Anglická verze
logolink

< Zpt na seznam lekc

Pechodov efekty & video a audio efekty

PremiereObsah lekce:

  • Pechodov efekty
  • Audio pechody
  • Video pechody
  • Pouit pechodovch efekt - samostatn prce

Pechodov efekty

Pechodov efekty nalezneme standardn v lev doln sti procovnho prosted programu. Pokud zde nejsou, meme toto okno zaponout pomoc menu a poloky "Window", kde vybereme "Effects".

Aplikace pechodovch efekt

Aplikace pechodovch efekt vypad tak, e si nejdve rozklikneme poadovan seznam a z nabdky druh efekt vybereme poadovan podefekt, tzn. zvolme nap. "Video Transitions" a vybereme si sadu efekt "Dissolve". Konkrtn pak zvolme efekt "Cross Disolve", klikneme na nj (tlatko drm stisknut) a taenm na asovou osu umstme na poadovan bloky (tlatko uvolnm).

tlatko
Aplikace pechodovch efekt

Na asov ose pak pechodov efekt vypad nsledovn. Pokud bychom umstili kurzor myi nad blok tohoto pechodovho efektu, budeme mt stejn monosti prav jako v ppad samotnch blok videa.

tlatko
Aplikovan pechodov efekt na asov ose

Pomoc tohoto okna meme provdt tak zmny podobn jako na asov ose. Jedn se v podstat o nastaven pechodovho efektu. Abychom doclili tohoto nhledu, musme si samoejm zvolit toto pslun okno (Effect Controls), ale tak kliknout na dan pechodov efekt mezi bloky videa na asov ose. ipky na obrzku nm znzoruj, e se zde d s efektem a jednotlivmi bloky videa manipulovat. Pokud umstte kurzor myi nad rzn sti v tomto okn, zjistte, e se vdy zobraz jin nstroj (o nstrojch bylo potebn uvedeno v pedchozch lekcch).

tlatko
Effect Controls

tlatko
Efekt prolnn

tlatko
Panel efekt

Zvltnosti

Me se nm stt, e pi pouit efekt se nm nebude chtt provst aplikace na jeden nebo druh blok mdia, ppadn to pjde jen sten nebo se nm zobraz rafovn. Tato situace nastane tehdy, mme-li na asov ose vloen video bez stihu, tzn. nejedn se o njak sek delho videa. Pechodov efekt toti potebuje jet njakou st, aby umonil nap. prolnut atp. Abychom toto mohli provdt i u kratho videa, kter nen vystien, je poteba, abychom jej o tu st, kterou chceme pout na pechod, zkrtili.

tlatko
Chybov hlen pi aplikaci pechodovho efektu

tlatko
Aplikace pechodovho efektu - pouze lev blok

tlatko
Aplikace pechodovho efektu - omezen monosti

Pouit pechodovch efekt - samostatn prce

kol 1

Vyzkouejte si nejrznj audio a video pechody a vyberte nkolik, o kterch si myslte, e se v praxi nejastji pouvaj.

kol 2

Aplikujte na zdrojov videa efekt prolnn, aby dolo k postupnmu pechodu z jednoho zbru na druh.

Zdrojov video k procviovn: prechod-1

Vsledek

Get the Flash Player to see this player.

een

Zdrojov video je vcelku, je proto poteba nejdve ped aplikac efektu provst stih v danm mst nstrojem "Razor Tool".

kol 3

Sesthejte zdorojov video a vlote do nj dan pechody tak, aby ve co nejpesnji odpovdalo vsledku.

Zdrojov video k procviovn: prechod-2

Vsledek

Get the Flash Player to see this player.

een

Zdrojov video je vcelku, je proto poteba nejdve ped aplikac efektu provst stihy v danm mst nstrojem "Razor Tool".

kol 4

Vytvote video s pechody podle vsledku.

Zdrojov video k procviovn: prechod-3

Vsledek

Get the Flash Player to see this player.

een

Zdrojov video je vcelku, je proto poteba nejdve ped aplikac efektu provst stihy v danm mst nstrojem "Razor Tool".

Otzky

  1. Jakm zpsobem se aplikuj pechodov efekty?
  2. Co se stane, kdy aplikujeme pechod na blok videa, kter nen vystien, je cel?
  3. Jak druhy pechodovch efekt znte?
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš