Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Meziroční srovnání

Úspěšnost absolventů při přijímacím řízení na VŠ a VOŠ (v procentech z celkového počtu)

Typ školy 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
93,6 95,2 92,9 91,3 97,3 92,9 90,7 90,9 92,9 92,0 92,2 96,1 93,1
VOŠ 1,4 0,7 - 2,9 - 1,4 2,9 1,4 2,1 - 0,7 - 1,5
Celkem 95,0 95,9 92,9 94,2 97,3 94,3 93,6 92,3 95,0 92,0 92,9 96,1 94,6


Umístění absolventů na VŠ podle jejich zaměření (v procentech z počtu přijatých absolventů).

Zaměření školy 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ekonomické 16,7 28,8 29,8 18,8 12,3 16,7 16,8 14,6 13,9
Technické 18,2 13,8 16,8 23,7 22,3 24,6 18,3 20,3 18,8
Přírodovědné 13,5 6,9 8,4 4,4 11,5 13,5 11,4 14,6 10,7
Filosofické a sociální vědy 17,5 21,4 15,2 18,2 17,7 17,5 9,9 9,8 18,0
Pedagogické 7,1 4,1 6,9 4,0 10,8 7,8 9,2 9,0 11,5
Lékařské a farmaceutické 11,9 11,7 4,6 11,1 11,5 4,0 9,2 13,0 15,6
Právnické 6,3 9,0 3,8 7,9 3,1 6,3 8,4 9,0 4,9
Zemědělské, lesnické, dřevařské --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Veterinární --- --- 0,8 1,6 0,8 --- 0,8 --- ---
Sportovní studia 4,0 2,1 9,1 6,3 7,0 3,2 6,8 2,4 3,3
Multimediální komunikace 4,0 6,2 3,8 0,8 1,5 1,6 2,3 2,4 0,8
Zahraniční VŠ 0,8 --- 0,8 3,2 1,5 4,8 6,9 4,9 2,5