Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Projekty

Projekty IKAP II

Loga EU s MŠMT

Název projektu:
Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Registrační číslo projektu:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903

Operační program:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Financování:
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet – 10 %, Zlínský kraj – 5 %

Příjemce dotace:
Zlínský kraj

Všeobecný cíl:
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Partner projektu:
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Rozpočet partnera:
201 058,00 Kč

Období realizace partnera:
1. 1. 2022 – 30. 6. 2023

Realizované aktivity partnera:
Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem