Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Informace k přípravným kurzům

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám proběhnou 15., 22. a 29. března 20225. dubna 2022 (vždy v úterý), a to pro uchazeče o čtyřleté i osmileté studium.

Na přípravné kurzy je nutno se elektronicky přihlásit do 4. března 2022.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro uchazeče o čtyřleté i osmileté všeobecné studium budou ve školním roce 2021/2022 zpoplatněny částkou 400 Kč (jedná se o platbu za všechny čtyři termíny přípravných kurzů).

Pokud jste se k přípravným kurzům přihlásili, uhraďte prosím částku 400 Kč nejpozději do 4. března 2022 na účet č. 115-1077060217/0100 KB Zlín. Do zprávy pro příjemce pak uveďte Vaše jméno a příjmení.

Přípravné kurzy budou začínat vždy od 15.15 hodin a trvat budou do 17.25 hodin (2×60 minut + desetiminutová přestávka).

Těšíme se na setkání s Vámi.

Přihláška na přípravné kurzy

Přihlásit se na přípravné kurzy bude možné od 4. listopadu 2021 do 4. března 2022 elektronicky na adrese http://www.gjszlin.cz/gztgm/prijimaci-rizeni-prihlaska-na-pripravne-kurzy.html

Typové úlohy CERMAT

Typové úlohy CERMAT

Starší ukázkové testy

cjl-osmilete.pdf

cjl-osmilete-klic.pdf

mat-osmilete.pdf

mat-osmilete-klic.pdf

cjl-ctyrlete.pdf

cjl-ctyrlete-klic.pdf

mat-ctyrlete.pdf

mat-ctyrlete-klic.pdf