Anglická verze
logolink

< Zpt na seznam lekc

Technologie a standardy DVD, tvorba vlastnho DVD

PremiereObsah lekce:

 • Technologie a standardy DVD
 • Tvorba vlastnho DVD

Technologie a standardy DVD

DVD (anglicky Digital Versatile Disc nebo Digital Video Disc) je formt digitlnho optickho datovho nosie, kter me obsahovat filmy ve vysok obrazov a zvukov kvalit nebo jin data. Pi vvoji DVD byl kladen draz na zptnou kompatibilitu s CD, take se mu DVD disk velmi podob.

Historie DVD

DVD bylo uvedeno na trh v Japonsku roku 1996, ve zbytku svta o rok pozdji. Oficiln standard zapisovatelnch/pepisovatelnch disk DVD-R(W) vytvoilo DVD Frum, kter bylo zaloeno v dubnu roku 1997. Ceny licenc na tuto technologii vak byly tak vysok, e vznikla jin skupina - DVD+RW Alliance, kter vytvoila standard DVD+R(W), jeho licence byly levnj.

Technick informace

 • Kapacita DVD
 • DVD - datov tok

 • Datov tok - datov tok DVD-ROM (1x = 1350 kB/s) odpovd piblin devtinsobku rychlosti CD-ROM (1x = 150 kB/s)
 • DVD - datov tok

Zpis a formty DVD

 • DVD-RAM
 • DVD-R
 • DVD+R
 • DVD-RW
 • DVD+RW

Budoucnost

 • HD DVD
 • Blu-ray

zdroj: Wikipedie oteven encyklopedie
zdroj: PC Tuning

Tvorba vlastnho DVD (autorizace DVD)

Vytvoen znaek kapitol

Tmto zpsobem vymezme jednotliv kapitoly sesthanho videa. Pozdji dky tomuto oznakovn bude moci divk peskakovat na tyto jednotliv msta pomoc pslunch tlatek pstroje nebo po kliknut v menu na poadovanou kapitolu.

Vloen znaky provedeme tak, e si nastavme posuvnk na asov ose do msta, kam znaku chystme umstit a klikneme na tlatko  tlatko , kter se nachz na asov ose v jejm levm hornm rohu, hned vedle symbolu magnetu (Snap). Jeho nzev je "Set Encore Chapter Marker". Jinou monost vloen znaky je opt nastaven posuvnku do msta, kam chceme umstit znaku a kliknut pravho tlatka myi na asov ose v mst, kde je as vyobrazen. Z kontextov nabdky zvolme monost "Set Encore Chapter Marker".

Export do Adobe Encode CS4

Provd se nsledujcm zpsobem:

File -> Adobe Dynamic Link -> Set to Encore

Oteve se nm dialogov okno.

tlatko
export do Adobe Encore - nastaven 1

tlatko
export do Adobe Encore - nastaven 2

tlatko
prbh exportu do Adobe Encore


prosted programu Adobe Encore

Typ DVD

 • DVD s automatickm pehrvnm - toto varianta je jednoduchou monost, kdy chceme sesthan a upraven vsledek umstit na DVD a abychom si jej po vloen do pstroje mohli ihned prohldnout. Pokud jsme si v Adobe Premiere CS4 vytvoili znaky kapitol, budeme moci mezi tmito jednodue peskakovat pomoc pslunch tlatek na pstroji nebo jeho ovladai.
 • DVD s nabdkou - tento zpsob tvorby DVD klade draz na celkovou estetiku. Nejen, e mme monost si vsledn video pehrt a nebo se v nm i naslepo pohybovat. Zde si u vytvme nabdku, kter ns uvt po vloen mdia do pstroje, kter nejene psob elegantn, ale navc nm nabz ir monosti orientace na disku.

Tvorba DVD s nabdkou

Ozname si asovou osu v Premiere a v menu "File -> Adobe Dynamic Link -> Set to Encore" ji odeleme do programu Adobe Enore. Adobe Encore bude nyn obsahovat v okn projekt odeslanou sekvenci (dynamick link) z Premiere a asovou osu, oboj se stejnm nzvem.

tlatko
okno projektu programu Adobe Encore

Pokud nen zobrazena, oteveme si asovou osu pokliknm (2x klik levm tlatkem).

tlatko
asov osa programu Adobe Encore

Nyn pidme menu. To provedeme tak, e v prav doln sti vybereme okno "Library" a klineme na tlatko "Toggle display of menus". Tm provedeme nastaven filtru na menu. Pod touto volbou pak vidme nzvy menu a meme tak seznamem prochzet, piem se nm v nhledovm okn zobrazuje jak menu vypad. V horn sti je monost volby s nzvem "set". Tady si meme vybrat rzn skupiny menu, nap. s tmatikou kolstv, sport, svadba a pod. Menu, kter chceme pout, vybereme pokliknm (2x klik levm tlatkem).

tlatko
knihovna programu Adobe Encore

tlatko
okno projektu programu Adobe Encore

Otzky

 1. Jak znte druhy DVD?
 2. Jakm zpsobem se d z programu Adobe Premiere zat vytvet DVD disk?
 3. Uvete monosti vytvoen DVD z hlediska pehrvn?
 4. K emu slou v programu Adobe Encore knihovny?
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš