Anglická verze
logolink

< Zpět na seznam lekcí

Práce v okně „Trim Mode“,
editace videa a základní techniky střihu prakticky

PremiereObsah lekce:

 • Práce v okně "Trim Mode"
 • Editace videa a základní techniky střihu prakticky - samostatná práce

Práce v okně "Trim Mode"

"Trim Mode" aktivujeme kliknutím na ikonu "Trim Monitor" v pravém okně panelu "Monitor". Tato funkce umožňuje mnohem přesnější a jednodušší upravení návaznosti vystřižených bloků na časové ose. Další způsob jak toto okno vyvolat je pomocí menu, položka "Window/Trim Monitor" nebo stisknutím klávesy "T".

tlačítko
Spuštění okna Trim Monitor

Trim Monitor okno je velmi podobné samotnému oknu Monitor. Má také dvě části, na kterých jsou zobrazeny snímky médií. Ovšem levá i pravá část zobrazuje bloky média umístěného na časové ose. Vycházíme z toho, že máme na časové ose hrubě sestříhané bloky (jsou tedy těsně dosazené jeden k druhému) a chceme na nich provést finální střih. Červený kurzor umístíme blíže k místu, kde na sebe bloky navazují, je jedno jestli z levé nebo pravé strany, kurzor se při aktivaci "Trim Mode" přenastaví přesně na hranici mezi oba bloky.

tlačítko
Trim Monitor

Ovládací prvky

 • Play Edit – nástroj pro přehrání úseku střihu
 • tlačítko
 • Loop – smyčka (při spuštění "Play Edit" se bude přehrávání opakovat stále dokola)
 • tlačítko
 • Trim Backwar by Large Trim Offset – posun o 5 snímků zpět
 • tlačítko
 • Trim Backward by One Frame – posun o 1 snímek zpět
 • tlačítko
 • Trim Forward by One Frame – posun o 1 snímek vpřed
 • tlačítko
 • Trim Forward by Large Trim Offset – posun o 5 snímků vpřed
 • tlačítko
 • Go to Previous Edit Point – skok na předcházející střih daného bloku videa
 • tlačítko
 • Go to Previous Edit Point – skok na následující střih daného bloku videa
 • tlačítko
 • Jog – kolečko, slouží pro krokování videa vpřed a zpět
 • tlačítko

Obsluha

Levá část zobrazuje poslední snímek předcházejícího bloku média a pravá část první snímek následujícího bloku média. Pro finální střih v okně "Trim Monitor" máme na výběr z několika možných způsobů:

 • Pohyb myši – pokud najedeme myší na levé nebo pravé okno okna "Trim Monitor", zobrazí se nám symbol červené hranaté závorky s šipkama na levou a pravou stranu. Tentokrát je symbol mnohem výraznější, protože odpovídá nástroji "Ripple Edit Tool". Po stisknutí levého tlačítka myši (držíme stisknuté) v prvním nebo druhém okně a následným pohybem na levou nebo pravou stranu upravujeme konec jednoho bloku média nebo začátek bloku druhého. Funkci tohto nástroje jsme si vysvětlili v předcházející kapitole, a proto už víme, že při takovéto změně (zkracováním nebo prodlužováním jednoho bloku média) dochází k přesunu toho druhého tak, aby byly stále těsně dosazeny oba bloky na sebe a nedocházelo k vytvoření prázdného místa na časové ose nebo k přepisu bloků. Pokud umístíme kurzor mezí obě okna, budeme mít k dispozici nástroj "Rolling Edit Tool". Při pohybu myší se stisknutým levým talčítkem tak měníme současně konec i začátek obou bloků současně.
 • tlačítko
 • Nastavení konkrétního času – V okně "Trim Monitor" najdeme v prostřední části tři oranžové ukazatele času. Tyto ukazatele jsou v podstatě obdobou předchozího způsobu pro finální střih. Levý ukazatel času odpovídá levému oknu, pravý pravému a prostřední ukazatel času mění konec levého bloku a začátek práveho bloku současně. Máme možnost na tento ukazatel času najet myší (zobrazí se ruka se zdviženým prstem a drobné šipky na levou a pravou stranu), kliknout levým tlačítkem (držíme stisknuté) a pohybem na levou nebo pravou stranu můžeme čas upravovat. Druhou možností v tomto případě je kliknot na časový ukazatel (čas bude editovatelný) a vepsat konkrétní okamžik ručně.
 • tlačítko
 • Posouvání ohraničení – konec levého a začátek pravého bloku máme možnost měnit také uchopením vyobrazeného výřezu na časové ose okna "Trim Monitor" a pohybem vlevo nebo vpravo tak nastavit konkrétní okamžik.
 • tlačítko
 • Krokování – kliknutím na tato tlačítka posunujeme vyobrazený blok (podle toho, jestli je aktivní pravé nebo levé okno - aktivování provedeme kliknutím levého tlačítka myši do příslušného okna) o jeden nebo pět snímků zpět nebo dopředu.
 • tlačítko tlačítko tlačítko tlačítko
 • Kolečko – tato tři kolečka mají obdobu v předchozích způsobech. Nastavujeme buď konec levého bloku nebo začátek pravého nebo oba bloky média současně kolečkem prostředním.
 • tlačítko

Editace videa a základní techniky střihu prakticky - samostatná práce

Úkol

Na základě znalostí získaných z této a předcházejících lekcí proveďte úpravu videa podle ukázky.

Zdrojové video k procvičování: halloween

Výsledek

Get the Flash Player to see this player.

Otázky

 1. Co lze provádět pomocí okna "Trim Monitor"?
 2. Jakým způsobem mohu toto okno obsluhovat?
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš