Konverzační kurzy – ŠPANĚLSKÝ JAZYK 2023/2024

Kurz s rodilou mluvčí zaměřený na jednodušší každodenní témata a rozšíření slovní zásoby a komunikačních dovedností na dané úrovni a je kombinovaný s vysvětlením základních gramatických struktur. Jako podpora je využívána učebnice Nueva Aventura 1.

Maximálně 5 posluchačů ve skupině.

kurz probíhá 2 hodiny týdně

cena 9.600 Kč

Chci se přihlásit

Kontakt

Tel.: 577 007 444–7
E-mail: js@gjszlin.cz
Fax: 577 007 445

nám. T. G. Masaryka 2734
760 01 Zlín

Kde nás najdete