Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Scholar, o.p.s.

Úvodní informace

Cílem Scholar, o. p. s, při Gymnáziu a Jazykové škole Zlín je získávat finanční prostředky k rozvoji aktivit studentů, zlepšování jejich pracovního prostředí, odměňování nejlepších z nich a podpoře sociálně slabších.

Společnost Scholar přispívá na zájezdy a exkurze, dopravu studentů na soutěže a jiné akce, kde reprezentují školu, pronájem sálu na společné akce, propagační tiskoviny školy, přispívá studentům úspěšným u mezinárodních zkoušek, nadaným studentům, kteří rozvíjejí svůj talent v programech CTM (Centrum pro talentovanou mládež), podporuje aktivity DofE (program pro osobnostní rozvoj studentů).

Také v letošním roce chce Scholar, o.p.s, cíleně podpořit myšlenku individuálního rozvoje našich studentů v aktivitách vycházejících z jejich vlastního výběru. Abych citovala paní ředitelku školy: „Pomozme společně každému najít, v čem je dobrý!“

O. p. s. Scholar také pořizuje formou výpůjčky zařízení školy, zejména takové, které zpříjemňuje studentům každodenní pobyt v ní a umožňuje realizaci technicky náročných volnočasových aktivit.

Ve školním roce 2020/2021 se mimo výše uvedeného z prostředků o. p. s. Scholar financovalo:

 1. podpora skupinového programu CTM Start with Science B (základy věd – chemie a biologie) v polovině tercie (součást výuky) v rámci spolupráce školy s Centrem pro talentovanou mládež
 2. podpora skupinového programu CTM Literature, Literacy and Critical Thinking for High School Students (světová literatura a kritické myšlení) v polovině kvinty (součást výuky) v rámci spolupráce školy s Centrem pro talentovanou mládež
 3. příspěvek na individuální on-line kurzy CTM
 4. odměny pro vítěze školních kol soutěží a olympiád
 5. příspěvek pro studenty, kteří úspěšně složili mezinárodně uznávané jazykové zkoušky
 6. další materiálně-technický rozvoj školní Televize TGM
 7. rozšiřování a obnova fondu školní knihovny (v souladu s dlouhodobým záměrem Scholar, o. p. s.)

Další plánované investice, dovybavení chodby ve 3. etáži, pořízení lavic na plochy zadního schodiště (požadavek Studentské rady) a pořízení lampiček do druhé studovny, nakonec škola financovala z jiných zdrojů – tedy i ty byly realizovány.

Plány akcí o. p. s. Scholar k financování ve školním roce 2021/2022:

 1. podpora skupinového programu CTM Start with Science B (základy věd – chemie a biologie) v polovině tercie a polovině kvarty (součást výuky) v rámci spolupráce školy s Centrem pro talentovanou mládež
 2. příspěvek na individuální on-line kurzy CTM
 3. odměny pro vítěze školních kol soutěží a olympiád
 4. příspěvek pro studenty, kteří úspěšně složili mezinárodně uznávané jazykové zkoušky
 5. další materiálně-technický rozvoj školní Televize TGM
 6. rozšiřování a obnova fondu školní knihovny (v souladu s dlouhodobým záměrem Scholar, o. p. s.)
 7. především ale realizace nových podnětů od Studentské rady, učitelů i Vás rodičů

A právě nové nápady na zlepšení školního prostředí, doplnění vybavení pro trávení volného času studentů, námětů na zajímavé akce a jiné návrhy uvítáme nejen od Studentské rady, ale i přímo od Vás. Obracejte se přímo na mě (benesova@gjszlin.cz), nebo na kohokoli z členů správní nebo dozorčí rady Scholar, o. p. s., a to prostřednictvím naší společné kontaktní adresy scholar@gjszlin.cz.

Vážíme si Vaší podpory, díky níž zlepšujeme a zpříjemňujeme prostředí školy, aby se u nás vaše děti a naši studenti, cítili co nejlépe. Naše obecně prospěšná společnost Scholar se snaží sehnat finanční prostředky na konkrétní a jasné cíle a z jejich využití skládá vždy po roce účty. Díky Vám jsme také podpořili nadané studenty, přispěli sociálně slabším a spolufinancovali školní akce.

Mgr. Svatava Benešová,

předsedkyně správní rady Scholar, o. p. s