Anglická verze
logolink

< Zpět na seznam lekcí

Software I

ostatni-sinObsah lekce:

 • Definice
 • Základní rozdělení softwaru
 • Aplikační software

Definice

Software (neboli programové vybavení) je v informatice souhrnný název pro všechny počítačové programy používané v počítači, které provádějí nějakou činnost.

Definovat software lze i tak, že software je v počítači vše, co není hardware (tj. vše kromě fyzických součástí počítače). V tomto případě zahrnujeme mezi software i data, která typicky neprovádějí žádnou činnost, ale data popisují: obrázek, textový dokument a podobně. Označení software se někdy vztahuje jen na programy, ale může se vztahovat i na data.

Existují však případy, kdy lze na data pohlížet i jako na program (například programy zkomprimované do ZIP souboru). Hranice mezi programem a daty je nejasná i v případě HTML souborů obsahujících webové stránky – může v nich být úryvek programu v JavaScriptu nebo jazyce PHP. Lze nalézt i další příklady.

Základní rozdělení softwaru

Podle funkce můžeme software rozdělit na několik skupin.

Software lze rozdělit na systémový (zajišťuje chod samotného počítače a jeho styk s okolím) a na aplikační software, se kterým buď pracuje uživatel počítače nebo zajišťuje řízení nějakého stroje.

 1. Systémový software - umožňuje efektivní používání počítače
  • firmware - software obsažený v hardware (BIOS, firmware vstupně-výstupních zařízení jako tiskárny, CD/DVD mechaniky, grafické a zvukové karty, …)
  • operační systém - spravuje počítač, vytváří prostředí pro programy
   • jádro operačního systému - (včetně ovladačů zařízení)
   • pomocné systémové nástroje - pro správu operačního systému (formátování disků, nastavení oprávnění, utility, …)
 2. Aplikační software - umožňuje uživateli vykonávat nějakou užitečnou činnost, například:
  • kancelářské aplikace: textový editor, tabulkový procesor, prezentační program
  • grafické programy: vektorový grafický editor, bitmapový grafický editor, CAD
  • vývojové nástroje: vývojové prostředí, překladač
  • zábavní software: počítačové hry, přehrávače digitálního zvuku a videa apod.
  • atd. (různá rozdělení podle druhu, účelu, vzhledu, funkčnosti)

Aplikační software

Aplikační software je rozšiřující software, který pracuje na základech operačního systému a vykonává specifické funkce podle daných potřeb uživatele.

Správci souborů

 • Utility - rozsáhlá skupina programů, pomocí kterých sice nelze nic nevytvořit, ale zjednodušují práci s počítačem. Jsou to například programy pro kontrolu a optimalizaci pevného disku, čistící programy – hledají data, která je možné smazat (nepotřebné, staré a duplicitní soubory a položky v registru, prohlížeče), konvertory souborů, diagnostika hardwaru, komprimační programy, ovladače např. grafických karet, atd.
 • Správci souborů - slouží k organizování dat uložených na paměťových médiích. Kromě toho nabízí většinou ještě další podpůrné funkce (FTP klient, kalendář, ...). Často označovány jako souborové manažery a většinou jsou zabudovány přímo v prostředí operačního systému jako jeho součást. Nejrozšířenější jsou dnes především Total Commander, Servant Salamander, Altap Salamander a další – Průzkumník ve Windows.

tlačítko
Total Commander

Grafické editory

Software pro zobrazení a zpracování obrazové informace. Pro zobrazování grafiky slouží grafické prohlížeče. Mezi nejlepší a nejznámější patří Zoner Photo Studio, integrovaný prohlížeč ve Windows, XnView, IrfanView, ...

 • Rastrové editory - Určené pro malování a retuš rastrové grafiky. Využití v reklamě, propagaci, úpravě fotografií, umělecké tvorbě.
  • Příklady: Malování ve Windows, Adobe Photoshop, Corel PhotoPaint, Zoner PhotoStudio
 • Vektorové editory - Programy pro konstrukční a profesionální návrhářské systémy (CAD programy), grafické a kartografické informační systémy (GIS), počítačová sazba, tvorba ilustrací, diagramů a počítačových animací.
  • Příklady: Zoner Callisto, Corel Draw, Adobe Illustrator, AutoCAD

tlačítko
Zoner Photo Studio 10

Animace a vizualizace

 • Animace - Tvorba efektů ve dvojrozměrném prostoru.
  • Příklady: Animator Professional, Adobe Flash
 • Vizualizace - Tvorba těles, pohybů a dalších efektů v trojrozměrném prostoru. Speciální a velmi drahá skupina programů, které dokáží vytvořit prakticky cokoliv od 2D animací až po složité renderingy vše ve 3D. Využití hlavně pro filmová studia, protože vytvořit reálně vypadající, neexistující prostředí, kde se budou pohybovat skuteční herci je nepoměrně levnější metoda a navíc mnohem efektnější (Matrix nebo Shrek).
  • Příklady: 3D Max Studio, True Space, Vista Pro, Cinema 4D, Maya

tlačítko
Cinema 4D (zdroj: www.pangolin.com)

Software pracující s video soubory

 • Software pro zpracování videa je nejvíce používán pro střih videa. V minulosti byl doménou spíš střihových studií. S příchodem silných domácích počítačů, stále nižší cenou a rozšiřující se digitalizací se začíná stávat obvyklou součástí domácího počítače.
 • Tento druh softwaru se dělí na přehrávače a editory. Přehrávače většinou plní jen funkci přehrání videa, zatímco editory dokáží videa vytvářet, stříhat či upravovat. Dokáží také do videa přidat různé střihové efekty.
 • Nejznámější přehrávače video souborů jsou Windows Media Player (součástí Windows), WinAmp, PowerDVD, KMPlayer a další.
 • Mezi editory patří Adobe Premiere, Sony Vegas Movie Studio, VideoEdit či MovieMaker (ve Windows).

tlačítko
Adobe Premiere (zdroj: www.manifest-tech.com)

CAD software a simulace

 • Jedná se většinou o rozsáhlé kreslící a rýsovací programy používané v komerční sféře pro návrhy technického charakteru, jako je například strojírenství nebo inženýrská odvětví.
 • Pomocí těchto programů je možné sestrojit dosud neexistující stroj, konstrukci nebo prostředí a testovat ho na různé podmínky. Ceny těchto programů se pohybují v řádech statisíců až miliónů korun. Většinou se nimi pracuje jen v průmyslových školách, firmách a laboratořích.
 • Zástupci: AutoCAD, ArchiCAD, DesignCAD, MicroStation, Pro/Engineer.

tlačítko
AutoCAD (zdroj: www.file-extensions.org)

Zvukový a hudební software

 • Určen pro přehrávání, výrobu a úpravu hudebních souborů.
 • Mezi hudební softwarové přehrávače patří Windows Media Player, WinAmp, iTunes a další.
 • Pro výrobu a úpravu jsou známé GoldWave, Nero WaveEditor, Adobe Audition.

tlačítko
Goldwave (zdroj: www.sonicspot.com)

Zábavní software

 • Zábavní software jsou především hry. Počítačové hry jsou programy, které slouží hlavně k pobavení. Některé hry mají i poučný charakter. Současné počítačové hry jsou velmi náročné na konfiguraci počítače.
 • Hry jsou nejprodávanějším, nejrozšířenějším a nejnávykovějším druhem softwaru. Je to také nejdynamičtěji se rozvíjející část počítačového světa.
 • Mezi tento software patří například: každý si doplní. :-)

tlačítko
Hra

Multimédia a výukové programy

 • Výukové programy jsou rozvíjející se odvětví softwaru. Dovoluje vcelku nezatěžující formou dostat do hlavy například fyzikální zákony, chemii, biologii a třeba i základy matematiky. Většinou se jedná o spojení herních a výukových prvků.
 • Multimédia na počítači zahrnují vše co se zábavy týká. Jednotlivé programy a potřebné kodeky dovolují uživateli poslouchat hudbu, prohlížet si obrázky nebo sledovat film. Existuje spousta možností, jak využít počítač jako zábavní centrum a o to se snaží velká spousta programů jako přehrávače, internetová radia, TV-tunery, a dokonce i elektronické formy knih.

tlačítko
PowerDVD

Kancelářský software

Jak název napovídá, jedná se o software používaný především pro práci v kanceláři. Je důležitou součástí osobních počítačů. Většinou se prodává balík programů, obsahující textový editor, tabulkový editor, databázový program a program na výrobu prezentací. Nejčastěji používanými balíky pro Windows jsou Microsoft Office a volně šiřitelný OpenOffice.org. V Linuxu je to především OpenOffice.org a Koffice.

