Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Studijní obory

Čtyřleté sportovní příprava

79-42-K/41 – obor gymnázium se sportovní přípravou ŠVP „Škola s dobrým startem“

Gymnaziální třídy se zaměřením na sportovní přípravu doplňují systém specializovaných škol, které pečují o sportovně talentovanou mládež.

Hlavním úkolem gymnaziálních tříd se sportovním zaměřením je skloubení povinností při přípravě na vysokoškolské studium s rozvojem sportovního talentu, jde tedy o sladění náročné gymnaziální výuky s efektivním tréninkem. Možnost sportovního růstu a dosažení vysoké výkonnostní úrovně je na gymnáziu garantováno odborným trenérským vedením a vytvořením podmínek pro náročnou sportovní přípravu. Úspěšné složení maturitní zkoušky umožňuje absolventům ucházet se o studium na jakémkoliv typu vysoké školy. Díky profesní přípravě v oblasti sportu a tělesné výchovy mají absolventi velkou šanci uspět na vysokých školách s tělovýchovným zaměřením.

Kmenovými sporty na našem gymnáziu jsou atletika, basketbal, házená, plavání a volejbal. V případě těchto kmenových sportů řídí po celou dobu studia sportovní přípravu gymnázium a jeho smluvní trenéři ve spolupráci s příslušnými Sportovními kluby Zlín. Studenti jsou povinni se po celou dobu studia účastnit všech sportovních soutěží v návaznosti na školu a na příslušné zlínské sportovní kluby.

Ustanovení pro uchazeče o studium ve studijním oboru gymnázium se sportovní přípravou:

Upozornění: Pro zařazení do přijímacího řízení je nutné, aby zájemci o kmenový sport doložili na zadní straně přihlášky potvrzení dorostového lékaře.

Žáci přijati do studijního oboru gymnázium se sportovní přípravou se podrobí v září 2021 prohlídce u sportovního lékaře.

Seznam vedoucích trenérů kmenových sportů

Naleznete v sekci Zaměstnanci/trenéři