Anglická verze
logolink

< Zpět na seznam lekcí

Základní pojmy uživatele informačních technologií


ostatni-sinObsah lekce:

 • Pojmy informačních technologií

Obsahem této lekce je souhrn často používaných pojmů v oblasti výpočetní techniky.

 • ADSL vysokorychlostní připojení k internetu po telefoní lince (mohu být připojen k internetu i volat)
 • AGP slot pro připojení grafické karty na základní desce počítače
  AGP slot
  Zdroj: Wikimedia Commons (Autor: Berkut)
 • Antivir program v počítači, který chrání před vniknutím viru a škodlivého softwaru do PC, nebo slouží k jeho vyhledávání a odstranování z PC
 • Aplikace programy, které využívají uživatelé
 • BIOS zajišťuje komunikaci hardwaru s čipsetem základní desky a operačním systémem. (propojuje hardware se softwarem) Zdroj: http://clanky.katalognotebooku.cz/slovnik-pojmu-notebooky/co-je-to-bios/
 • BLOG webová aplikace, kde jeden autor zveřejňuje své příspěvky (webový zápisník)
 • Blu-ray záznamové médium (kapacita 25GB jednovrstvé, 50GB dvojvrstvé, 80GB oboustrané dvojvrstvé)

  Zdroj: Wikimedia Commons
 • CAD Jednoduše lze říct, že se jedná o používání pokročilých grafických programů pro projektování, místo rýsovacího prkna.Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Computer_aided_design
 • CD-ROM nepřepisovatelné záznamové médium kapacita 700 MB
 • CSS kaskádové styly - jazyk, který určuje jak se zobrazují html stráneky
 • Databáze systém uložení dat a vztahů mezi nimy, dá se představit jako kartotéka u lékaře
 • DVD záznamové médium velmi podobné CD, má vyšší kapacitu 4,7GB - 17,1 GB

  Zdroj: Wikimedia Commons
 • DVI je port (rozhraní) pro propojení videozařízení s počítačem, zajišťuje bezproblémovou komunikaci mezi zobrazovacími zařízeními jako např. LCD nebo datový projektor a grafickou kartou

  Zdroj:
  Wikimedia Commons
 • Editor program jenž umožňuje editovat to pro co je určen např. textový editor (poznámkový blok, microsoft word)
 • Elektronický podpis elektronické identifikační údaje odesílatele elektronického dokumentu Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektronick%C3%BD_podpis
 • E-learning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie k tvorbě kurzů, k distribuci studijního obsahu, komunikaci mezi studenty a pedagogy a k řízení studia. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/E-learning
 • E-mail služba internetu, která umožňuje zasílat a přijmat e-maily, slouží ke komunikaci
 • Flash (flashdisk, "fleška") záznamové médium využívající paměti flash - data se zachovají i po odpojení proudu

  Zdroj: Wikimedia Commons
 • FTP je v informatice protokol pro přenos souborů mezi počítači pomocí počítačové sítě. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/FTP
 • FULL-HD označení zejména v oblasti TV a videa, obraz ve "vysokém rozlišení" - rozlišení 1920x1080 px.
 • GIS informační systém pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k povrchu Země Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/GIS
 • GPS systém díky němuž lze určit přesnou polohu na zemi (GPS-ka je ten přístroj který vám ukáže kde jste, v propojení s navigací vás bude navigovat do cílového místa)
 • GUI uživatelské rozhraní, které umožňuje ovládat počítač pomocí interaktivních grafických ovládacích prvků. (např. plocha s menu tlačítky a miší, příkazový řádek, braillský řádek, hlasová rozhraní a další) Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/GUI
 • Hardware fyzické vybavení PC "to do čeho můžeme kopnout, když selže software"
 • HDD pevný disk, záznamové médium počítače pro uchovávání většího množství dat dnes až 3TB

  Zdroj: Wikimedia Commons
 • HDMI rozhraní pro přenos nekomprimovaného obrazu a zvuku

  Zdroj: Wikimedia Commons
 • HTML značkovací jazyk ve kterém jsou napsány internetové stránky
 • HTTP internetový protokol určený pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Http
 • HTTPS využívá HTTP ale data při posílání šifruje
 • Hub rozbočovač, data, které přijdou z jednoho portu nakopíruje na všechny ostatní porty

  Zdroj: Wikimedia Commons
 • Hypertext text, který odkazuje na jiný text nebo texty
 • ICQ (celý název I Seek You). Komunikační program vyvinutý firmou Mirabilis (Nyní vlastněný společností Digital Sky Technologies), který používá protokol OSCAR

  Zdroj: Wikimedia Commons
 • Informace data, která o něčem informují
 • IP adresa je číslo, které jednoznačně identifikuje počítač v počítačové síti Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/IP_adresa
 • Interface program nebo formát, zajišťující správnou komunikaci a přenos dat mezi jinými zařízeními nebo programy Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Interface
 • Internet celosvětová počítačová síť, ve které jsou propojeny další počítačové sítě
 • Intranet počítačová síť na stejném principu jako internet, ale je neveřejná, vetšinou v rámci jedné firmy, školy apod.
 • IS Informační systém je soubor lidí, technologických prostředků a metod, které zabezpečují sběr, přenos, zpracování a uchování dat za účelem tvorby prezentace informací pro potřeby uživatelů. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Informa%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m
 • JAVA objektově orientovaný programovací jazyk
 • Javascript objektově orientovaný skriptovací jazyk
 • jQuery JQuery je javascriptová knihovna (sada funkcí), která usnadňuje práci s javascriptem. Klade důraz na jednoduchost, čitelnost, rychlost.Zdroj: http://www.jquery-navod.cz/kategorie-ostatni-clanky/1-uvodni-clanek
 • LAN lokální počítačová síť
 • LCD displey tvořený tekutými krystaly

