Anglická verze
logolink

< Zpět na seznam lekcí

Přechodové efekty & video a audio efekty

PremiereObsah lekce:

  • Přechodové efekty
  • Audio přechody
  • Video přechody
  • Použití přechodových efektů - samostatná práce

Přechodové efekty

Přechodové efekty nalezneme standardně v levé dolní části procovního prostředí programu. Pokud zde nejsou, můžeme toto okno zaponout pomocí menu a položky "Window", kde vybereme "Effects".

Aplikace přechodových efektů

Aplikace přechodových efektů vypadá tak, že si nejdříve rozklikneme požadovaný seznam a z nabídky druhů efektů vybereme požadovaný podefekt, tzn. zvolíme např. "Video Transitions" a vybereme si sadu efektů "Dissolve". Konkrétně pak zvolíme efekt "Cross Disolve", klikneme na něj (tlačítko držím stisknuté) a tažením na časovou osu umístíme na požadované bloky (tlačítko uvolním).

tlačítko
Aplikace přechodových efektů

Na časové ose pak přechodový efekt vypadá následovně. Pokud bychom umístili kurzor myši nad blok tohoto přechodového efektu, budeme mít stejné možnosti úprav jako v případě samotných bloků videa.

tlačítko
Aplikovaný přechodový efekt na časové ose

Pomocí tohoto okna můžeme provádět také změny podobně jako na časové ose. Jedná se v podstatě o nastavení přechodového efektu. Abychom docílili tohoto náhledu, musíme si samořejmě zvolit toto příslušné okno (Effect Controls), ale také kliknout na daný přechodový efekt mezi bloky videa na časové ose. Šipky na obrázku nám znázorňují, že se zde dá s efektem a jednotlivými bloky videa manipulovat. Pokud umístíte kurzor myši nad různé části v tomto okně, zjistíte, že se vždy zobrazí jiný nástroj (o nástrojích bylo potřebné uvedeno v předchozích lekcích).

tlačítko
Effect Controls

tlačítko
Efekt prolínání

tlačítko
Panel efektů

Zvláštnosti

Může se nám stát, že při použití efektů se nám nebude chtít provést aplikace na jeden nebo druhý blok média, případně to půjde jen částečně nebo se nám zobrazí šrafování. Tato situace nastane tehdy, máme-li na časové ose vložené video bez střihu, tzn. nejedná se o nějaký úsek delšího videa. Přechodový efekt totiž potřebuje ještě nějakou část, aby umožnil např. prolnutí atp. Abychom toto mohli provádět i u kratšího videa, které není vystřižené, je potřeba, abychom jej o tu část, kterou chceme použít na přechod, zkrátili.

tlačítko
Chybové hlášení při aplikaci přechodového efektu

tlačítko
Aplikace přechodového efektu - pouze levý blok

tlačítko
Aplikace přechodového efektu - omezené možnosti

Použití přechodových efektů - samostatná práce

Úkol 1

Vyzkoušejte si nejrůznější audio a video přechody a vyberte několik, o kterých si myslíte, že se v praxi nejčastěji používají.

Úkol 2

Aplikujte na zdrojová videa efekt prolínání, aby došlo k postupnému přechodu z jednoho záběru na druhý.

Zdrojové video k procvičování: prechod-1

Výsledek

Get the Flash Player to see this player.

Řešení

Zdrojové video je vcelku, je proto potřeba nejdříve před aplikací efektu provést střih v daném místě nástrojem "Razor Tool".

Úkol 3

Sestříhejte zdorojové video a vložte do něj dané přechody tak, aby vše co nejpřesněji odpovídalo výsledku.

Zdrojové video k procvičování: prechod-2

Výsledek

Get the Flash Player to see this player.

Řešení

Zdrojové video je vcelku, je proto potřeba nejdříve před aplikací efektu provést střihy v daném místě nástrojem "Razor Tool".

Úkol 4

Vytvořte video s přechody podle výsledku.

Zdrojové video k procvičování: prechod-3

Výsledek

Get the Flash Player to see this player.

Řešení

Zdrojové video je vcelku, je proto potřeba nejdříve před aplikací efektu provést střihy v daném místě nástrojem "Razor Tool".

Otázky

  1. Jakým způsobem se aplikují přechodové efekty?
  2. Co se stane, když aplikujeme přechod na blok videa, který není vystřižen, je celý?
  3. Jaké druhy přechodových efektů znáte?
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš