Mezinárodní jazykové zkoušky

JŠ Zlín připravuje studenty na mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny, němčiny a francouzštiny. Tyto zkoušky slouží k prokázání jazykové znalosti příslušné úrovně v České republice i v zahraničí.

Jazyk anglický

Druh zkoušky Místo konání Poplatek
A2 Key (KET) mírně pokročilí (A2) GJŠ Zlín 2.900 Kč
B1 Preliminary (PET) středně pokročilí (B1) GJŠ Zlín 3.000 Kč
B2 First (FCE) pokročilí (B2) GJŠ Zlín 4.600 Kč
C1 Advanced (CAE) více pokročilí (C1) GJŠ Zlín 4.800 Kč

Mezinárodní zkoušky z angličtiny u nás pořádá  Britská rada (British Council, Bredovský dvůr, Politických vězňů 13, 110 00 Praha 1, e-mail: english.exams@britishcouncil.cz). Zkoušky se konají v centrech Britské rady (Praha, Brno, Plzeň), v Britských centrech (Olomouc, Ostrava, Pardubice, Ústí nad Labem, České Budějovice) a dále v místech, kde má Britská rada pro pořádání zkoušek své partnery.

Partnerem Britské rady pro náš region je od r. 2004 JŠ Zlín.

JŠ Zlín poskytuje informace o zkouškách, termínech, poplatcích a studijní literatuře a zajišťuje také registraci ke zkouškám všech typů.

Jazyk německý

Druh zkoušky Jazyková úroveň Místo konání Poplatek
Goethe-Zertifikat A1:Fit in Deutsch 1 začátečníci (A1) GJŠ Zlín 1.400 Kč
změna vyhrazena
Goethe-Zertifikat A2:Fit in Deutsch mírně pokročilí (A2) GJŠ Zlín 1.600 Kč
změna vyhrazena
Goethe-Zertifikat B1 středně pokročilí (B1) GJŠ Zlín 3.950 Kč
změna vyhrazena

JŠ Zlín poskytuje informace o zkouškách, termínech, poplatcích a studijní literatuře a zajišťuje také registraci ke zkouškám všech typů.

Zkoušky GZ-A1: Fit in Deutsch 1, GZ-A2: Fit in Deutsch a GZ-B1 se konají přímo na JŠ Zlín, která je držitelem licence udělené Prüfungszentrum des Goethe-Instituts v Mnichově.K dalším zkouškám je možno se přihlásit u licenčních partnerů Goethe Institutu:  www.goethe.de/prag.

Prováděcí ustanovení k nahlédnutí zde: durchfuehrungsbestimmungen-A1-A2-Fit-in-Deutsch-1-2020.pdf, durchfuehrungsbestimmungen-A2-2020.pdf, durchfuehrungsbestimmungen-B1-2020.pdf.

Zkouškový řád a prováděcí ustanovení  www.goethe.de/prag.

Zkouškový řád je k nahlédnutí zde – pruefungsordnung-2020.pdf.

Zkouškový řád pro kandidáty se specifickými potřebami je k nahlédnutí zde – Ergaenzungen-dfb-tn-spezifischer-bedarf-2020-tschechisch.pdf.

Tištěná verze zkouškového řádu a pravidel průběhu zkoušek jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.

Jazyk francouzský

Druh zkoušky Jazyková úroveň Místo konání
DELF Diplôme élémentaire de la Langue Française základní A1, A2
Středně pokročilá B1,B2
Club Franco-tchèque Zlín
DALF Diplôme Approfondi de la Langue Française pokročilá C1,C2 Alliance Française Brno

GaJŠ Zlín poskytuje informace o zkouškách, termínech, poplatcích a studijní literatuře a zajišťuje také registraci ke zkouškám všech typů.

Kontakt

Tel.: 577 007 444–7
E-mail: js@gjszlin.cz
Fax: 577 007 445

nám. T. G. Masaryka 2734
760 01 Zlín

Kde nás najdete