• GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín
  • GJŠ Zlín

Volitelné předměty

Nabídka volitelných předmětů pro třetí a čtvrtý ročník

Milí studenti, vážení rodiče,
nabídka volitelných předmětů na Gymnáziu a Jazykové škole ve Zlíně je shodná pro odpovídající ročníky všech studijních oborů gymnázia – osmiletého i čtyřletého všeobecného studia a  čtyřletého studia se zaměřením na sportovní přípravu a tělesnou výchovu (zde pouze s výjimkou předmětu VP4).

Pro usnadnění Vaší orientace jsme připravili následující tabulku. Kliknutím na zkratku předmětu se Vám rozbalí anotace všech nabízených možností v rámci předmětu:

Zkratka volitelného předmětu Ročníky a hodinové dotace předmětu Kdo si předmět volí
VP1

2 hodiny ve 3. ročníku (septimě)
a 3 hodiny ve 4. ročníku (oktávě)

studenti 2. ročníku
(sexty)

VP2 2 hodiny ve 3. ročníku (septimě)
a 3 hodiny ve 4. ročníku (oktávě)
studenti 2. ročníku
(sexty)
VP3 4 hodiny ve 4. ročníku (oktávě) studenti 3. ročníku (septimy)
VP4 2 hodiny ve 4. ročníku (oktávě) studenti 3. ročníku (septimy)
kromě sportovní třídy

Volíte si předměty vždy pouze na následující ročník, avšak již ve druhém ročníku byste měli (alespoň výhledově) zvažovat kombinaci VP1 a VP2 s ohledem na možnosti výběru předmětů VP3 a VP4, které si budete volit ve třetím ročníku a s Vaší předpokládanou volbou vysokoškolského studia či budoucího povolání. (Napsat doporučenou kombinaci předmětů pro určité zaměření studia je dnes fakticky nemožné, protože některé školy dělají NSZ a jiné oborové zkoušky, a přitom může jít o zcela stejné zaměření. Snad Vám tedy pomůže doporučení informovat se o podmínkách přijímacího řízení na školách, o nichž uvažujete, případně se poradit se školní výchovnou poradkyní Mgr. Soňou Surou, nebo se zaměřit především na předměty, které budete na VŠ potřebovat během studia. Pomůže Vám také test profesní orientace.) Některé z předmětů nelze volit současně.
Volitelné předměty si volíte formou elektronické přihlášky v elektronické žákovské knížce, v sekci „Ankety“.

Volba volitelných předmětů VP1 a VP2

1. V období od 6. dubna 2019 (15:00) do 30. dubna 2019 (23:00) si budete volit předměty VP1 a VP2 v elektronické žákovské knížce v sekci „Ankety“. Pro volitelné předměty VP1 a VP2 zde naleznete celkem 4 ankety. (dvojici anket pro hlavní volbu a dvojici anket pro volbu náhradní)
2. Po uzavření ankety budou přihlášky vyhodnoceny a ti z Vás, kterým se některý z volitelných předmětů neotevře (ani náhradní volba), budou vyzváni k volbě náhradního předmětu (VP1 nebo VP2). Tato volba bude probíhat na přelomu dubna a května.
3. Následně bude volba předmětů definitivně uzavřena a bude zveřejněn seznam skupin.

Volba volitelných předmětů VP3 a  VP4

1. V období od 6. dubna 2019 (15:00) do 30. dubna 2019 (23:00) si budete volit předměty VP3 a VP4 v elektronické žákovské knížce v sekci „Ankety“. Pro volitelné předměty VP3 a VP4 zde naleznete 2 ankety, v první si zvolíte předmět VP3 a ve druhé předmět VP4 (studenti sportovní třídy zde najdou pouze jednu anketu pro předmět VP3). V letošním roce si zde nevolíte náhradní předmět!

2. Po uzavření ankety budou přihlášky vyhodnoceny a ti z Vás, kterým se některý z volitelných předmětů neotevře (ani náhradní volba), budou vyzváni k volbě náhradního předmětu (VP3 nebo VP4). Tato volba bude probíhat na přelomu dubna a května.
3. Následně bude volba předmětů definitivně uzavřena a bude zveřejněn seznam skupin.

Pokud si nejste jisti přesnou náplní zvažovaného VP, zeptejte se svého vyučujícího povinného předmětu, na nějž seminář navazuje, případně vedoucího učitele předmětu, abyste po prvních hodinách nezjistili, že "to není to, co jsem si myslel."

Vaše elektronická přihláška je závazná, věnujte proto výběru předmětů patřičnou pozornost!
Nebudete-li si jisti svým rozhodnutím, můžete se obrátit na výchovnou poradkyni nebo na svého třídního učitele.

Pokud se vyskytnou problémy či nejasnosti s přihlašováním, kontaktujte Ing. Michala Heczka (potíže s podáváním přihlášky v el. žákovské knížce) nebo Mgr. Přemysla Šila (nejasnosti týkající se typů a kombinací volitelných předmětů, případně jiné problémy). Po uzavření anket budete kontaktování, abyste si znovu vybrali volitelný předmět, pokud se Vám neotevřela hlavní ani náhradní volba Vašeho volitelného předmětu.

Přejeme Vám správnou volbu předmětů a mnoho úspěchů v dalším studiu!

Michal Heczko a Přemysl Šil