• GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín

AKTUALITY

Program Erasmus na GJŠ Zlín

15. 5. 2021  |  Roky 2020 a 2021 jsou pro program Erasmus zlomovým obdobím, kdy se jedna kapitola uzavírá a druhá, zcela nová, začíná.

více >

Krajské kolo Biologické olympiády

12. 5. 2021  |  Začátkem letošního května se uskutečnilo krajské kolo Biologické olympiády. Soutěž proběhla distančním způsobem a skládala se z testu přírodovědných znalostí a  poznávání organismů. Součástí soutěže ve vyšších kategoriích byly tři laboratorní úkoly, v nižší kategorii byl podmínkou postupu do krajského kola vstupní úkol.

více >

Upozornění pro uchazeče o studium

10. 5. 2021  |  Na základě Opatření obecné povahy ze dne 7. května 2021 vydaného pod č. j. MSMT-4337/2021-8 seznamujeme uchazeče o studium s následujícím výrokem:

Uchazeč, který měl konat oba termíny přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu.

Pokud potvrdí ředitelce školy do 14. května 2021, že bude tuto zkoušku v náhradním termínu konat. Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu. Tento výrok se týká uchazečů, kteří měli podánu druhou přihlášku na školu, která přijímací zkoušky nekonala.

Uchazeč, který již byl řádně omluven, potvrzovat zkoušku v náhradním termínu nemusí, právo konat zkoušku v náhradním termínu mu již vzniklo doručením omluvenky.

V případě dotazů volejte na telefonní čísla 577 007 444, 603 152 259.

Alena Štachová

V Budapešti budou bojovat oba

10. 5. 2021  |  Na Mistrovství Evropy juniorů splnil 1. 5. 2021 v Šamoríně limit i Miroslav Knedla, který doprovodí svou spolužačku Janu Přibylovou. Ta překonala limity již minulý víkend v Pardubicích.

Děkujeme za reprezentaci školy, Plaveckého klubu Zlín a České republiky

 Miroslav Knedla a Jana Přibylová

Našlapali jsme, prožili jsme, zvítězili jsme. Skoro.

10. 5. 2021  |  V současné době hledá řada lidí motivaci, která by je posouvala i v této nelehké době dál. Nám se tou motivací stala zvířata v ZOO Lešná, která napříč generacemi rozběhala celý Zlínský kraj. Prodrobnou zprávu z této akce naleznete v přiloženém souboru.

Další úspěchy našich němčinářů

3. 5. 2021  |  Také v kategorii IIIA (1.–3. ročník) se našim němčinářům v letošní konverzační soutěži velmi dařilo. Nejprve změřili své síly se studenty z Gymnázia Lesní čtvrť a z Gymnázia Otrokovice v okresním kole soutěže. Zde obsadil první místo Jan Havrlant ze třídy Č3. A a druhé místo patřilo Janu Hoferkovi ze třídy O7. A. Oba naši borci si tímto umístěním zajistili postup do krajského kola.

více >

Nový rozvrh písemných testů jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníku čtyřletého i osmiletého studia

1. 5. 2021  |  Sdělením MŠMT ČR ze dne 15. března 2021 je stanoven nový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 následovně:

Čtyřleté studijní obory
1. Termín - 3. květen 2021
2. Termín – 4. květen 2021

Osmiletý studijní obor
1. Termín – 5. květen 2021
2. Termín – 6. květen 2021

Přihlášeným uchazečům bude v dostatečném předstihu zaslána pozvánka k písemným testům s uvedením dalších podrobností o konání zkoušky.

Vedení školy

Mimořádné plavecké úspěchy Jany Přibylové a Miroslava Knedly

30. 4. 2021  |  Obrovského úspěchu dosáhli plavci prvního ročníku sportovní třídy hájící barvy Plaveckého klubu Zlín: Jana Přibylová a Miroslav Knedla.

více >

VELKÝ ÚSPĚCH V CELOSTÁTNÍM KOLE KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE VE ŠPANĚLŠTINĚ

29. 4. 2021  |  Dne 27. 4. 2021 proběhlo celostátní kolo konverzační soutěže ve španělském jazyce, které se letos konalo online formou. V 1. kategorii byla velmi úspěšná Taťána Janáčková ze 2. B která obsadila vynikající 5. místo!

více >

Němčina slaví!

29. 4. 2021  |  V pondělí 26. 4. proběhlo online formou krajské kolo Konverzační soutěže v německém jazyce kategorie IIB. Studentce kvarty Veronice Jiříkovské se podařilo probojovat až na stupeň nejvyšší a zajistila si tak účast v případném celostátním kole.

více >

< Předchozí  |  2/108  |  Starší >  |  archiv aktualit

English  German  France  Spain

Projekty z IROP, IPRÚ a OPŽP

Odkazy

Kde nás najdete

Adresa: nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín

Tel.: 577 007 444 | Fax: 577 007 445
E-mail:
gym@gjszlin.cz

Mapy.cz: Najdete nás zde

Partneři a projekty

Logo Zlínského kraje

Naše škola uzavřela smlouvu se Zlínským krajem o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje.

Projekty ERASMUS+

Logo Erasmus+

Projekty ESF

Realizovali jsme celou řadu projektů financovaných ESF fondy. Jejich přehled je k dispozici v sekci Projekty.

logo MU
Škola spolupracuje s Masarykovou univerzitou na projektu Partnerství ve vzdělávání.

Podporujeme talentované žáky – probuďte svůj talent prostřednictvím programu Centra pro talentovanou mládež www.ctm-academy.cz

Mezinárodní cena vévody z Edinburgu – posuňte své hranice a udělejte něco pro druhé, přihlaste se do týmu! www.DofE.cz

Eurocentrum
Škola spolupracuje s organizací Eurocentrum Zlín.