 1. Textové editory
  • Jsou určené pro psaní, editaci a grafickou úpravu textu (měnit velikost a typ fontu, druhy zalamování a textové sloupce, vkládat tabulky, obrázky a zvýrazňující symboly) s následným výstupem například na tiskárnu. Podle průzkumů jsou textové editory nejpoužívanějšími programy pro osobní počítače na světě.
  • Mezi nejznámější a nejrozšířenější textový editor patří MS Word ve verzích 98, 2000, XP, 2003, 2007 a 2010. Program Word pracuje se svým vlastním datovým typem .doc (.docx). Jako alternativa je přímo ve Windows přítomen Wordpad (zápisník), jednoduchý nástroj pro práci s .txt soubory. Dále pak LaTeX nebo freewarový OpenOffice.org Writer.
 2. DTP programy
  • DTP programy jsou textovým editorům příbuzné, ale dělají trochu jiný kousek práce. DTP již nevytvářejí žádný text, ale pracují s textem již vytvořeným a vytvářejí finální podobu všech knih, časopisů, novin, letáků atd. Noviny tedy dnes vznikají tak, že redaktoři vytvoří ve svých textových editorech článek, či příspěvek, fotografové dodají fotky, redakční grafikové ilustrační obrázky a grafy a vše se předá DTP oddělení, kde se vše složí tak, aby výsledná podoba lahodila oku, noviny se dobře prodávaly a daly se i dobře číst.
  • DTP jsou výsadou spíše počítačů značky Apple a i když se kvalita PC DTP softwaru zlepšuje, stále si počítače Mac dokáží udržovat náskok.
  • Mezi nejznámější sázecí program patři QuarkXPress, Microsoft Publisher nebo Adobe Page Maker.
 3. Prezentační managery
  • Prostřednictvím takového programu je možné navrhnout, vytvořit a následně spustit prezentaci. Prezentací se rozumí většinou graficky ztvárněné obrazovky, které mohou být doplněny o různé obrazové a audiovizuální prvky. Prezentace nebo grafické obrazovky vytvářené v takových typech programů mají většinou za úkol představit konkrétní firmu, produkt, služby nebo mohou napomoci při schůzkách a jednáních. Nejběžnějšími koncovkami pro prezentační soubory jsou *.pps a *.odp
  • Příklady: MS PowerPoint, OpenOffice.org Impress či Corel Show
 4. Tabulkové procesory
  • Tabulkové procesory se hned po textových editorech řadí mezi nejpoužívanější aplikace pro osobní počítače. Tabulkové procesory umožňují vytvářet rozsáhlé tabulky a tyto řídit podle zadaných klíčů, definovat prakticky neomezené vzorce a funkce, vytvářet filtry podle nadefinovaných parametrů, v návaznosti na data v tabulce vytvářet grafy. Obsahují také prostředky pro grafickou prezentaci a publikaci těchto dat a výsledků analýz.
  • Příklady: Microsoft Excel, OpenOffice.org Calc
 5. Databázové systémy
  • Databáze je soubor velkého množství dat, je tvořena ze záznamů s položkami různých typů (textové, datové a datumové). Databázové programy výrazně pomáhají třídit, uchovávat a filtrovat množství dat. Umožňují z dat sestavit libovolně definovanou sestavu.
  • Databáze je vlastně kartotéka – evidence nějakých položek. Umožňuje evidovat cokoli – adresy lidí (adresář) osobní údaje zaměstnanců (personalistika), jejich výplaty (mzdová agenda), zásoby (skladové hospodářství), zboží na skladě (řízení obchodu), pacienty a jejich choroby (evidence praktického lékaře), místenky, jízdenky, letenky atd.
  • Všechny databáze se programují v jednotlivých databázových programovacích jazycích, například: dBase, Foxpro, Paradox, MS Access a český Winbase. (Dají se ale použít i univerzální programovací jazyky.) Výše uvedené jazyky jsou sice určeny spíše profesionálům, ale mají také návrhářské moduly, které dovolují vytvořit jednoduchou databázi (např. videotéku) i doma. Nejběžnějšími koncovkami pro databázové soubory jsou *.dbf, *.db a *.odb
  • Příklady: FoxPro, Paradox, Oracle, OpenOffice.org Base, MS Access, SQL
 6. Ostatní kancelářský SW
  • jedná se především o účetnické programy, personalistické programy, databáze dodavatelů, odběratelů, dlužníků, evidence faktur, správa a přehled majetku atd.
  • různé plánovače úkolů, organizéry, plánovače schůzi atd.
  • slovníky, překladače

tlačítko
Kancelářský software

Samostatná práce

 1. Vyhledejte, co jsou tzv. ovladače, k čemu slouží a kde je můžeme najít? Připravte si příklad stažení ovladače pro konkrétní použití.
 2. Vyhledejte program Everest a pokuste se o něm co nejvíce zjistit. K čemu by vám mohl být užitečný? Sepište si konkrétní případy.

Otázky

 1. Co je to software?
 2. Co je to aplikační software a co do něj patří?
 3. Jaký znáte software pracující s počítačovou grafikou?
 4. K čemu slouží kancelářský software? Znáte nějaký?
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš