Osvědčení o znalosti jazyka

Osvědčení o základní znalosti jazyka – B1

Zkouška je zařazena do seznamu standardizovaných zkoušek vydávaného Ministerstvem školství, mládeže a  tělovýchovy.

Tato zkouška ověřuje znalosti cizího jazyka, které odpovídají absolvování výuky v rozsahu asi 420 vyučovacích hodin a její úspěšné zvládnutí (písemné i ústní části) opravňuje kandidáta k získání Osvědčení o základní znalosti jazyka B1.

Samotná zkouška se skládá ze dvou částí, písemné a ústní.

Písemná část trvá 100 minut a je složena ze čtení, poslechu a z gramatického testu.

  1. čtení s porozuměním (40 minut) – ověřuje se schopnost porozumět autentickému textu v rozsahu asi 400 – 500 slov
  2. poslech – (15 minut) – ověřuje schopnost porozumět ústnímu projevu, zachytit hlavní myšlenky, zaznamenat údaje
  3. gramaticko-lexikální test (45 minut) – ověřuje zvládnutí základních gramatických jevů (slovesné časy, časová souslednost, zájmena, spojky, členy, podmínkové a časové věty atd.)

Ústní část trvá přibližně 15 minut a ověřuje schopnost reagovat bez přípravy na otázky týkající se každodenního života. Dále ověřuje schopnost krátké promluvy, popisu jednoduchých zážitků a událostí, schopnost vysvětlit a zdůvodnit své plány či názory.

K postupu k ústní části zkoušky je třeba dosáhnout 60% úspěšnosti v části písemné.

Termíny:

Zkoušku je možno konat kdykoli po dohodě s kanceláří Gymnázia a Jazykové školy (telefonicky, emailem, osobně).

Gymnázium a Jazyková škola Zlín
nám. T. G. Masaryka 2734-9
76001 Zlín
tel. 577 007 444, 605 207 684
js@gjszlin.cz

Cena:  1.500,- Kč

Osvědčení o základní znalosti jazyka – B1 – český jazyk

Osvědčení je nutné pro všechny cizí státní příslušníky, kteří chtějí vyučovat v České republice (kromě výuky českého jazyka)

Tato zkouška ověřuje znalosti, které odpovídají absolvování výuky v rozsahu asi 420 vyučovacích hodin a její úspěšné zvládnutí (písemné i ústní části) opravňuje kandidáta k získání Osvědčení o základní znalosti jazyka B1.

Samotná zkouška se skládá ze dvou částí, písemné a ústní.

Písemná část trvá 100 minut a je složena ze čtení, poslechu a z gramatického testu.

  1. čtení s porozuměním (40 minut) – ověřuje se schopnost porozumět autentickému textu v rozsahu asi 400 – 500 slov
  2. poslech – (15 minut) – ověřuje schopnost porozumět ústnímu projevu, zachytit hlavní myšlenky, zaznamenat údaje
  3. gramaticko-lexikální test (45 minut) – ověřuje zvládnutí základních gramatických jevů

Ústní část trvá přibližně 15 minut a ověřuje schopnost reagovat bez přípravy na otázky týkající se každodenního života. Dále ověřuje schopnost krátké promluvy, popisu jednoduchých zážitků a událostí, schopnost vysvětlit a  zdůvodnit své plány či názory.

K postupu k ústní části zkoušky je třeba dosáhnout 60% úspěšnosti v části písemné.

Termíny:

Zkoušku je možno konat kdykoli po dohodě s kanceláří Gymnázia a Jazykové školy (telefonicky, emailem, osobně).

Gymnázium a Jazyková škola Zlín
nám. T. G. Masaryka 2734-9
76001 Zlín
tel. 577 007 444; 605 207 684
js@gjszlin.cz

Cena:  1.500,- Kč

Kontakt

Tel.: 577 007 444–7
E-mail: js@gjszlin.cz
Fax: 577 007 445

nám. T. G. Masaryka 2734
760 01 Zlín

Úřední hodiny

St: 9.00 – 12.00

Kde nás najdete