Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

< zpět

Bílá pastelka

V pondělí 11. října se žáci třídy Č3.A zúčastnili v roli dobrovolníků veřejné sbírky Bílá pastelka. Tato sbírka je pořádaná Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých ČR (SONS ČR, z. s.) a letos se uskutečnil její 22. ročník.

Na předem stanovených místech v centru Zlína, v Malenovicích a v Luhačovicích žáci prodávali kolemjdoucím pastelky za minimální příspěvek ve výši 30 Kč, rozdávali kalendáře na následující rok a informovali je o účelu sbírky.

Získané finanční prostředky budou využity ke hrazení speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké, mezi které patří např. nácvik chůze s bílou holí, výcvik asistenčních psů nebo výuka práce na počítači pro nevidomé.

Zdeněk Ředina, Č3.A

< zpět