Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Aktuální informace k přípravným kurzům

Přípravné kurzy se v letošním školním roce uskuteční v plánovaných termínech (viz níže) formou on-line schůzek přes aplikaci MS TEAMS.

Je možné se na ně přihlašovat elektronicky, v odkazu Přijímací řízení-Přihláška na Přípravné kurzy. Na mailovou adresu uvedenou v přihlášce zašleme pak těm uchazečům, kteří budou mít do 28. února 2021 zaplacen poplatek 400 Kč přihlašovací údaje, přes které se na schůzku připojíte. V aplikaci MS TEAMS pak bude zveřejněno i zadání a řešení testových úloh.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám proběhnou 16., 23.30. března 20216. dubna 2021, a to pro uchazeče o čtyřleté i osmileté studium.

Na přípravné kurzy je nutno se elektronicky přihlásit do 28. února 2021.

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám pro uchazeče o čtyřleté i osmileté všeobecné studium budou ve školním roce 2020/2021 zpoplatněny částkou 400 Kč (jedná se o platbu za všechny čtyři termíny přípravných kurzů).

Pokud jste se k přípravným kurzům přihlásili, uhraďte prosím částku 400 Kč nejpozději do 28. února 2021 na účet č. 115-1077060217/0100 KB Zlín. Do zprávy pro příjemce pak uveďte Vaše jméno a příjmení.

Přípravné kurzy budou začínat vždy od 15.15 hodin a trvat budou do 17.25 hodin (2x60 minut + desetiminutová přestávka).

Těšíme se na online setkání s Vámi.

Přihláška na přípravné kurzy

Přihlásit se na přípravné kurzy bude možné do 28. února 2021 elektronicky na adrese http://www.gjszlin.cz/gztgm/prijimaci-rizeni-prihlaska-na-pripravne-kurzy.html

Typové úlohy CERMAT

Typové úlohy CERMAT

Starší ukázkové testy

cjl-osmilete.pdf

cjl-osmilete-klic.pdf

mat-osmilete.pdf

mat-osmilete-klic.pdf

cjl-ctyrlete.pdf

cjl-ctyrlete-klic.pdf

mat-ctyrlete.pdf

mat-ctyrlete-klic.pdf