  Zdroj: Wikimedia Commons
 • Linux unixový operační systém
 • Messenger aplikace, která slouží ke komunikaci po internetu nebo i v lokální síti (většinou v reálném čase)
 • Modem přístroj, který převádí analogový signál na digitální a naopak

  Wikimedia Commons
 • Monitor obrazovka, na které vidíme co děláme na PC

  Zdroj: Wikimedia Commons
 • Notebook přenosný počítač

  Zdroj: Wikimedia Commons
 • Operační systém (OS) je v informatice základní programové vybavení počítače (tj. software), které je zavedeno do paměti počítače při jeho startu a zůstává v činnosti až do jeho vypnutí Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Operační_systém
 • PCI-E slot na základní desce - sběrnice PCI-Express je standard systémové sběrnice, který byl vytvořen jako náhrada za starší standardy PCI, PCI-X a AGP.

  Zdroj:Wikimedia Commons
 • PDA kapesní počítač

  Zdroj: Wikimedia Commons
 • PDF formát dokumentů, díky kterému se dokument zobrazí na všech počítačích stejně, pokud máme nějaký PDF reader
 • Plugin zásuvný modul, který rozšiřuje funkce jiné aplikace
 • Počítačová síť dva a více propojených počítačů
 • POP3 protokol, který stáhne poštu ze serveru do PC takže je poté dostupná i po odpojení od internetu
 • PORT vstup, do kterého se připojují kabely např. USB port, VGA, síťový port atd.

  Foto: Michal Heczko
 • Procesor základní součást počítače která vykonává strojový kód spuštěného počítačového programu

  Zdroj: Indieridley Blog
 • RAID (Vícenásobné pole nezávislých disků) je označení pro diskové řadiče, které umožňují zapojení dvou a více disků pro zvýšení výkonu a ochranu proti chybám. Zdroj: http://www.gjszlin.cz/ivt/esf/ostatni-sin/zalohovani-raid.php
 • RAM paměťové medium v PC, které po odpojení od proudu ztratí veškerý obsah

  Zdroj: Wikimedia Commons
 • Router je v počítačových sítích aktivní síťové zařízení, které procesem zvaným routování přeposílá data směrem k jejich cíli Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Router

  Zdroj: Wikimedia Commons
 • RSS je formát, který umožňuje získávat novinky z webů, které poskytují tuto službu
 • Scanner zařízení, díky kterému můžeme předlohu získat v digitální formě

  Foto: Michal Mikláš
 • Server počítač, který poskytuje nějaké služby jiným počítačům
 • Síťová karta karta která v počítači umožňuje připojení k síti

  Zdroj: Wikimedia Commons
 • Skype peer-to-peer program na internetové volání
 • SMTP mailový protokol, který zajišťuje přenos pošty od odesílatele k serveru a mezi servery
 • Sociální síť propojená skupina lidí, kteří se navzájem ovlivňují
 • Software programové vybavení počítače
 • Spyware program, který zasílá informace o uživateli PC cizí osobě bez jeho vědomí
 • Switch zařízení, které propojuje zařízení v síti

  Zdroj: Wikimedia Commons
 • Tablet dotykové zařízení, pomocí kterého můžeme ovládat kurzor, ale i třeba kreslit nebo psát pomocí pera

  Zdroj: Wikimedia Commons
 • TCP/IP sada protokolů pro komunikaci v počítačové síti a je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
 • Terminál elektronické nebo elektro-mechanické zařízení pro vkládání a zobrazování dat z počítače nebo výpočetního zařízení Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Termin%C3%A1l_%28informatika%29
 • Touchpad dotykové zařízení vešinou u notebooků pro ovládání kurzoru

  Zdroj: Wikimedia Commons
 • Trackball varianta ovládání kurzoru pro opravdu jemné pohyby - kulička ovládaná prsty

  Zdroj: Wikimedia Commons
 • USB univerzální sériová sběrnice, moderní způsob připojení periférií k počítači Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Usb

  Zdroj: Wikimedia Commons
 • VGA (Video Graphics Array) je počítačový standard pro počítačovou zobrazovací techniku, také port pro připojení monitoru

  Zdroj: Wikimedia Commons
 • Vir jedná se o počítačový program, který se šíří bez vědomí uživatele a jeho úkolem je především škodit. Zdroj: http://www.gjszlin.cz/ivt/esf/ostatni-sin/pocitacove-viry.php
 • XML je obecný značkovací jazyk, umožňuje snadné vytváření konkrétních značkovacích jazyků (tzv. aplikací) pro různé účely a různé typy dat Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Xml
 • WAN je počítačová síť, která pokrývá rozlehlé geografické území největším a nejznámějším příkladem sítě WAN je síť Internet. Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/WAN
 • WI-FI způsob bezdrátové komunikace
 • Windows operační systém od Microsoftu
 • WWW World Wide Web služba internetu důžeme si díky ní prohlížet webové stránky
 • WWW stránka zobrazený dokument, vytvořený v HTML, ve webovém prohlížeči
webdesign, xhtml, css, php - Mgr. Michal Mikláš