• GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín

Informace a výsledky

Dny otevřených dveří na Gymnáziu ve školním roce 2018/2019

Pro zájemce o studium jsme připravili dny otevřených dveří, které se budou konat 8. listopadu 2018 od 13.00 do 17.00 (termín je určen POUZE pro zájemce o studium oboru se sportovní přípravou), 23. listopadu 2018 od 10.00 do 17.00, 24. listopadu 2018 od 9.00 do 15.00, 7. února 2019 od 10.00 do 17.00 a 19. února 2019 od 10.00 do 17.00. Informace budou podávány v každou celou hodinu, potom bude následovat prohlídka školy. Budete mít možnost si nejen prohlédnout budovu školy a její vybavení, ale také se seznámit se systémem výuky, nahlédnout do vyučovacích hodin a získat informace jak od studentů, tak od vyučujících.

Obecné informace pro přijímací řízení ve školním roce 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 bude otevírat Gymnázium a Jazyková škola Zlín následující studijní obory:

Název oboru Kód Školní vzdělávací program
Gymnázium (osmileté studium) 79-41-K/81 "Otevřená škola"
Gymnázium (čtyřleté studium) 79-41-K/41 "Škola s dobrým výhledem"
Gymnázium se sportovní přípravou 79-42-K/41 "Škola s dobrým startem"

Pro obor Gymnázium se sportovní přípravou uveřejní ředitelka školy do 30. října 2018 Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky, jehož součástí bude termín konání talentové zkoušky, termíny 1. kola přijímací zkoušky, jednotná kritéria přijímacího řízení, předpokládaný počet přijímaných uchazečů a podmínky pro přijetí bez vykonání přijímací zkoušky.

Přihlášku ke studiu si uchazeči o studium oboru Gymnázium se sportovní přípravou musí podat nejpozději do 30. listopadu 2018. Formulář přihlášky si můžete stáhnout zde.

Pro obory Gymnázium (osmileté studium, čtyřleté studium) uveřejní na tomto místě ředitelka školy do 31. ledna 2019 Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, jehož součástí budou termíny 1. kola přijímací zkoušky, jednotná kritéria přijímacího řízení, předpokládaný počet přijímaných uchazečů a podmínky pro přijetí bez vykonání přijímací zkoušky.

Přihlášku ke studiu si uchazeči o studium oborů Gymnázium (osmileté studium, čtyřleté studium) musí podat nejpozději do 1. března 2019. Formulář přihlášky si můžete stáhnout zde.

Talentová zkouška pro studium oboru Gymnázium se sportovní přípravou se bude konat v termínech 28. a 29. ledna 2019 (uchazeč si vybere jeden ze dvou termínů a vyznačí datum v přihlášce).

Písemná přijímací zkouška pro studium oboru Gymnázium se sportovní přípravou se bude konat v termínech 12. a 15. dubna 2019 (uchazeč si opět vybere jeden ze dvou termínů a vyznačí datum v přihlášce).

Písemné testy v rámci jednotné přijímací zkoušky pro studium oboru Gymnázium (čtyřleté studium) se bude konat v 1. kole přijímacího řízení v budově školy v termínech 12. a 15. dubna 2019.

Písemné testy v rámci jednotné přijímací zkoušky pro studium oboru Gymnázium (osmileté studium) se bude konat v 1. kole přijímacího řízení v budově školy v termínech 16. a 17. dubna 2019.

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

Informace pro uchazeče o studium ve středních a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji

Informace k jednotné přijímací zkoušce

Testová zadání k provičování - čtyřleté obory a nástavbová studia

CERMAT uveřejnil cvičné testy pro uchazeče o studium a lze si je doma zkusit. Testy si můžete stáhnout z následujících odkazů:

Testová zadání k provičování - osmiletá gymnázia

CERMAT uveřejnil cvičné testy pro uchazeče o studium a lze si je doma zkusit. Testy si můžete stáhnout z následujících odkazů: