Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Scholar, o.p.s.

Úvodní informace

Cílem Scholar, o. p. s, při Gymnáziu a Jazykové škole Zlín je získávat finanční prostředky k rozvoji potenciálu studentů, podpoře jejich účasti v soutěžích, projektech, EPM, odměňování nejlepších z nich, pomoci sociálně slabším a zlepšování prostředí školy.

Společnost Scholar přispívá na zájezdy a exkurze, dopravu studentů na soutěže a jiné akce, kde reprezentují školu, pronájem sálu na společné akce, propagační tiskoviny školy, přispívá studentům, kteří rozvíjejí svůj talent v programech CTM (Centrum pro talentovanou mládež), podporuje aktivity DofE (program pro osobnostní rozvoj studentů).

Také v letošním roce chce Scholar, o. p. s., cíleně podpořit myšlenku individuálního rozvoje našich studentů v aktivitách vycházejících z jejich vlastního výběru. Společnost Scholar tak navazuje na dlouhodobou strategii Gymnázia a Jazykové školy Zlín, kterou je pomáhat všem studentům školy najít a rozvinout vlastní talent.

Scholar také pořizuje formou výpůjčky zařízení školy, zejména takové, které zpříjemňuje studentům každodenní pobyt v ní a umožňuje realizaci technicky náročných volnočasových aktivit (žákovská kopírka na chodbě ve 2. etáži, technické zázemí pro školní Televizi TGM, zařízení redakční místnosti televize, studovny v 5. etáži a hudebny).

Ve školním roce 2022/2023 se mimo výše uvedeného z prostředků o. p. s. Scholar financovalo:

 1. podpora skupinového programu CTM Start with Science B (základy věd – chemie a biologie) v sekundě (součást výuky, uvedeno jako předmět v novém ŠVP „Škola s dobrým výhledem I“) a programu CTM Critical Thinking v lepší skupině ANJ v sextě (práce s literárními texty ze světové literatury) v rámci spolupráce školy s Centrem pro talentovanou mládež
 2. příspěvek na individuální on-line kurzy CTM
 3. odměny pro vítěze školních kol soutěží a olympiád
 4. příspěvek pro studenty, kteří úspěšně složili mezinárodně uznávané jazykové zkoušky
 5. další materiálně-technický rozvoj školní Televize TGM
 6. rozšiřování a obnova fondu školní knihovny (v souladu s dlouhodobým záměrem Scholar, o. p. s.)

Plány akcí o. p. s. Scholar k financování ve školním roce 2023/2024:

 1. podpora skupinového programu CTM Start with Science B (základy věd – chemie a biologie) v sekundě (součást výuky, uvedeno jako předmět v novém ŠVP „Škola s dobrým výhledem I“) a programu CTM Critical Thinking v lepší skupině ANJ v sextě (práce s literárními texty ze světové literatury) v rámci spolupráce školy s Centrem pro talentovanou mládež
 2. příspěvek na individuální on-line kurzy CTM
 3. ceny pro olympiády a předmětové soutěže (školní kola)
 4. jízdné pro studenty na soutěže, akce určené k reprezentaci školy a EPM
 5. provoz studentské tiskárny, nápojového automatu a sportovní vybavení Školního klubu
 6. podpora a další rozvoj školní Televize TGM
 7. rozšiřování a obnova fondu školní knihovny (v souladu s dlouhodobým záměrem Scholar, o. p. s.)

Další nové náměty na zlepšení školního prostředí, doplnění vybavení volnočasové aktivity studentů, na další zajímavé akce a jiné návrhy však uvítáme nejen od Studentské rady, učitelů, ale i přímo od Vás, milí rodiče. Obracejte se přímo na mě (benesova@gjszlin.cz), nebo na kohokoli z členů správní nebo dozorčí rady Scholar, o. p. s., a to prostřednictvím naší společné kontaktní adresy scholar@gjszlin.cz.

Velmi si vážíme Vaší trvalé podpory, díky níž můžeme pomoci škole s rozvojem potenciálu všech jejích studentů a zpříjemňovat jim prostředí, ve kterém tráví velkou část dne.

Mgr. Svatava Benešová,

předsedkyně správní rady Scholar, o. p. s