Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Projekty

Projekty OPŽP

Gymnázium a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken

V letech 2018-2019 byla na památkově chráněném objektu Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín provedena výměna oken a prosklených stěn s dveřmi.

Název projektu: Gymnázium a Jazyková škola Zlín - revitalizace oken

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006398

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Popis projektu:

Realizací projektu došlo k výměně stávajících oken a prosklených stěn s dveřmi za nová dřevěná. Vzhledem k tomu, že se jedná o nemovitou kulturní památku, nové výplně byly provedené dle požadavků Odboru kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína. Pro zajištění kvalitního vnitřního prostředí byla v učebnách instalována čidla CO2.

Celkové náklady: 42 895 431,50 Kč

Celkové způsobilé výdaje: 33 545 471,00 Kč

Výše dotace: 13 418 188,40 Kč (40 % ze způsobilých výdajů)

Cíl a výsledek projektu:

Cílem projektu bylo zlepšení tepelně technických vlastností objektu, snížení energetických ztrát, snížení spotřeby energií a snížení emisí.

Výsledkem realizace projektu je snížení spotřeby energie o 783,00 GJ/rok, což je snížení o 40,91 % oproti původnímu stavu a snížení emisí CO2 o 85,028 t/rok, což je snížení o 41,12 % oproti původnímu stavu. Došlo je snížení provozních nákladů, zlepšení vnitřního prostředí budovy a zlepšení vzhledu budovy.

S přípravou a realizací projektu pomáhala pracovníkům organizace Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s., která zajišťuje administraci projektové žádosti až do ukončení doby udržitelnosti projektu, což je 5 let od uvedení budovy do provozu. Včetně metodického vedení provádění energetického managementu budovy.

Další informace o projektu naleznete v přiloženém souboru: projekt-revitalizace-oken-2018-2019.pdf.