Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Informace k přijímacímu řízení

Dny otevřených dveří na Gymnáziu ve školním roce 2023/2024

Dny otevřených dveří na naší škole proběhnou 10. 11. 2023 od 14 do 18 hodin (pouze pro uchazeče o obory se sportovní přípravou) a v termínech 24.–25. 11. 2023 (24. 11. od 14 do 18 hodin25. 11. od 9 do 13 hodin)6. 2. 2024 od 14 do 18 hodin pro uchazeče na čtyřleté a osmileté studium. Informace budou podávány vždy v každou celou hodinu, pak bude možné si projít školu a prohlédnout si místnosti a učebny.

Připravili jsme pro vás nově také virtuální návštěvu naší školy.

Obecné informace pro přijímací řízení

Ve školním roce 2024/2025 bude otevírat Gymnázium a Jazyková škola Zlín následující studijní obory:

Název oboru Kód Školní vzdělávací program
Gymnázium (osmileté studium) 79-41-K/81 "Otevřená škola"
Gymnázium (čtyřleté studium) 79-41-K/41 "Škola s dobrým výhledem"
Gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 "Škola s dobrým startem"
Gymnázium (čtyřleté studium - tělesná výchova) 79-41-K/41 "Škola v pohybu"

Pro obor Gymnázium se sportovní přípravou uveřejní ředitelka školy do 30. října 2023 Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky, jehož součástí bude termín konání talentové zkoušky, termíny 1. kola přijímací zkoušky, jednotná kritéria přijímacího řízení, předpokládaný počet přijímaných uchazečů a podmínky pro přijetí bez vykonání přijímací zkoušky.

Přihlášku ke studiu si uchazeči o studium oboru Gymnázium se sportovní přípravou musí podat nejpozději do 30. listopadu 2023. Formulář přihlášky si můžete stáhnout zde.

Pro obory Gymnázium (osmileté studium, čtyřleté studium) uveřejní na tomto místě ředitelka školy do 31. ledna 2024 Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, jehož součástí budou termíny 1. kola přijímací zkoušky, jednotná kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů.

Talentová zkouška pro studium oboru Gymnázium se sportovní přípravou se bude konat v termínech 5. a 6. února 2024 (uchazeč si vybere jeden ze dvou termínů a vyznačí datum v přihlášce).

Písemné testy v rámci jednotné přijímací zkoušky pro studium oboru Gymnázium (čtyřleté všeobecné studium, studium se sportovní přípravou, tělesná výchova) se budou konat v 1. kole přijímacího řízení v budově školy v termínech 12. a 15. dubna 2024.

Písemné testy v rámci jednotné přijímací zkoušky pro studium oboru Gymnázium (osmileté studium) se budou konat v 1. kole přijímacího řízení v budově školy v termínech 16. a 17. dubna 2024.


INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ

Informace k jednotné přijímací zkoušce

Testová zadání k provičování - čtyřleté obory a nástavbová studia

CERMAT uveřejnil cvičné testy pro uchazeče o studium a lze si je doma zkusit. Testy si můžete stáhnout z následujících odkazů:

Testová zadání k provičování - osmiletá gymnázia

CERMAT uveřejnil cvičné testy pro uchazeče o studium a lze si je doma zkusit. Testy si můžete stáhnout z následujících odkazů: