Čeština pro cizince A1

Zkouška z českého jazyka na úrovni A1 se skládá z:

I. PÍSEMNÉ ČÁSTI: (celkem asi 70 minut)

1. Čtení s porozuměním (35 minut)

Uchazeč si přečte zadání a pracuje podle vzoru:

 1. odpovídá ano nebo ne
 2. vybírá z možností a, b, c nebo d
 3. vyplňuje formulář
 4. doplňuje do textu správné výrazy z nabídky.

Všechny odpovědi zaznamenává do svého odpovědního listu.

Maximální počet je 25 bodů.

2. Porozumění vyslechnutému textu (asi 20 minut)

Uchazeč uslyší:

 1. pět krátkých dialogů (2×) – vybírá z možností a, b nebo c
 2. pět krátkých hlášení (1×) – odpovídá ano nebo ne
 3. pět krátkých hlasových zpráv (2×) – vybírá z možností a, b, c nebo d.

Uchazeč řeší úlohy podle pokynů během poslechu. Všechny odpovědi zaznamenává do svého odpovědního listu. Na závěr má tři minuty na dokončení a kontrolu.

Maximální počet je 15 bodů.

3. Psaní (15 minut)

Uchazeč napíše podle pokynů text na svůj odpovědní list. Maximální počet je 10 bodů.

II. ÚSTNÍ ČÁSTI: (celkem asi 10 minut)

Uchazeč:

 1. se představí
 2. popíše situaci na obrázku, který si vylosuje
 3. komunikuje se zkoušejícím (klade jednoduché otázky a odpovídá na dotazy podle zadání, které si vylosuje).

Ústní část vychází z 15 tématických okruhů.

Maximální počet je  bodů.

Úspěšné vykonání zkoušky

Uchazeč vykoná písemnou část úspěšně, pokud uspěje v každé dílčí části alespoň ze 60 %. Uchazeč vykoná ústní část úspěšně, pokud není aritmetický průměr vypočítaný z hodnocení jednotlivých členů komise vyšší než 3,5 (nezaokrouhluje se).

První pokus o vykonání zkoušky je hrazen poukazem Ministerstva vnitra ČR.

Opakování zkoušky

Uchazeč, který u zkoušky neuspěje, se může přihlásit k další zkoušce v jiném termínu u stejné nebo jiné školy uvedené v Seznamu. Počet dalších zkoušek není omezen a uchazeč si je hradí sám před zahájením zkoušky.

Tématické okruhy

 1. Rodina – informace o rodinných příslušnících, vztahy a popis osoby
 2. Zaměstnání, práce – povolání, specializace, vzdělávání, kariéra
 3. Bydlení – popis domu, bytu, pokoje ; ubytování a služby s tím spojené
 4. Doprava a cestování – dopravní prostředky, žádost o pomoc, základní informace o spojení při cestování, turistika apod.
 5. Nákupy – druhy obchodů, dárky, reklamace apod.
 6. Volný čas, zábava – koníčky, dovolená, zvyky
 7. Sport – sport a společnost, zdraví, životní styl, denní režim
 8. Životní prostředí – počasí, život ve městě a na venkově, orientace ve městě
 9. Zdraví a nemoci – návštěva u lékaře, lékárna, pojištění, pohotovost apod.
 10. Jídlo, restaurace – objednávky, oblíbené jídlo
 11. Společnost – žádost o práci, úřady a jejich zaměstnanci; policie – ztráty, nehody
 12. Média – noviny, časopisy, televize, rozhlas, internet
 13. Kultura – kino, divadlo, televizní program apod.
 14. Služby – kadeřnictví, čistírna, opravy, objednávka apod.
 15. Pošta, banka – placení, směnárna apod.

Kontakt

Tel.: 577 007 444–7
E-mail: js@gjszlin.cz
Fax: 577 007 445

nám. T. G. Masaryka 2734
760 01 Zlín

Úřední hodiny

St: 9.00 – 12.00

Kde nás najdete