Budova školy

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Budova školy

JAZYKOVÁ ŠKOLA ZLÍN

Všeobecné informace

Statut školy

 • Zřizovatelem školy je Zlínský kraj.

 • GJŠ Zlín je školou podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a její činnost upravuje vyhláška MŠMT č. 33/2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách.

Výuka

 • GJŠ Zlín organizuje výuku jazyků formou dopoledních, odpoledních a večerních kurzů v průběhu školního roku (září-červen). V době školních prázdnin a státních svátků výuka neprobíhá.

 • Většina kurzů se vyučuje v době od 14.30 do 20.00 hodin. Týdenní dotace je 2, 3, 4, 5 a 20 vyučovacích hodin (45 min). Maximální počet posluchačů ve skupině je 12 (18 pro denní studium).

 • Součástí nabídky jsou i krátkodobé intenzivní kurzy v průběhu roku dle poptávky.

 • Vyučované jazyky:
  • angličtina
  • němčina
  • francouzština
  • španělština
  • italština
  • ruština
  • portugalština
  • čeština
  • čínština

Zápis do kurzů

 • Hlavní zápis probíhá vždy v květnu a červnu na následující školní rok. Dodatečný zápis je v druhé polovině srpna na neobsazená místa v kurzech.

 • Je však možné se přihlásit kdykoliv během školního roku do již probíhajícího kurzu. V takovém případě se platí pouze poměrná část školného.

Školné

 • Kurzovné a zápisné si posluchači hradí sami hotově v kanceláři školy, složenkou nebo bankovním převodem.

 • Platí se předem při zápisu do kurzu, u kurzů s počtem 4 hodiny a více je kurzovné možno uhradit ve dvou splátkách.

 • Zápisné a celé kurzovné se posluchačům vrací pouze v případě, že kurz není otevřen a nedojde k dohodě o přeřazení do jiného kurzu. Celé kurzovné se vrací posluchači, který se se odhlásil před zahájením kurzu, nebo si podal žádost do 30.9. Kurzovné za 2. pololetí se vrací posluchači, který podal žádost do 31.1.

Učební pomůcky

 • Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzovného a můžete je zakoupit v kanceláři školy.
  Výběru učebnic pro jednotlivé kurzy je věnována velká péče, jsou to zahraniční učebnice renomovaných nakladatelství (Oxford University Press, Longman,  Macmillan, Hueber, CLE aj.).

Vyučující

 • Všichni vyučující jsou aprobovaní učitelé příslušného jazyka s jazykovou praxí a výbornou znalostí. Pravidelně se zúčastňují jazykových stáží v cizině.

 • Škola má vždy minimálně jednoho rodilého mluvčího angličtiny a francouzštiny, kteří jsou kvalifikovaní pro výuku cizího jazyka.

Jazykové zkoušky

 • GJŠ Zlín pořádá přípravné kurzy k mezinárodně platným zkouškám Zertfikat Deutsch, Zentrale Mittelstufenprüfung, Preliminary English Test, Cambridge English First, Cambridge English Advanced, DELF a DALF.

 • Zkoušku Zertifikat Deutsch a většinu všeobecně zaměřených zkoušek Cambridge English zkoušek je možno vykonat přímo na naší škole.

ŠVP

Zveřejňování informací

 • podrobnosti o zveřejňování informací naleznete zde