Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Informace k přijímacímu řízení

Dny otevřených dveří na Gymnáziu ve školním roce 2020/2021

Vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému z důvodu pandemie v tradičních listopadových 2020 termínech neproběhnou původně plánované dny otevřených dveří, avšak připravili jsme pro vás virtuální návštěvu naší školy.

Den otevřených dveří on-line uskutečníme 2x, a to ve čtvrtek 11. února 2021 a následně v úterý 16. února 2021, vždy od 16 hodin.

S předstihem zveřejníme na www stránkách přihlašovací údaje do aplikace MS TEAMS, před které se budete moci na schůzku připojit.

Obecné informace pro přijímací řízení ve školním roce 2020/2021

Ve školním roce 2021/2022 bude otevírat Gymnázium a Jazyková škola Zlín následující studijní obory:

Název oboru Kód Školní vzdělávací program
Gymnázium (osmileté studium) 79-41-K/81 "Otevřená škola"
Gymnázium (čtyřleté studium) 79-41-K/41 "Škola s dobrým výhledem"
Gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 "Škola s dobrým startem"
Gymnázium (čtyřleté studium - tělesná výchova) 79-41-K/41 "Škola v pohybu"

Pro obor Gymnázium se sportovní přípravou uveřejní ředitelka školy do 30. října 2020 Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky, jehož součástí bude termín konání talentové zkoušky, termíny 1. kola přijímací zkoušky, jednotná kritéria přijímacího řízení, předpokládaný počet přijímaných uchazečů a podmínky pro přijetí bez vykonání přijímací zkoušky.

Přihlášku ke studiu si uchazeči o studium oboru Gymnázium se sportovní přípravou musí podat nejpozději do 30. listopadu 2020. Formulář přihlášky si můžete stáhnout zde.

Pro obory Gymnázium (osmileté studium, čtyřleté studium) uveřejní na tomto místě ředitelka školy do 31. ledna 2021 Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, jehož součástí budou termíny 1. kola přijímací zkoušky, jednotná kritéria přijímacího řízení, předpokládaný počet přijímaných uchazečů a podmínky pro přijetí bez vykonání přijímací zkoušky.

Přihlášku ke studiu si uchazeči o studium oborů Gymnázium (osmileté studium, čtyřleté studium) musí podat nejpozději do 1. března 2021. Formulář přihlášky si můžete stáhnout zde.

Talentová zkouška pro studium oboru Gymnázium se sportovní přípravou se bude konat v termínech 29. a 30. března 2021 (uchazeč si vybere jeden ze dvou termínů a vyznačí datum v přihlášce).

Písemné testy v rámci jednotné přijímací zkoušky pro studium oboru Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium, studium se sportovní přípravou, tělesná výchova) se budou konat v 1. kole přijímacího řízení v budově školy v termínech 3. a 4. května 2021.

Písemné testy v rámci jednotné přijímací zkoušky pro studium oboru Gymnázium (osmileté studium) se budou konat v 1. kole přijímacího řízení v budově školy v termínech 5. a 6. května 2021.

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Informace k jednotné přijímací zkoušce

Testová zadání k provičování - čtyřleté obory a nástavbová studia

CERMAT uveřejnil cvičné testy pro uchazeče o studium a lze si je doma zkusit. Testy si můžete stáhnout z následujících odkazů:

Testová zadání k provičování - osmiletá gymnázia

CERMAT uveřejnil cvičné testy pro uchazeče o studium a lze si je doma zkusit. Testy si můžete stáhnout z následujících odkazů: