Anglická verze
logolink

< Zpt na seznam lekc

Prce v okn Trim Mode,
editace videa a zkladn techniky stihu prakticky

PremiereObsah lekce:

 • Prce v okn "Trim Mode"
 • Editace videa a zkladn techniky stihu prakticky - samostatn prce

Prce v okn "Trim Mode"

"Trim Mode" aktivujeme kliknutm na ikonu "Trim Monitor" v pravm okn panelu "Monitor". Tato funkce umouje mnohem pesnj a jednodu upraven nvaznosti vystiench blok na asov ose. Dal zpsob jak toto okno vyvolat je pomoc menu, poloka "Window/Trim Monitor" nebo stisknutm klvesy "T".

tlatko
Sputn okna Trim Monitor

Trim Monitor okno je velmi podobn samotnmu oknu Monitor. M tak dv sti, na kterch jsou zobrazeny snmky mdi. Ovem lev i prav st zobrazuje bloky mdia umstnho na asov ose. Vychzme z toho, e mme na asov ose hrub sesthan bloky (jsou tedy tsn dosazen jeden k druhmu) a chceme na nich provst finln stih. erven kurzor umstme ble k mstu, kde na sebe bloky navazuj, je jedno jestli z lev nebo prav strany, kurzor se pi aktivaci "Trim Mode" penastav pesn na hranici mezi oba bloky.

tlatko
Trim Monitor

Ovldac prvky

 • Play Edit nstroj pro pehrn seku stihu
 • tlatko
 • Loop smyka (pi sputn "Play Edit" se bude pehrvn opakovat stle dokola)
 • tlatko
 • Trim Backwar by Large Trim Offset posun o 5 snmk zpt
 • tlatko
 • Trim Backward by One Frame posun o 1 snmek zpt
 • tlatko
 • Trim Forward by One Frame posun o 1 snmek vped
 • tlatko
 • Trim Forward by Large Trim Offset posun o 5 snmk vped
 • tlatko
 • Go to Previous Edit Point skok na pedchzejc stih danho bloku videa
 • tlatko
 • Go to Previous Edit Point skok na nsledujc stih danho bloku videa
 • tlatko
 • Jog koleko, slou pro krokovn videa vped a zpt
 • tlatko

Obsluha

Lev st zobrazuje posledn snmek pedchzejcho bloku mdia a prav st prvn snmek nsledujcho bloku mdia. Pro finln stih v okn "Trim Monitor" mme na vbr z nkolika monch zpsob:

 • Pohyb myi pokud najedeme my na lev nebo prav okno okna "Trim Monitor", zobraz se nm symbol erven hranat zvorky s ipkama na levou a pravou stranu. Tentokrt je symbol mnohem vraznj, protoe odpovd nstroji "Ripple Edit Tool". Po stisknut levho tlatka myi (drme stisknut) v prvnm nebo druhm okn a nslednm pohybem na levou nebo pravou stranu upravujeme konec jednoho bloku mdia nebo zatek bloku druhho. Funkci tohto nstroje jsme si vysvtlili v pedchzejc kapitole, a proto u vme, e pi takovto zmn (zkracovnm nebo prodluovnm jednoho bloku mdia) dochz k pesunu toho druhho tak, aby byly stle tsn dosazeny oba bloky na sebe a nedochzelo k vytvoen przdnho msta na asov ose nebo k pepisu blok. Pokud umstme kurzor mez ob okna, budeme mt k dispozici nstroj "Rolling Edit Tool". Pi pohybu my se stisknutm levm taltkem tak mnme souasn konec i zatek obou blok souasn.
 • tlatko
 • Nastaven konkrtnho asu V okn "Trim Monitor" najdeme v prostedn sti ti oranov ukazatele asu. Tyto ukazatele jsou v podstat obdobou pedchozho zpsobu pro finln stih. Lev ukazatel asu odpovd levmu oknu, prav pravmu a prostedn ukazatel asu mn konec levho bloku a zatek prveho bloku souasn. Mme monost na tento ukazatel asu najet my (zobraz se ruka se zdvienm prstem a drobn ipky na levou a pravou stranu), kliknout levm tlatkem (drme stisknut) a pohybem na levou nebo pravou stranu meme as upravovat. Druhou monost v tomto ppad je kliknot na asov ukazatel (as bude editovateln) a vepsat konkrtn okamik run.
 • tlatko
 • Posouvn ohranien konec levho a zatek pravho bloku mme monost mnit tak uchopenm vyobrazenho vezu na asov ose okna "Trim Monitor" a pohybem vlevo nebo vpravo tak nastavit konkrtn okamik.
 • tlatko
 • Krokovn kliknutm na tato tlatka posunujeme vyobrazen blok (podle toho, jestli je aktivn prav nebo lev okno - aktivovn provedeme kliknutm levho tlatka myi do pslunho okna) o jeden nebo pt snmk zpt nebo dopedu.
 • tlatko tlatko tlatko tlatko
 • Koleko tato ti koleka maj obdobu v pedchozch zpsobech. Nastavujeme bu konec levho bloku nebo zatek pravho nebo oba bloky mdia souasn kolekem prostednm.
 • tlatko

Editace videa a zkladn techniky stihu prakticky - samostatn prce

kol

Na zklad znalost zskanch z tto a pedchzejcch lekc provete pravu videa podle ukzky.

Zdrojov video k procviovn: halloween

Vsledek

Get the Flash Player to see this player.

Otzky

 1. Co lze provdt pomoc okna "Trim Monitor"?
 2. Jakm zpsobem mohu toto okno obsluhovat?
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš