Anglická verze
logolink

< Zpět na seznam lekcí

LaTeX prakticky III

ostatni-sinObsah lekce:

  • Ukázka vysázené stránky ze sešitu
  • Praktické cvičení - řešení sazby nových elementů
  • Domácí úkol

Ukázka vysázené stránky ze sešitu

Naším úkolem bude vysázet pomocí systému LaTeX část matematického textu ze sešitu matematiky nebo fyziky. Příklad stránky ze sešitu a výsledného dokumentu je vidět na následujícím obrázku.

vzorová strana ze sešitu
vysázená strana ze sešitu

Porovnejme obě verze a pokusme se je zhodnotit. Jak bychom ve vysázené verzi vyřešili termíny, které jsou v sešitě dvakrát podtrženy?

Zdrojový kód příkladu

Zdrojový kód si můžeme stáhnout a prohlédnout: latex-sesit-1.txt.

Praktické cvičení - řešení sazby nových elementů

Pokusme se vysázet systémem LaTeX následující dokument. Zejména v něm nalezněme prvky, se kterými jste se zatím nesetkali a vyřešme jejich sazbu v LaTeXu.

Souhrnný dokument v LaTeXu

Domácí úkol

Pokusme se vysázet systémem LaTeX vlastní stránku ze sešitu matematiky nebo fyziky obsahující matematický text.

webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš