Budova školy

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Budova školy

JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN

Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt v ČR na úrovni A2

Přihlášení na zkoušku

Na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Zlín je možné vykonat zkoušku z ČJ pro trvalý pobyt v České republice na úrovni A2.

Na zkoušku je možné se přihlásit přes online přihlášku nebo osobně ve škole.

Pro přihlášení je třeba mít platný pas (cestovní doklad) a případně Poukaz na bezúplatnou zkoušku z českého jazyka pro účely povolení trvalého pobytu na území ČR (vydává OAMP MV ČR). Je vhodné se přihlásit s dostatečným časovým předstihem.

Jak zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt na úrovni A2 vypadá

Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Písemná část prověří dovednosti kandidátů ve čtení, psaní a poslechu. Ústní část prověří dovednosti kandidátů odpovídat na otázky a reagovat na situace.

Písemná část zkoušky: skládá se ze čtení, psaní a poslechu

  • čtení (doba trvání 40 minut): kandidáti dostanou texty s úkoly; odpovědi zaznamenávají na odpovědní list
  • psaní (doba trvání 25 minut): na základě zadání píší kandidáti vlastní text na odpovědní listy; následuje krátká přestávka
  • poslech (doba trvání 40 minut): kandidáti dostanou text s úkoly; při poslechu nahrávky zaznamenávají odpovědi na odpovědní listy

Ústní část zkoušky

Ústní část trvá cca 15 minut; jedná se o řízený rozhovor, ve kterém kandidát odpovídá na otázky a hovoří podle obrázků.

Jak se zkouška hodnotí

Za část čtení získává kandidát maximálně 25 bodů, za část psaní maximálně 20 bodů, za část poslech maximálně 25 bodů a za část mluvení maximálně 40 bodů.

Za část čtení, psaní a poslech musí kandidát získat minimálně 42 bodů (to je 60 % všech bodů). Za část mluvení musí kandidát získat minimálně 24 bodů (to je 60 % všech bodů).

V případě, že kandidát nezíská minimální počet bodů jak v písemné, tak v ústní části, musí celou zkoušku opakovat.

Pokud kandidát zkoušku úspěšně složí, obdrží Osvědčení o znalosti českého jazyka buď přímo v kanceláři školy nebo vám bude Osvědčení zasláno do 30 dnů po úspěšném složení zkoušky.

Další informace ke zkoušce

Další informace ke zkoušce najdete na www.cestina-pro-cizince.cz/trvaly-pobyt/a2.