříčlenném týmu, který získal bronzové medaile.

Jednalo se o nominační závody Českého svazu aerobiku na Mistrovství Evropy 24. – 28. května 2016 v Karlových Varech. Vanda bude reprezentovat Českou republiku hned dvakrát – v individuální kategorii jako žena i v kategorii tříčlenných týmů. Vanda je členkou Aerobik klubu Zlín.

Blahopřejeme ke skvělému sportovnímu úspěchu a děkujeme ze sportovní reprezentaci školy.

Radim Bárta

Spolupráce s česko-americkou televizí

Spolupráce s česko-americkou televizí

Naši žáci, redaktoři Televize T. G. M., navázali spolupráci s Czech American TV, která vysílá dokumentární pořady o českých regionech, městech, památkách UNESCO, reportáže o bohatém českém folkloru, ale také kurzy českého jazyka či pořady představující české jídlo a speciality. Přispívá tak ke zviditelnění českých regionů a jejich turisticky atraktivních destinací, ale také i k osvětě českých tradic a kulturního dědictví. Televizi sleduje přes 2,5 milionu domácností na kabelové televizi v USA a přes 100 tisíc diváků z celého světa na internetu. Mimo USA je největší sledovanost v Kanadě, Austrálii, Anglii a v Ruské federaci.

Více o Czech-American TV: http://www.catvusa.com

Primáni hráli prim!

Primáni hráli prim!

Velkého úspěchu dosáhli naši žáci Martin Křivánek a Lukáš Koníček z O1.A, kteří se zúčastnili 16. ročníku literární soutěže „Hledání“ vyhlašovaného Krajskou knihovnou Františka Bartoše. Témata byla pro všechny kategorie stejná, příspěvky mohly být ve formě prózy či poezie.

Slavnostní vyhlášení vítězů okresního kola proběhlo 13. 4. 2016 v krajské knihovně a mezi vítězi byli i výše jmenovaní – Martin Křivánek s prózou „Karel IV. Otec vlasti“ a Lukáš Koníček se svými básnickými příspěvky. Oběma blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole!

P. S. Letošní primáni vůbec velmi dobře rýmují – jejich básnické pokusy na téma „Bedřich Smetana: Má vlast“ – a mezi nimi i texty obou vítězů – najdete v našich internetových novinách Renomé.

Hezké chvíle s poezií přeje Blanka Velčovská!

Krajské kolo SOČ

Dne 25. 4. 2016 se na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky v Uherském Brodě uskutečnilo krajské kolo přehlídky prací Středoškolské odborné činnosti. Naši školu reprezentovali Zuzana Vařáková (O8. A) s prací v oboru historie a  v oboru chemie Adam Knirsch (O4. A). Adam, ač ze všech soutěžících věkově nejmladší, obhájil se svou prací Oxid uhličitý v nápojích skvělé 2. místo. Zuzana Vařáková se ve své kategorii umístila na místě sedmém.

Oběma našim žákům děkuji za jejich práci a skvělou reprezentaci školy.

Svatava Benešová

Úspěch v recitační soutěži ve španělštině

Úspěch v recitační soutěži ve španělštině

Dne 21.4. 2016 proběhl na Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů v Praze 5. ročník celostátní soutěže v recitaci hispanofoních autorů „Ústy básníka“. Po velkém boji obsadil Petr Čala ze sexty vynikající 2. místo. Naši školu na soutěži dále reprezentovaly Aneta Mischeková z 1.A, Zuzana Švrčková, Leona Šůstková, Tereza Tesařová všechny z 1.B.

Petrovi k úspěchu blahopřejeme a všem studentům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Milan Nášel

Výsledky přijímacího řízení

Vážení rodiče, milí uchazeči,

výsledky přijímacího řízení jsme zveřejnili na úřední desce (ve vestibulu školy) a na webových stránkách školy v rubrice Přijímací řízení.

V souladu se školským zákonem se den zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy pátek 22. 4. 2016, považuje za oficiální den oznámení rozhodnutí o přijetí ke studiu. Rozhodnutí o přijetí již nebudou zákonnému zástupci zasílána a budou vydána pouze na žádost.

V případě přijetí je třeba nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů potvrdit svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku. Společně se zápisovým lístkem odevzdejte také dvě návratky a vyplněnou žádost o ISIC kartu s fotografií a částkou 260 Kč.

Zveřejnění seznamu nepřijatých uchazečů nemá váhu písemného rozhodnutí podle správního řádu. Rozhodnutí o nepřijetí si mohou zákonní zástupci uchazečů vyzvednout osobně:

- v pondělí 25. 4. 2016 od 14.00 do 18.00

- v úterý 26. 4. 2016 od 7.00 do 18.00

v ředitelně školy, místnost č. 205.

Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou ve středu 27. 4. 2016 zaslána poštou na adresu zákonného zástupce do vlastních rukou.

V případě nepřijetí ke studiu je možné nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí rozhodnutí podat odvolání.

V zájmu rychlého uzavření přijímacího řízení Vás prosíme o co nejdřívější odevzdání zápisových lístků, popř. odvolání proti nepřijetí.

Děkujeme.

vedení školy

Exchange programme

Exchange programme

V rámci spolupráce s VTI Izegem se ve dnech 19. 4. – 29. 4. 2016 zúčastní naši žáci výměnného pobytu v belgickém Izegemu. Žáci budou ubytováni v belgických rodinách a během pobytu je pro ně připraven zajímavý program. Seznámí se s partnerskou školou i městem Izegem, navštíví například města Bruggy, Gent a Oostende, prohlédnou si památník, pevnost a místa bojů 1. světové války, plánována je i exkurze do pivovaru Rodenbach atd. V rámci programu se uskuteční i jednodenní výlet do Amsterodamu.

Naše aktivity můžete sledovat zde.

Konference projektu THEIA

Konference projektu THEIA

Dne 26. dubna se na GJŠ Zlín uskuteční konference projektu THEIA, která má za cíl seznámit účastníky s aktivitami a výstupy projektu.

Projekt THEIA ERASMUS+ probíhá od roku 2014 a spolupracují v něm školy ze Slovenska, Španělska, Portugalska, Turecka a České republiky. Aktivity projektu se týkaly životního prostředí a udržitelného rozvoje, na GJŠ Zlín s důrazem na dopravu potravin a podporu spotřeby místních produktů. Na konferenci seznámíme zúčastněné s výsledky naší práce.

Konference probíhá od 9 do 13 hodin v budově školy.

Festival „FrankoFilm“ – Zielona Góra 2016

Během mezinárodního festivalu krátkých filmů, který se bude konat ve městě Zielona Gora v Polsku v květnu 2016, budou oceněny nejlepší studentská videa z různých zemí. Tento festival se koná pod záštitou Rafaela Lewandowskiho, který je scénárista a režisér francouzsko-polského původu. Tento mezinárodní festival spojuje školy z Francie, Německa, Polska a České republiky. A protože se přihlásilo mnoho uchazečů, proběhl již první výběr videí a my máme velkou radost, že vám můžeme oznámit, že video našich studentů z kvarty bylo vybráno a naše gymnázium se bude účastnit této mezinárodní soutěže.

Roland Guillemenot

Úspěch v tanečním sportu

1. Vícemistrem ČR v tanečním sportu kategorie Kombinace 10 tanců Junioři II se pro rok 2016 stal taneční pár našeho gymnázia: Jakub Zaorálek - Nikola Teplá.

Blahopřejeme.

Na prvním místě za reportáž pro Českou televizi

Na prvním místě za reportáž pro Českou televizi

Televize T. G. M. se v úterý 12. 4. 2016 zúčastnila celodenního semináře Televize v televizi, který se konal už popáté v České televizi v Praze na Kavčích horách. Součástí akce bylo také vyhodnocení zpravodajských reportáží na volné téma s využitím (alespoň částečným) nových audiovizuálních technologií pro natáčení (tj. natáčení na mobilní telefon, GoPro kamera, drony apod.). Z dvanácti školních televizí z celé republiky se Televizi T. G. M. podařilo získat se svou reportáží „Práce skutečných hrdinů“ první místo!

ZPRÁVIČKY | 12. 4. 2016: www.ceskatelevize.cz/ivysilani

Běžecký tým gymnázia obhájil krajské prvenství

Běžecký tým gymnázia obhájil krajské prvenství

Krajské kolo Juniorského maratonu se konalo 12. 4. na náměstí Míru ve Zlíně. Každý člen štafety absolvoval 4,2 km a dohromady družstvo zaběhlo celých 42 km. Výsledný čas 2 h 36 min 27 s je zatím nejlepším v republice a v rámci Zlína nám patří i tři nejrychlejší mužské úseky a nejlepší ženský výkon.

