Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Projekty

Projekty IPRÚ

Logo IROP

NÁZEV PROJEKTU: Vybudování praktického přírodovědného pracoviště pro výuku biologie spojenou s environmentální výchovou

REG. Č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0008013

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem tohoto projektu je vytvořit ve škole badatelské pracoviště, které propojí žákům poznávání přírody, environmentální výchovu, práci s laboratorní technikou i s digitálními technologiemi.