Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Základní údaje o škole

Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Zlín najdete v budově někdejšího Baťova Studijního ústavu na jižním okraji města Zlína, přímo v sousedství Památníku Tomáše Bati. Pro studenty je škola snadno dostupná jak od autobusového nebo vlakového nádraží, tak od zastávek městské hromadné dopravy.

Od svého založení ve školním roce 1992/1993, kdy ve dvou prvních ročnících čtyřletého všeobecného studia začalo ve škole studovat 60 studentů, doznala škola až do současnosti podstatných změn – a to nejen v počtu studentů ve všech nabízených studijních programech, kterých zde dnes studuje více než 700 ve 24 třídách osmiletého a čtyřletého studia.

Moderní škola by neměla připravovat své studenty stejně jako v minulosti, ale ani pro současný svět! Proto se snažíme stále sledovat trendy u nás i ve světě, abychom studijní programy koncipovali pro budoucnost. Akademik Otto Wichterle, který také krátce působil v naší budově, kdysi řekl v jednom z rozhovorů, že dobrou vizitkou školy je, když student dosáhne lepšího vzdělání, než měli jeho učitelé. Jejich cílem je totiž poskytnout mu dobrý odrazový můstek a pomoct mu nalézt a rozvinout svůj potenciál. A ten má každý náš student!

GJŠ Zlín si podle názvu i dobré tradice Jazykové školy, která nabízí kromě odpoledních kurzů také možnosti složit mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny, francouzštiny a němčiny, spojuje veřejnost často se zaměřením na jazyky a mluví o naší škole jako o „jazykovém gymnáziu“. Do určité míry je to pravda, protože svým studentům nabízíme v oblasti jazykového vzdělávání nadstandardní možnosti, jako je příprava ke zmíněným zkouškám (FCE, CAE, DELF a Zertifikat Deutsch) přímo v povinných hodinách, jazykové semináře, francouzský projekt pro nižší stupeň osmiletého gymnázia, výuku povinných předmětů v cizích jazycích (každoročně absolvuje kolem 200 studentů) a pravidelná setkávání ve výuce s rodilými mluvčími ANJ, NEJ, FRJ a SPJ, kteří jsou stálými zaměstnanci školy. Výuku doplňuje naše zapojení do on-line kurzů Centra pro talentovanou mládež, naší partnerské organizace, nabídka nepovinné latiny a čínštiny v úrovni začátečníků i pokročilých. Jsme první školou v ČR, která zahájila spolupráci s Konfuciovou akademií v Pekingu, takže se naši studenti nejen mohou učit čínsky, ale pravidelně tráví během letních prázdnin 14 dní na mezinárodních jazykových kempech v Pekingu.

Pokud bychom však brali vážně označení „jazykové gymnázium“, znamenalo by to naprosto vynechat další obory, kterým se cíleně věnujeme. Jedním z nich jsou přírodní vědy. V letech 2013–2019 jsme vybudovali moderní pracoviště pro chemii, biologii, fyziku a geografii, kde studenti pracují ve špičkově vybavených laboratořích a odborných učebnách. Zejména našim nejmladším studentům je věnováno Environmentální pracoviště v přízemí budovy a Arboretum regionální flóry na školní zahradě. Vedeme studenty k účasti v oborových soutěžích, jako jsou olympiády nebo Středoškolská odborná činnost, kde dosahujeme umístění i v celostátních kolech. Spolupracujeme v této oblasti s firmami i vysokými školami – jsme fakultní školou Masarykovy univerzity v Brně, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a v neposlední řadě také Technologické fakulty UTB Zlín. Naše úzká spolupráce umožňuje nejen pravidelné návštěvy odborníků u nás, ale i exkurze, workshopy a individuální stáže našich studentů na vysokoškolských odborných pracovištích. Pro smysluplné využití volného času i další osobnostní rozvoj nabízíme našim studentům kromě kroužků školní kluby zaměřené na přírodní vědy: Badatelský klub CTM (základní kurz CHE, BIO, FYZ, GEO a ITK) a Meteoklub (ve spolupráci s UTB Zlín, jsme zapojeni do mezinárodního programu Globe na sledování počasí – součástí školní zahrady jsou také dvě meteostanice, mechanická a elektronická spojená se záznamovým zařízením naprogramovaným naším studentem).

K dlouhodobému zaměření školy patří také podpora technického vzdělávání. Vzhledem k tomu, že úlohou gymnázií je především příprava studentů pro vysokoškolské studium, jde u nás o tři oblasti: informatiku, počítačovou grafiku a nejnověji robotiku. Kromě povinných hodin informatiky ve všech ročnících mají studenti možnost výběru mezi základními volitelnými předměty: Seminář z informatikyGrafika, design a multimédia, dotaženými až do úrovně profilové maturitní zkoušky. Ty pak dále doplňují časově, nikoli však obsahově méně náročné semináře, jako jsou třeba Cvičení z informatiky (pro rozvoj programátorských dovedností), Moderní webové technologie, a volnočasové aktivity: Klub robotiky, nebo školní Televize T. G. M., která je součástí sítě školních televizí pod patronátem ČT a kromě dokumentování školního života natáčí příspěvky do celostátního vysílání ČT a je oficiálním partnerem za Zlínský kraj americké profesionální kabelové a internetové televize CATVusa. Její příspěvky propagující region a Českou republiku tak sledují desítky tisíc diváků po celém světě. Školní televize má k dispozici pro svou práci televizní studio a redakční místnost ve 3. etáži.

Ke Gymnáziu a Jazykové škole ve Zlíně patří neodmyslitelně také sport, a to od roku 1999, kdy jsme otevřeli první sportovní třídu, a tak jsme se stali jedním z 16 sportovních gymnázií v ČR. Naši studenti v této třídě musí splnit přísná kritéria talentové zkoušky a v rámci studijního oboru Gymnázium se sportovní přípravou se kromě plnohodnotné výuky věnují kmenovým sportům (atletika, basketbal, volejbal, házená a plavání) na vrcholové úrovni – není žádnou výjimkou, že u nás studují mistři ČR i Evropy, členové reprezentace ČR či olympionici. Spojit náročnou sportovní přípravu s gymnaziálním studiem však umožňujeme také nekmenovým sportovcům, kterých máme ve všeobecně zaměřených třídách každoročně kolem 50. Neslevujeme v kvalitě a náročnosti studia, umíme však studentům vytvořit podmínky pro kombinaci sportu a výuky. Zaměření na sport se promítá i do školního života všech ostatních studentů školy – mají k dispozici v rámci tělesné výchovy nejen školní sportovní halu a moderní víceúčelové hřiště dokončené v roce 2019, ale také tři posilovny, gymnastický sál – a pravidelně navštěvujeme také Zimní lázně Zlín, tenisovou halu a Stadion mládeže, vše v těsné blízkosti školy. Studentům se zdravotními omezeními nabízíme zdravotní tělesnou výchovu.

Nezapomínáme ovšem ani na studenty umělecky a humanitně zaměřené. Kromě volby estetické výchovy podle vlastního zájmu (hudební, nebo výtvarná výchova) nabízíme již od tercie variantu výtvarné výchovy ve francouzském jazyce. Z obou předmětů je možné maturovat v rámci profilové části maturitní zkoušky. Naši pedagogové se aktivně věnují výtvarné a galerijní činnosti, hudební produkci; součástí naší nabídky v rámci nepovinných předmětů je také sborový zpěv. Školní pěvecký sbor je pravidelným hostem na školních akademiích, které pořádáme již více než 20 let několikrát ročně, ale také na oficiálních akcích statutárního města Zlína. Škola soutěží v uměleckém přednesu i tvorbě textů, studenti sami vedou debatní klub, který se nejen účastní, ale také sám organizuje soutěže pod záštitou České debatní ligy.

Výčet všech aktivit školy by byl ještě dlouhý. Stejně jako popis moderně zařízených odborných pracovišť vnitřních i venkovních. Ale nenahradí osobní setkání přímo ve škole, třeba v rámci každoročních Dnů otevřených dveří. Uvidíte nejen prostředí školy, které se snažíme udržovat v duchu jednoduchých, přehledných a praktických linií baťovské funkcionalistické architektury, ale současně poznáte i zaměstnance a studenty školy. Kdysi jsme, jak zaznělo v úvodu tohoto textu, začínali v malém počtu, takže atmosféra ve škole byla velmi osobní, přátelská, téměř „rodinná“. Dnes jsme sice třetím největším gymnáziem ve Zlínském kraji, což nám umožňuje nabídnout našim studentům opravdu velké možnosti výběru studijních programů podle individuálního zaměření, ale stále se snažíme o udržování přívětivé a osobní atmosféry, která pro nás byla vždy jedním z důležitých cílů.

Přijďte se o tom osobně přesvědčit!