Běžecká sestava: Podmolík Josef – Petřík Jakub – Bártková Gabriela – Štefka Marek – Zábojníková Klára – Sýkora Karel – Vybíhalová Petra – Nekoranec Matěj – Černocký Libor.

Blahopřejeme k výbornému výsledku.

Rudolf Brucháček

Informace pro uchazeče o studium k přijímacím zkouškám

Vážení rodiče, milí uchazeči o studium na našem gymnáziu,

přestože jste základní informace k přijímacím zkouškám obdrželi poštou v pozvánce, zde shrnujeme základní fakta:

Termíny přijímacích zkoušek jsou pátek 15. 4. 2016 pro čtyřleté studiumpondělí 18. 4. 2016 pro osmileté studium. Administrace v učebnách začíná vždy v 8.30, je však lépe být na místě s předstihem, abyste se v klidu nachystali. Zkouška z českého jazyka i z matematiky trvá vždy 60 minut čistého času, u  uchazečů s přiznaným uzpůsobením podmínek se čas prodlužuje na 90 minut. Lze tedy počítat s délkou trvání nejvýše do 12.00 i s přestávkou.

Uchazeči o čtyřleté studium (15. 4.) konají zkoušky ve 4. a  5. etáži (čísla učeben máte na pozvánce), uchazeči o osmileté studium (18. 4.) konají všichni zkoušku (bez ohledu na číslo na pozvánce) ve 2. etáži. V budově školy budou vyvěšeny seznamy po třídách u vchodu do budovy i  na učebnách. Stejně jako u přípravných kurzů jsme připraveni Vám poradit a  pomoct v kancelářích 201, 203 nebo 205 ve 2. etáži.

více >

Pavel Herinek v celostátním kole OČJ

V úterý 12. dubna 2016 se na Gymnáziu na Lesní čtvrti ve Zlíně konalo krajské kolo Olympiády v českém jazyce. V náročné soutěži řešili účastníci nejdřív jazykovou část, na to navázala slohová práce na téma Slova se nepočítají, ale váží. Z jedenácti soutěžících skvělé první místo vybojoval student 3. A Pavel Herinek, který současně postupuje do celostátního kola v Praze. Tam budou nejlepší z krajských kol celý týden poměřovat svou kreativitu při řešení netradičních úkolů z českého jazyka.

Pavlovi děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme další úspěchy.

Jana Ševelová

Třídní schůzky a pohovory o prospěchu za 3. čtvrtletí

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme ve čtvrtek 14. dubna 2016 na čtvrtletní třídní schůzky a pohovory s vyučujícími o prospěchu za 3. čtvrtletí školního roku 2015/2016. Třídní schůzky proběhnou od 16.00 v kmenových učebnách a pohovory s vyučujícími budou následovat po jejich skončení. Rozpis místností pro třídní schůzky i pohovory o prospěchu připojujeme zde a v tištěné podobě bude vyvěšen také v budově školy.

V době třídních schůzek lze použít parkoviště pod lyžařským svahem (vjezd mezi budovami gymnázia a Domu umění).

Těšíme se na setkání s Vámi!

vedení školy

Krajské kolo biologické olympiády kategorie A

V pátek 1. dubna se uskutečnilo v laboratořích a posluchárnách Fakulty technologické UTB ve Zlíně krajské kolo BIO kategorie A. Naši školu reprezentovali Dominika Chromková (Č3.B) a Miroslav Malota (Č3.C). Dominika Chromková se umístila na skvělém druhém místě a vybojovala si postup do celostátního kola, které se koná 25.-29. 4. 2016 v Praze.

K dosaženým úspěchům blahopřejeme.

Ilona Houšková

Úspěch v ploutvovém plavání

O uplynulém víkendu vybojoval Daniel Polášek (Č2. B) ve francouzském Aix-En-Provence ve 4. kole světového poháru v ploutvovém plavání zlatou medaili na trati 400m pod hladinou.

Dále si pak na díky skvělým časům na dalších tratích, vyplaval nominaci na mistrovství světa juniorů, které se uskuteční letos v červenci ve francouzském Annemasse.

Blahopřejeme.

