Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Scholar, o.p.s.

Úvodní informace

Cílem Scholar, o. p. s, při Gymnáziu a Jazykové škole Zlín je získávat finanční prostředky k rozvoji aktivit studentů, zlepšování jejich pracovního prostředí, odměňování nejlepších z nich a podpoře sociálně slabších.

Společnost Scholar přispívá na zájezdy a exkurze, dopravu studentů na soutěže a jiné akce, kde reprezentují školu, pronájem sálu na společné akce, propagační tiskoviny školy, platí odměny studentům na konci školního roku, přispívá studentům úspěšným u mezinárodních zkoušek, nadaným studentům, kteří rozvíjejí svůj talent v programech CTM (Centrum pro talentovanou mládež), podporuje aktivity DofE (program pro osobnostní rozvoj studentů).

Právě v letošním roce chce Scholar, o.p.s, cíleně podpořit myšlenku individuálního rozvoje našich studentů v aktivitách vycházejících z jejich vlastního výběru. Abych citovala paní ředitelku školy: „Pomozme společně každému najít, v čem je dobrý!“

O. p. s. Scholar také pořizuje formou výpůjčky zařízení školy, zejména takové, které zpříjemňuje studentům každodenní pobyt v ní a umožňuje realizaci technicky náročných volnočasových aktivit.

Ve školním roce 2019/2020 se mimo výše uvedeného z prostředků o. p. s. Scholar financovalo:

 1. vybudování druhé studovny v páté etáži (na žádost Studentské rady, místnost 507)
 2. dokončení zahradní úpravy poslední části školní zahrady (pruh podél školy směrem ke krčku), zahrada je po dobu školního provozu volně přístupná žákům
 3. zakoupení zahradních šachů pro smysluplné využití volného času žáků
 4. zprovoznění terária a akvária v environmentální učebně 108
 5. další rozvoj školní Televize T. G. M.
 6. příspěvek na on-line kurz CTM realizovaný v celé skupině kvinty v rámci ANJ
 7. rozšiřování a obnova fondu školní knihovny (v souladu s dlouhodobým záměrem Scholar, o. p. s.)

Další plánované investice, vybavení chodby ve 3. etáži a vytvoření čtenářského koutku v přízemí, nakonec škola financovala z jiných zdrojů – tedy i ty byly realizovány.

Plány akcí o. p. s. Scholar k financování ve školním roce 2020/2021:

 1. podpora individuálních on-line kurzů i skupinového programu anglo-americké literatury v kvintě v rámci spolupráce školy s Centrem pro talentovanou mládež
 2. odměny pro nejlepší studenty školy podle prospěchu i za reprezentaci školy na veřejnosti
 3. další materiálně-technický rozvoj školní Televize T. G. M.
 4. rozšiřování a obnova fondu školní knihovny (v souladu s dlouhodobým záměrem Scholar, o. p. s.)
 5. především ale realizace nových podnětů od Studentské rady, učitelů i Vás rodičů

A právě nové nápady na zlepšení školního prostředí, doplnění vybavení pro trávení volného času studentů, námětů na zajímavé akce a jiné návrhy uvítáme nejen od Studentské rady, ale i přímo od Vás. Obracejte se přímo na mě (benesova@gjszlin.cz), nebo na kohokoli z členů správní nebo dozorčí rady Scholar, o. p. s., a to prostřednictvím naší společné kontaktní adresy scholar@gjszlin.cz.

Vážíme si Vaší podpory, díky níž zlepšujeme a zpříjemňujeme prostředí školy, aby se u nás vaše děti a naši studenti, cítili co nejlépe. Naše obecně prospěšná společnost Scholar se snaží sehnat finanční prostředky na konkrétní a jasné cíle a z jejich využití skládá vždy po roce účty. Díky Vám jsme také podpořili nadané studenty, přispěli sociálně slabším a spolufinancovali školní akce. Chceme, aby výsledky naší činnosti byly vidět a aby je naši studenti mohli hned využívat.

Mgr. Svatava Benešová,

předsedkyně správní rady Scholar, o. p. s.