• GJŠ Zlín
 • GJŠ Zlín
 • GJŠ Zlín
 • GJŠ Zlín

Úvodní informace

Cílem Scholar, o. p. s, při Gymnáziu a Jazykové škole Zlín je získávat finanční prostředky k rozvoji aktivit studentů, zlepšování jejich pracovního prostředí, odměňování nejlepších z nich a podpoře sociálně slabších.

Společnost Scholar přispívá na zájezdy a exkurze, dopravu studentů na soutěže a jiné akce, kde reprezentují školu, pronájem sálu na společné akce, propagační tiskoviny školy, platí odměny studentům na konci školního roku, přispívá studentům úspěšným u mezinárodních zkoušek, nadaným studentům, kteří rozvíjejí svůj talent v programech CTM (Centrum pro talentovanou mládež), podporuje aktivity DofE (program pro osobnostní rozvoj studentů) a pořizuje formou výpůjčky zařízení školy, zejména takové, které zpříjemňuje studentům každodenní pobyt v ní.

Ve školním roce 2017/2018 se mimo výše uvedeného z prostředků o. p. s. Scholar financovalo:

 1. účastnické poplatky DofE (Cena Vévody z Edinbourghu), příspěvek na online kurzy DTM (Centrum pro talentovanou mládež), příspěvek na náklady spojené s účastí našich žáků v aktivitách Evropského parlamentu mládeže, roční poplatek projektu Globe, příspěvky na akce Školního pěveckého sboru a soutěže Školního debatního klubu (vše jako možnosti pro žáky nad rámec běžné výuky)
 2. obnova knižního fondu školní knihovny
 3. podpora školní Televize T. G. M. (workshopy redaktorů, materiální zabezpečení provozu)
 4. pronájem multifunkčního zařízení určené výhradně pro studenty (kombinace skeneru, kopírky a tiskárny, která umožňuje tisk dokumentů poslaných po síti)
 5. nákup sportovního vybavení pro školní klub, volnočasové aktivity a kurzy
 6. podpora výměnných pobytů s partnerským Gymnáziem Andreja Vrábela v Levicích

Plány akcí o. p. s. Scholar k financování ve školním roce 2018/2019:

 1. spolufinancování proměny školní zahrady, která bude sloužit žákům školy nejen v rámci výuky, ale bude i v nové podobě přístupná k trávení volného času a plody ovocných dřevin pro konzumaci jako zdravý doplněk svačinky (Cílem budovaného Arboreta regionální flóry Valašska je prakticky představit žákům tradiční rostliny zdejšího kraje, které dnes mizí ze zahrad i volné přírody.)
 2. další rozvoj školní Televize T. G. M.
 3. rozšiřování a obnova fondu školní knihovny (v souladu s dlouhodobým záměrem Scholar, o. p. s.)
 4. především ale realizace nových podnětů od Studentské rady, učitelů i Vás rodičů

A právě nové nápady na zlepšení školního prostředí, doplnění vybavení pro trávení volného času studentů, námětů na zajímavé akce a jiné návrhy uvítáme nejen od Studentské rady, ale i přímo od Vás. Obracejte se přímo na mě (benesova@gjszlin.cz), nebo na kohokoli z členů správní nebo dozorčí rady Scholar, o. p. s., a to prostřednictvím nově zřízené kontaktní adresy scholar@gjszlin.cz.

Vážíme si Vaší podpory, díky níž zlepšujeme a zpříjemňujeme prostředí školy, aby se u nás vaše děti a naši studenti, cítili co nejlépe. Naše obecně prospěšná společnost Scholar se snaží sehnat finanční prostředky na konkrétní a jasné cíle a z jejich využití skládá vždy po roce účty. Díky Vám jsme také podpořili nadané studenty, přispěli sociálně slabším a spolufinancovali školní akce. Chceme, aby výsledky naší činnosti byly vidět a aby je naši studenti mohli hned využívat.

Mgr. Svatava Benešová,

předsedkyně správní rady Scholar, o. p. s.