Ilona Houšková

Středoškolská odborná činnost

Středoškolská odborná činnost

Dne 7. 4. 2016 proběhlo v prostorách Gymnázia J. Pivečky a SOŠ ve Slavičíně - Divnici okresní kolo přehlídky prací SOČ. Z naší školy byly zastoupeny práce ve dvou oborech - chemii a historii. Adam Knirsch (O4.A) se v oboru chemie se svou prací umístil na 2. místě, Zuzana Vařáková (O8.A) obsadila v oboru historie třetí příčku. Obě práce našich studentů navíc postupují do krajského kola.

O den dříve proběhlo v laboratořích a posluchárnách Fakulty technologické UTB ve Zlíně krajské kolo Chemické olympiády kategorie C, kde naši školu reprezentovali Radka Benešová (O6.A) a Tomáš Vrbovský (Č1.A).

Chtěla bych tímto všem čtyřem žákům poděkovat za jejich práci a popřát hodně úspěchů v dalších soutěžích.

Svatava Benešová

Okresní kolo matematické olympiády - kategorie Z8

V úterý 5. dubna 2016 se na ZŠ Dřevnická ve Zlíně konalo okresní kolo matematické olympiády kategorie Z8 (pro žáky 8. ročníku základních škol a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií).

Na 3. místě se umístila Jana Mouková (O3.A). Celkem byli z naší školy 3 úspěšní řešitelé v této kategorii (Kateřina Hádlíková, Veronika Márová a Jana Mouková - O3.A).

Děkujeme za účast všem účastníkům okresního kola a gratulujeme všem úspěšným řešitelům.

Sylva Mikelová

Krajské kolo matematické olympiády - kategorie Z9

V úterý 22. března 2016 se na Gymnáziu Lesní čtvrť konalo krajské kolo matematické olympiády kategorie Z9 (pro žáky 9. tříd základních škol a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií).

Naši školu reprezentovala Markéta Lapčíková (O4.A), která se umístila na krásném 1. místě.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme k výbornému umístění.

Dana Stesková

Okresní kolo matematické olympiády - kategorie Z6 a Z7

V úterý 5. dubna 2016 se na naší škole konalo okresní kolo matematické olympiády kategorie Z6 a Z7 (pro žáky 6. a 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).

V kategorii Z6 se na 3. místě umístil Matěj Sedlák (O1.A). Celkem bylo z naší školy 9 úspěšných řešitelů v této kategorii (Nikol Bobáková, Sarah Jarolímová, Jan Kalina, Martin Křivánek, Anna Linzerová, Denisa Lukášová, Lenka Richterová, Matěj Sedlák a Filip Váňa - O1.A).

V kategorii Z7 se na 2. místě umístila Vanda Šimková (O2.A). Celkem naše škola měla v této kategorii 4 úspěšné řešitele (Adam František Čapka, Filip Janoušek, Patrik Kadlec a Vanda Šimková - O2.A).

Děkujeme za účast všem účastníkům okresního kola a gratulujeme všem úspěšným řešitelům.

Kompletní výsledkové listiny najdete v přiložených souborech:
- Výsledky okresního kola MO - kategorie Z6
- Výsledky okresního kola MO - kategorie Z7

Michal Heczko

Krajské kolo Wolkrova Prostějova

V pátek 1. dubna se v Uherském Hradišti uskutečnilo krajské kolo recitační soutěže Wolkrův Prostějov. Naši školu zde reprezentoval Dominik Fuksa, který přednesl text Roberta Fulghuma Už hořela, když jsem do ní lehal. Svým přednesem si dokázal získat nejen samotnou porotu, ale i ostatní soutěžící. Ve velmi silné konkurenci se dostal mezi tři nejlepší recitátory své kategorie a postupuje do celostátního kola v Prostějově.

Gratulujeme!

Hana Rudinská

Nejúspěšnější sportovci města Zlína za rok 2015

Je pro naši školu velkou ctí, že při vyhlašování nejúspěšnějších sportovců města Zlína v KONGRESOVÉM CENTRU na konci března byli mezi nejúspěšnějšími sportovci vyhlášeni žáci naší školy. Sabina Machalová – tenis, sportovní třída Č3.D, Daniel Polášek – ploutvové plavání a rychlostní potápění, třída Č2.B a náš abiturient z bývalé sportovní třídy Jan Jelínek – plavání.

Všem našim sportovcům a jejich trenérům blahopřejeme k vynikajícím sportovním úspěchům a skvělému ocenění jejich mnohaleté velmi tvrdé sportovní a trenérské práce. Našim oceněným žákům děkujeme za vzornou sportovní reprezentaci školy a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů.

Radim Bárta

Okresní kolo fyzikální olympiády kategorie E a F

Dne 23. 3. 2016 se konalo okresní kolo fyzikální olympiády kategorie E a F ve Zlíně, kterého se zúčastnil žák O4.A Vilém Vaňhara v kategorii E kde obhájil 1. místo a tím postupuje do krajského kola. K dosaženým velmi dobrým výsledkům blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v krajském kole.

Albert Vacek

Krajské kolo Chemické olympiády kategorie D

Krajské kolo Chemické olympiády kategorie D

Dne 31. 3. 2016 se v prostorách našeho gymnázia uskutečnilo krajské kolo Chemické olympiády kategorie D, které je určeno pro žáky 8. a 9. tříd základních škol nebo odpovídající tercie a kvarty osmiletého gymnázia. Naši školu reprezentoval Adam Knirsch (O4.A) a to opravdu skvěle. Celkově se umístil na 2. místě a mrzí nás jen to, že na vítěznou pozici mu chyběl jediný bod. Adamovi tímto děkuji za jeho práci a výbornou reprezentaci školy.

Svatava Benešová

Matematický Klokan 2016

V pátek 18. března 2016 se žáci naší školy zúčastnili mezinárodní soutěže MATEMATICKÝ KLOKAN 2016.

V kategorii Benjamin se na naší škole 1. místě umístil Filip Janoušek (O2.A) s 91 body, na 2. místě Kateřina Pekařová (O1.A) s 89 body a na 3. místě Tomáš Polakovič (O1.A), který získal 88 bodů.

V kategorii Kadet se na 1. místě umístili Markéta Lapčíková (O4.A)Vilém Vaňhara (O4.A) s výsledkem  104 bodů a na 3. místě se umístila Alžběta Nešporová (O4.A) s 97 body.

V kategorii Junior se na 1. místě umístil Petr Čala (O6.A) s 91 body, na 2. místě Tereza Tesařová (Č1.B) s 75 body a na 3. místě Lucie Šikudová (Č1.B), která získala 72 bodů.

V nejvyšší kategorii Student se na 1. místě umístil David Ling (Č3.B) s 50 body a na 2. místě Jiří Nosek (O8.A) s 37 body.

více >

Jarní srdíčkové dny

V třetím březnovém týdnu se konaly Jarní srdíčkové dny, které pořádá o. p. s. Život dětem. Výtěžek této charitativní sbírky pomáhá hendikepovaným dětem v jejich těžkém údělu. Chtěla bych velmi poděkovat nejen žákům ze tříd 1.D a 1.B za jejich pomoc při sbírce, ale také Vám všem, kteří jste ochotně přispěli k dosažení celkové částky 11 953 Kč. Certifikát a poděkování nám poslala i paní MgA. Marie Křepelková, ředitelka nadace.

Jana Kolajová

Úspěch v konverzační soutěži ve Španělštině

Dne 22. 3. 2016 proběhlo na Gymnáziu v Uherském Brodě krajské kolo konverzační soutěže ve španělském jazyce, jehož se zúčastnili také tři studenti naší školy. V silné konkurenci se skvěle prosadili a potvrdili tak vysokou úroveň znalostí studentů našeho gymnázia. Ve 2. kategorii byli úspěšní Daniela Svobodová ze 3.A, která obsadila 5. místo a Martin Vybíralík ze septimy na 6. místě. V 1. kategorii byla úspěšnou účastnicí Michaela Smolková ze 2.A, která skončila na 4. místě.

Všem studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Milan Nášel

Poprvé v latinském klání!

V pátek 18. 3. naše studentka Zuzana Vařáková poprvé reprezentovala Gymnázium a Jazykovou školu Zlín v zemském kole Olympiády v latinském jazyce. Konkurence byla velká, úkoly náročné, takže trofej si zatím nedovážíme. Přesto patří dík nejen jí, ale i Mgr. Martině Svízelové, která ji v rámci nepovinného předmětu k soutěži připravila. A to nás těší zejména proto, že Zuzka byla jedinou účastnicí ze Zlínského kraje!

Děkujeme a držíme palce v následujících letech!

Přemysl Šil

Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže

Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže

Ve dnech 17. - 20. 3. 2016 se studenti prvního ročníku Pavla Mikulcová (1.B), Diana Moysevych (1.A), Jindřich Mahdal (1.A) a Martin Malina (1.A) zúčastnili Národní výběrové konference Evropského parlamentu mládeže ČR v Liberci. Studenti pracovali v několika komisích a řešili současné problémy EU (ochrana životního prostředí, migrace, nezaměstnanost). Vyvrcholením bylo valné shromáždění, během kterého představili studenti své práce. Po celou dobu zasedání byli monitorováni porotou, která bude dále rozhodovat o postupu delegátů na zasedání Evropského parlamentu mládeže tentokrát na mezinárodní úrovni. Děkujeme studentům za skvělou reprezentaci našeho gymnázia!

Pavla Kantová

Vítězství na Memoriálu Jana Opletala

Lukáš Macek

Na mezinárodních závodech Velké ceně Olomouce se v konkurenci více něž tří set plavců opět výrazně prosadil naši studenti plavci Zlínského plaveckého klubu. Lukáš Macek potvrdil letošní pozici nejrychlejšího českého prsaře a na 50 prsa suverénně zvítězil v novém rekordu Velké ceny v čase 29,11, jenž byl vyhlášen také jako nejhodnotnější výkon celého mítinku.

více >

Krajské kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce

Krajské kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce

Dne 16. 3. 2016 se na našem gymnáziu uskutečnilo krajské kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce. Vítězové školních kol, celkem dvacet šest studentů, se utkali ve čtyřech kategoriích. Ve veliké konkurenci se hned dva naši studenti umístili na prvním místě a to v kategorii A1 Adam Knirsch ze třídy 04. A a v kategorii B1 Jan Zvoníček ze třídy 2. B. Všem vítězům, kteří postupují do celostátního kola, gratulujeme!

Pavla Kantová

Vítězství Gabriely Chudárkové v motýlkářském trojboji

Vítězství Gabriely Chudárkové

V Karviné se konal v sobotu 19. 3. 2016 již 18. ročník Karvinského motýlkářského trojboje za účasti téměř 400 závodníků z České republiky a Polska. Naši studenti plavci Zlínského plaveckého klubu se znovu výrazně prosadili. V hlavním závodě, trojboji na tratích 50, 100 a 200 motýlek, si celkové vítězství mezi ženami vybojovala Gabriela Chudárková, jíž zdatně sekundoval Jan Slíva, který v trojboji mužů obsadil celkové třetí místo. Gabriela Chudárková tak navázala na svá vítězství z let 2010 až 2012. Kromě toho zvítězila i na 50 a 100 volný způsob. Na medailové posty se prosadili ještě i Honza Slíva, který doplaval druhý na 50 prsa a třetí na 50 a 100 motýlek.

Ženy Zlínského plaveckého klubu vybojovaly postup do finále MČR družstev

V semifinále Mistrovství České republiky družstev v plavání, které se plavalo ve Zlíně první březnový víkend, usilovala o postup do finále družstva mužů a žen obou domácích plaveckých oddílů.

Úspěšnější byli plavci a plavkyně Zlínského plaveckého klubu, kteří obsadili shodně pátá místa. V součtu s výsledky druhého semifinále plavaného v Praze to díky vyššímu zisku pomocných bodů znamená pro ženy ZLPK překvapivý postup do finále. Nejvíce se o něj zasloužila Gabriela Chudárková. Přestože plavala silně nachlazená, vyhrála 100 volným způsobem a i ve třech svých dalších startech nasbírala důležité body.

více >

Dopisování se studenty z Pobřeží slonoviny

Dopisování se studenty z Pobřeží slonoviny

Již několik měsíců si žáci tercie a čtvrtého ročníku dopisují se studenty z Pobřeží slonoviny.

Každý měsíc si studenti navzájem posílají dopisy, kde písemně zpracovávají určité téma, které jim pomůže lépe se seznámit s místními zvyklostmi - každodenní život, kultura, vliv frankofonie...

více >

Naši školu navštívil spisovatel Vincent Remede

Naši školu navštívil spisovatel Vincent Remede

Ve čtvrtek 10. března 2016 navštívil naše gymnázium francouzský spisovatel pan Vincent Remede. Studenti francouzštiny mu prezentovali své projekty a měli možnost vyzkoušet své jazykové znalosti při následné diskuzi. Programu se zúčastnila také paní atašé pro francouzskou kulturu Saint-Ygnan, které se výsledky práce našich žáků a učitelů velmi líbily.

Roland Guillemenot

Vladimíra Dvořáková podruhé na našem gymnáziu

Vladimíra Dvořáková

Ve středu 23. 3. 2016 naši školu opět po roce navštívila předsedkyně akreditační komise, politoložka prof. Vladimíra Dvořáková. V nabité studovně (členové společenskovědních seminářů a četní další zájemci z řad studentů) proběhla beseda na tři témata zvolená studenty naší školy: současná politická situace v ČR (s výhledem k volebním výsledkům na Slovensku), prezidentské volby (a volební systém) v USA a příčiny, mezinárodní souvislosti a možnosti řešení imigrační krize v Evropě.

Přednáška byla opět velmi zajímavá a setkala se s velkým ohlasem ze strany účastníků. Doufáme, že naše setkání s paní profesorkou Dvořákovou budou i nadále pokračovat jako tradice!

Přemysl Šil

Krajské kolo konverzační soutěže v AJ v kategoriích III.A a III.B

Ve čtvrtek 17. 3. naše gymnázium hostilo 12 nejlepších angličtinářů Zlínského kraje, kteří bojovali o postup do celostátního kola konverzační soutěže v angličtině v kategoriích III.A, III.B.

Petr Čala (06.A) se umístil svým respektuhodným výkonem na krásném 3. místě.

Děkuji za vzornou reprezentaci a blahopřeji.

Zdeňka Mňačková

Mezinárodní setkání projektu THEIA v turecké Amasyy

Mezinárodní setkání projektu THEIA v turecké Amasyy

V týdnu od 7. 3. 2016 do 11. 3. 2016 se v turecké Amasyy konalo mezinárodní setkání projektu Touching Hearts for Environmental International Awareness. Do tohoto projektu jsou zapojeni studenti a učitelé z Turecka, Španělska, Portugalska, Slovenska a České republiky.

Naší školu reprezentovali učitelé Mgr. Jiřina Juříčková, MBA a Ing. Michal Heczko spolu se čtyřmi žáky našeho gymnázia (Adam Kresa, Alexandr Mahdal, Daniel Nosek a Eva Pečková).

Fotogalerii z tohoto setkání si můžete prohlédnout na facebooku naší školy.

více >

Soutěže v uměleckém přednesu

Na konci února a na začátku března se uskutečnila okrsková a okresní kola v recitaci. Naši žáci i v konkurenci žáků z jiných zlínských škol dokázali, že jsou výborní.

Primán Jan Karola s básní Řekněte vlkům, že už jsem doma (neznámý autor) vyhrál školní i okrskové kolo a dnes (pondělí 14. 3.) bojuje v okresním kole v Napajedlech.

Martin Janiš z tercie vyhrál školní i okrskové kolo v uměleckém přednesu s básní Jana Skácela Letadlo a také dnes bojuje v okresním kole v Napajedlech.

V okresním kole Wolkrova Prostějova, které jsme organizovali na našem gymnáziu, s velkou převahou vyhrál Dominik Fuksa z prvního ročníku čtyřletého gymnázia. Přednesl ukázku z díla Roberta Fulghuma Už hořela, když jsem si do ní lehal. Postoupil do krajského kola, které proběhne 1. 4. 2016 v Uherském Hradišti.

Blahopřejeme všem výhercům. Krásnými výkony dokazují, že umělecký duch na naší škole žije.

Dana Rambousková

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Základním posláním Hasičského záchranného sboru ČR je chránit životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, ať již se jedná o živelní pohromy, průmyslové havárie či teroristické útoky.

Jaké to je, stát se jedním z těchto skutečných hrdinů, si na jeden den vyzkoušela i naše redaktorka Tereza Mikesková. Spolu se svým kolegou Jakubem Vlčkem se ke zlínským hasičům vydala natočit další díl pořadu PŘÍBĚHY (NE)OBYČEJNÝCH.

Velmi děkujeme jednotce HZS Zlínského kraje za její obrovskou ochotu, přístup a nasazení, s jakým se Televizi T. G. M. věnovala.

Přípravné kurzy pro uchazeče u studium začínají!

Vážení rodiče, milí uchazeči,

pokud jste se přihlásili k přípravným kurzům, těšíme se na setkání s Vámi již zítra, v pátek 11. března 2016 (a dále pak v pátky 18. 3., 1. 4. a 8. 4. 2016).

Kurzy začínají v 15.15 a končí v 17.25 (2×60 minut s desetiminutovou přestávkou), potřebovat budete psací potřeby.

V přílohách 4lete-pripravne-kurzy-2016.pdf (aktualizace 15. 3. 2016), 8lete-pripravne-kurzy-2016.pdf (aktualizace 15. 3. 2016) najdete rozdělení do tříd – čísla učeben začínající čtyřkou (4leté studium) najdete ve 4. etáži, čísla učeben začínající pětkou (uchazeči z 5. ročníku) najdete v 5. etáži. Seznamy k rozdělení do učeben budou také vyvěšeny ve škole.

Pokud jste se přihlásili a zaplatili poplatek, a přesto Vaše jméno na seznamech chybí, zastavte se při příchodu do školy v kanceláři 203 (nad hlavním vchodem, za prosklenou stěnou), vše rychle a snadno vyřešíme. Rovněž Vám rád pomohu a poradím s jinými možnými potížemi. Zde také můžete odevzdat přihlášku ke studiu.

Doufáme, že se Vám u nás bude líbit a že naše přípravné kurzy přispějí k Vašemu úspěšnému zvládnutí přijímacích zkoušek!

Mgr. Přemysl Šil,

zástupce ředitele

Mistři České republiky ve standardních tancích

Mistři České republiky ve standardních tancích

Vynikající sportovní úspěch dosáhla naše žákyně třídy 05.A Sanela Los Chovancová. Se svým tanečním partnerem Tomášem Přikrylem vyhrála Mistrovství České republiky ve standardních tancích v kategorii mládež. Titulem Mistr České republiky se tak zároveň nominovali na Mistrovství světa, které se bude konat 9. 7. v Kitakyushu v Japonsku a Mistroství Evropy, které se bude konat 16. 4. v Timosoaru v Rumunsku.

Děkujeme za textovou informaci a přílohové foto panu trenéru Ing. Jiřímu Pohlodkovi.

Blahopřejeme k nádhernému sportovnímu úspěchu

Radim Bárta

Jakub Zaorálek a Nikola Teplá získali titul Vícemistra ČR 2016 ve standardních tancích!

Jakub Zaorálek a Nikola Teplá získali titul Vícemistra ČR 2016 ve standardních tancích!

V sobotu 5. března proběhlo v pražské Lucerně Mistrovství ČR ve standardních tancích. Taneční pár z našeho gymnázia Jakub Zaorálek a Nikola Teplá byl opět úspěšný. Prosazují se hned první rok v kategorii Junior 2 a potvrdili to i na MČR v standardních tancích, kde dosáhli vynikajícího výsledku a získali stříbro! Gratulujeme!

Krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce

Dne 2.3. 2016 se konalo krajské kolo konverzační soutěže v ruském jazyce na Masarykově gymnáziu Vsetín. V silné konkurenci vybojoval student 3. B Štěpán Slovák v kategorii SŠ I  4. místo. Pouhá polovina bodu jej dělila od místa třetího.

Blahopřejeme!

Mgr. Daniela Hlavinková

English  German  France  Spain

Kde nás najdete

Adresa: náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín

Tel.: 577 007 444 | Fax: 577 007 445
E-mail:
gym@gjszlin.cz

Mapy.cz: Najdete nás zde

Partneři a projekty

Logo Zlínského kraje

Naše škola uzavřela smlouvu se Zlínským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje.

Projekty ESF

ESF projekt laboratorium

ESF projekt

ESF projekt

ESF projekt

Naše škola spolupracuje na projektu "Orientační dny", který realizuje Dům Ignáce Stuchlého SKM, o. s. ve Fryštáku.
Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

projekt Interaktivní klíčové kompetence

Studenti tercie se zapojili do projektu COMENIUS - PARTNERSTVÍ ŠKOL s názvem "A STEP TOWARDS A SHARED EUROPEAN WORKFORCE"
projekt COMENIUS

logo MU
Škola spolupracuje s Masarykovou univerzitou na projektu Partnerství ve vzdělávání.

logo Kamarád Nenuda
Škola spolupracuje se sdružením www.nenuda.eu.