Anglická verze
logolink

< Zpět na seznam lekcí

Vytvoření a editace statických a dynamických titulků

PremiereObsah lekce:

 • Tvorba titulků
 • Aplikace efektů na titulky
 • Titulky a klíčové snímky
 • Vytváření titulků - samostatná práce

Tvorba titulků

Aplikace Adobe Premiere CS4 umožňuje také tvorbu titulků a jejich vkládání na časovou osu. Pokud tedy chceme nějaký vytvářený klip otitulkovat, klikneme v menu na "File", zvolíme "New" a z nabídky, která se nám otevře vybereme "Title...". Následuje dialogové okno, ve kterém máme možnost nastavení rozlišení, počtu snímků za sekundu a poměru stran Aspect Ratio. Poslední možností v tomto dialogovém okně ja pojmenování si vytvářeného titulku. Toto dialogové okno je přednastavené podle projektu, takže není potřeba provádět změny, jen v případě, pokud bychom to z nějakého důvodu potřebovali. Zadáme název a klikneme na "OK".

titulky-01

Nyní se nám zobrazí okno "Titler", které je součástí Adobe Premiere CS4.

titulky-01

 • Title Tools – tyto nástroje slouží k tomu, abychom mohli psát text, a to ve formě jednoduchého řádkového textu nebo textu odstavcového. Dále je zde možnost zvolit nástroje, kterými vyznačíme cestu, kterou text bude kopírovat. Slouží také pro tvorbu různých geometrických útvarů.
 • Hlavní panel nástroje Titler – jedná se o oblas, do které píšeme text a dále s ním manipuluje. Je to pro nás náhled, jak bude titulek ve vytvářeném klupu vypadat.
 • Title Properites – v tomto místě nastavujeme vlastnoti vytvářeného textu. Volíme si zde druh písma, jeho velikost, tloušťku, sklon, barvu a další nastavení.
 • Title Styles – předdefinované nastavení textu. V podstatě hotové balíčky, které vybereme jedním kliknutím, není potřeba složite nastavovat několik vlastnotí jednotlivě.
 • Title Actions – tato skupina nástrojů slouží pro vyrovnávání a rozmísťování vytvořeného textu v oblasi hlavního panelu.

Nejednodušší způsob vytvoření titulku je volba nástroje "Type Tool" a kliknutí do okna s náhledem. Poté klikneme do okna s náhledem a v místě kliknutí rozbliká kurzor a vy můžete záčít psát text. Ještě předtím je ale vhodné zvolit si vhled výsledného titulku, v tomto případě nejednodušeji pomocí přednastavených stylů, případně ručně na pravé straně v "Title Properties".

Poté, co máme titulek vytvořený, stačí jen kliknout na křížek a okno "Titleru" zavřít. Námi vyrobený titulek bude nyní součástí políčka "Project"

titulky-01

Aplikace přechodových efektů a animací na titulky

Provádí se stejně, jako když chceme vložit přechodový efekt mezi bloky videa, případně na jejich začátek nebo konec. Totéž platí o animacích. Aplikace animací na titulky se provádí stejně jako v případě aplikace animací na samotné bloky videa. Tato problematika je popsána v kapitole o přechodových efektech a animacích, tady se budeme věnovat pouze praktickým příkladům.

Přechodové efekty v titulku

Zdrojové video k procvičování: halloween

Úkol 1

Proveďte ve zdrojovém videu přidání následujícího efektu na titulek.

Výsledek

Get the Flash Player to see this player.

Řešení

Postup je velmi jednoduchý. Vytvoříme si titulek, ten se nám objeví v panelu "Project". Z tohoto panelu jej vložíme (stejným způsobem jako např. video) na časovou osu do stopy, která je nad stopu s vloženým videem. Následně už jen stačí na titulek aplikovat přechodový efekt prolnutí z jedné i druhé strany.

Titulky a klíčové snímky

Využití klíčových snímků pro titulky je v úplně stejné jako v předchozí kapitole o animacích např. pro obrázky. I zde můžeme v okně "Effect Controls" nastavovat pozici, velikost, rotaci, a průhlednost. Jakým způsobem rozpohybovat titulky si proto ukážeme pouze na příklady.

Úkol 2

Proveďte ve zdrojovém videu přidání titulků podle následující ukázky.

Výsledek

Get the Flash Player to see this player.

Řešení

Přidání titulku do videa není už žádný problém. Otázkou ale zůstává, jak jej uvést do pohybu. To se řeší pomocí klíčových snímků. Princip je uplně stejný jako v případě animací. Můžeme říct, že animujeme titulky. Umístíme si tedy titulek do stopy, která je nad stopou s videem. Klikneme na titulek a podíváme se do nastavení panelu "Effect Controls". Červený jezdec umístíme na místo, odkud chceme, aby byl titulek viditelný na videu. Klikneme na stopky u parametru Position. Tím vložíme klíčový snímek. Pak přenastavíme jezdec na místo, odkud chceme, aby přestal být vidět. Pak už jen umístíme červený jezdec na začátek titulku a nastavíme velkou hodnotu tak, aby byl titulek mimo záběr, aby nebyl vidět. Přehráváním videa tak červený jezdec putuje od klíčového snímku, kde je pozice nastavena mimo záběr do pozice, kdy se ustálí na obrazovce. Pak narazí na další klíčový snímek a od tohoto se bude titulek z obrazu zase ztrácet. Bude pokračovat stejným směrem, jako se objevil. To ovšem za předpokladu, že na konec titulku umístíme poslední klíčový snímek, kde bude hodnota zase nastavená tak, aby titulek nebylo vidět. Tentokráte však bude umístěn mimo záběr na opačné straně.

Úkol 3

Proveďte ve zdrojovém videu přidání titulků podle následující ukázky.

Výsledek

Get the Flash Player to see this player.

Řešení

Poslední úkol není nic jiného, než v podstatě kombinace úkolů předešlých. Uděláme tedy stejný postup jako v předchozím případě. Poté si do projektu vložíme ještě tzv. "Color Mate", což bude statický obrázek, jednobarevná plocha o velikosti stran jako máme nastavený projekt. Titulky máme vloženy na časové ose tak, aby fungovaly stejně jako v předchozím případě. Mezi stopu s videem a stopu s titulky však příjde ještě stopa s tímto objektem. Pokud vše takto nastavíme, budeme vidět jen barevnou plochu a na ní titulek. Proto je potřeba plošku zmenšit tak, aby byla pouze pod titulkem. To se provede kliknutím na ni (jde v podstatě o obrázek) a podíváme se do panelu "Effect Controls". Tady pomocí parametru Scale (musíme vypnout ovšem Uniform Scale, aby se současně neměnila jak šířka, tak i délka) toto nastavíme. Nyní pomocí paramatru Position umístíme plochu pod titulek a ještě malinko zprůhledníme, tak na 90 nebo 80 %. Plochu na časové ose rozšíříme, aby byla o něco delší jako titulek a poté doplníme z obou stran přechodovým efektem prolnutí.

Otázky

 1. Jakým způsobem do videa přidáme titulky?
 2. Vysvětlete, jak se do titulků ve videu přidávají přechodové efekty?
 3. Můžeme v tomto programu titulky rozpohybovat? Jak?
 4. Jak lze ovlivnit vzhled vložených titulků?
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš