Anglická verze
logolink

< Zpt na seznam lekc

Praktick prce s kamerou, klovac techniky

PremiereObsah lekce:

  • Klovn - vysvtlen
  • Klovn - ukzky
  • Klovn - samostatn prce

Klovn - vysvtlen

Klovn (chromakeying, greenscreen, bluescreen) - tato technika se dnes velmi asto vyuv pi tvorb a nsledn postprodukci film nebo tak v televiznch studich. Umouje nm zkombinovat dva rzn obrazy (snmky, klipy, videosekvence) do jednoho takovm zpsobem, e pak z kadho vidme jen uritou st, kterou potebujeme.

Provede se to tak, e se jeden obraz pekryje pes druh a z toho, kter pekrv, se odstran konkrtn barva, take pak msto n vidme obraz druh, pedtm pekryt. Nejlpe vyhovuje zelen a modr barva, protoe se d dobe oddlit. Abychom tuto metodu mohli pout, mus obraz, kter bude jako prvn a bude pekrvat, obsahovat danou kontinuln barvu. Za tmto elem je poteba udlat pslunou kompozici.

Pomoc tto techniky jsou pak filmai schopni penst pedmty nebo postavy do prosted, kter je v bnm ivot nedostupn, nereln nebo pli nebezpen. Tato technika se pouv pedevm s 3D animacemi. U televiznch studi se pak jedn o virtuln studia, kdy je modertor a host umstn do neexistujcho graficky vypracovanho prosted nebo nap. o pedpov poas, kdy mapa umstn za modertorem, je ve skutenosti jen barevn pozad, na kter se pak dodaten umst obraz.

U tto techniky velmi zle na nasvcen scny. To m velk vliv na kvalitn separaci objekt.

tlatko     tlatko

tlatko    tlatko

tlatko    tlatko

tlatko     tlatko

tlatko   tlatko

         tlatko                 tlatko

Maskovn

Pouv se v ppad, kdy nen mon pout techniku klovn. Existuj situace, kde nele pout zelen nebo modr pozad, abychom potom separovali objekt. V takovm ppad se vytvo maska, kter ohraniuje psn dan objekt. Dky tomu doclme separace, jako pi metod klovn, ale je to mnohem pracnj. Kdy si uvdomme, e se dan objekt pravdpodobn pohybuje, je to otzka pravy masky v kadm snmku. Existuje ovem i software, kter tuto prci zjednoduuje.

Klovn - ukzky

Klovn ve filmu

Get the Flash Player to see this player.


zdroj: www.artebox.cz

Klovn ve filmu

Get the Flash Player to see this player.


zdroj: www.artebox.cz

Klovn ve filmu

Get the Flash Player to see this player.


zdroj: www.promostudio.cz

Klovn ve filmu

Get the Flash Player to see this player.


zdroj: www.videomaker.com

Klovn - samostatn prce

kol

Sthnte si zdrojov video klicovani-premiere.wmv a vyzkouejte si klovn prakticky. Co bude msto zelenho pozad po aplikaci klovacho procesu, je voliteln. Pokuste se tak nastavit to, aby pi pohybu kamery na zkuebnm videu dochzelo tak k pohybu videa nebo obrzku, kter bude vloeno pod videem se zelenm pozadm.

Ukzka - ped aplikac efektu

Get the Flash Player to see this player.

Ukzka - po aplikaci efektu

Get the Flash Player to see this player.

Postup

Aby bylo docleno potebnho vsledku, je poteba na video se zelenm pozadm aplikovat efekt pro klovn. Tyto efekty jsou dostupn v panelu "Effects -> Video Effects -> Keying". Vyzkouejte rzn efekty s rznm nastavenm. Pokuste se vybrat ten, kter bude co nejefektivnj. Video se zelenm pozadm umstte do druh stopy. Do prvn je poteba umstit to, co bude po aplikaci klovn vidt, kdy dojde k odstrann zelen barvy. Pi pohybu kamery vyuvejte klovch snmk. V ppad poteby vyuijte klovch snmk i pro parametry klovacho efektu. Nap. rzn zmna osvtlen me mt na dan nastaven vliv, proto je poteba jej na jeho zvislosti mnit.

Dal ten

Odkazy

Otzky

  1. Co je to klovn a k emu se pouv?
  2. Z jakho dvodu se pouv maskovn?
  3. Jak barva a pro se pouv na klovn?
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš