Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Úřední deska

Informace

(struktura dle vyhlášky č. 442/2006 ve znění vyhlášky č. 416/2008)

Název

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Důvod a způsob založení

Zřizovatel Zlínský kraj, třída T. Bati 21, 76190 Zlín (www.kr-zlinsky.cz) na základě rozhodnutí MŠMT č.j. 14 691/2001-14 ze dne 30. března 2001 zřizuje s účinností od 1. dubna 2001 příspěvkovou organizaci Gymnázium, Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734-9, IČ 00559504.

Hlavním účelem zřízení je poskytování výchovy a vzdělávání. Organizace vykonává činnost střední školy. Předmět činnosti školy je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Organizační struktura

viz soubor aktualizovaný "organizační schéma a kompetence zaměstnanců" v sekci Dokumenty školy

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa: nám. T. G. Masaryka 2734, 760 01 Zlín

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou. Úřadovnou školy je sekretariát školy v 2. etáži, místnost č. 201

Datová schránka: rbhxcq9

Úřední hodiny:

pondělí: 9.00–11.00, středa: 9.00–11.00 / 13.00–15.00 (v období hlavních prázdnin: středa- 9.00–15.00)

Telefonní čísla: 577 007 444 (kancelář školy), 577 007 447 (ředitel školy), další čísla uvedeny v záložce KONTAKTY na zaměstnance školy

Adresa internetové stránky: www.gjszlin.cz

Adresa e-podatelny: viz datová schránka v sekci kontaktní informace

Další elektronické adresy:

Statutární orgán - Ředitel školy: gym@gjszlin.cz, stachova@gjszlin.cz

Zástupce statutárního orgánu: sil@gjszlin.cz

Zástupce pro úsek sportovních činností: barta@gjszlin.cz

Zástupce pro úsek jazykové školy: jurickova@gjszlin.cz

Bankovní spojení: KB a.s. Zlín, č. ú. 1461660217/0100

IČ: 00 55 95 04

IZO školy: 600 014 398

IZO součásti: 108 011 119

DIČ škola není plátce DPH.

Dokumenty

V kanceláři školy (2. etáž, dveře č. 201) jsou k dispozici v tištěné i elektronické podobě:

  • školní vzdělávací program
  • školní řád s přílohami
  • organizační řád
  • výroční zprávy
  • informace o přijímacím řízení
  • dokumenty školní preventivní strategie
  • směrnice školy

Žádosti o informace, příjem žádostí a dalších podání

Směrnice k poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.(268.08 kB)

Opravné prostředky

V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné požádat o opravný prostředek u Krajského úřadu na adresu Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín.

Formuláře

Formuláře jsou zpřístupněny v ředitelně školy nebo na webových stránkách školy v záložce FORMULÁŘE.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Návody pro řešení životních situací souvisejících se vzděláváním ve středních školách: portal.gov.cz/portal/obcan/situace/196/20114

Předpisy

Nejdůležitější předpisy jsou ke stažení na www.zkola.czwww.msmt.cz/dokumenty

Školní řád s přílohami jsou k nahlédnutí v tištěné i elektronické podobě v informačním centru školy.

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací je dán vnitřní směrnicí.

Licenční smlouvy

Licenční smlouvy škola nemá uzavřeny.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999Sb.

Výroční zprávy jsou zpřístupněny v ředitelně školy nebo na webových stránkách školy v sekci dokumenty / výroční zprávy školy.

Návrh rozpočtu a návrh rozpočtového výhledu

Návrh rozpočtu a návrh rozpočtového výhledu najdete na webových stránkách školy v sekci dokumenty / rozpočet GJŠ Zlín.