• GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín

Meziroční srovnání

Úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na VŠ a VOŠ (v procentech z celkového počtu)

Typ školy 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
93,6 95,2 92,9 91,3 97,3 92,9 90,7 90,9 92,9 92,0 92,2 96,1 93,1
VOŠ 1,4 0,7 - 2,9 - 1,4 2,9 1,4 2,1 - 0,7 - 1,5
Celkem 95,0 95,9 92,9 94,2 97,3 94,3 93,6 92,3 95,0 92,0 92,9 96,1 94,6


Umístění absolventů na VŠ podle jejich zaměření (v procentech z počtu přijatých absolventů).

Zaměření školy 2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018
Ekonomické 16,7   28,8   29,8   18,8   12,3   16,7   16,8   14,6   13,9
Technické 18,2   13,8   16,8   23,7   22,3   24,6   18,3   20,3   18,8
Přírodovědné 13,5   6,9   8,4   4,4   11,5   13,5   11,4   14,6   10,7
Filosofické a sociální vědy 17,5   21,4   15,2   18,2   17,7   17,5   9,9   9,8   18,0
Pedagogické 7,1   4,1   6,9   4,0   10,8   7,8   9,2   9,0   11,5
Lékařské a farmaceutické 11,9   11,7   4,6   11,1   11,5   4,0   9,2   13,0   15,6
Právnické 6,3   9,0   3,8   7,9   3,1   6,3   8,4   9,0   4,9
Zemědělské, lesnické, dřevařské ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---   ---
Veterinární ---   ---   0,8   1,6   0,8   ---   0,8   ---   ---
Sportovní studia 4,0   2,1   9,1   6,3   7,0   3,2   6,8   2,4   3,3
Multimediální komunikace 4,0   6,2   3,8   0,8   1,5   1,6   2,3   2,4   0,8
Zahraniční VŠ 0,8   ---   0,8   3,2   1,5   4,8   6,9   4,9   2,5