Gymnázium a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky Zlín

Projekty

Erasmus+

AKREDITACE ERASMUS+

Akreditace instituce v programu Erasmus v oblasti školního vzdělávání

číslo akreditace: 2020-1-CZ01-KA120-SCH-094324

délka trvání udělené akreditace: 1. 3. 2021 – 31. 12. 2027

Akreditace byla udělena na základě žádosti a sestavení Plánu Erasmus pro realizaci vysoce kvalitních mobilit v rámci širšího úsilí o rozvoj Gymnázia a Jazykové školy Zlín

Hlavními body celého plánu jsou:

 • personalizace výuky a důraz na rozvoj silných stránek žáků,
 • udržitelné a přátelské digitální prostředí školy (tvorba výukových pomůcek, materiálů a materiálů pro samostudium),
 • formativní hodnocení a poskytování zpětné vazby žákům.

Přehled jednotlivých let v mezích AKREDITACE: erasmus-prehled-akreditace.pdf

PROJEKT ERASMUS+ Partnerství pro digitální vzdělávání, Spolupráce pro inovace

DIGI SCHOOL

číslo projektu: 2020-1-SK01-KA226-SCH-094350

doba trvání: 01. 03. 2021 – 28. 02. 2023

Projekt je financován z prostředků Evropské komise

Rozpočet partnerství: 101.092 €

partnerské školy:

 • Gymnázium Andreja Vrábla Levice, Slovensko
 • Colegio Nuestra Senora del Rosario, Paterna, Španělsko
 • Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín, Česká republika
 • EUROPASS SRL, Florencie, Itálie

Hlavním cílem projektu je vytvoření učebních digitálních materiálů vhodných k samostudiu, procvičování nebo k použití při distančním vyučování.

Intelektuální výstupy všech partnerů: ANJ, NEJ, FRJ,SPJ, DEJ, OBN, CHE, GEO, MAT, BIO, EKN, ITK, HUV, ETV

Intelektuální výstupy GJŠ Zlín v předmětech MAT, GEO, CHE, SPJ

PROJEKT ERASMUS+ Strategická partnerství pro spolupráci škol

Colourful numbers

číslo projektu: 2020-1-CZ01-KA229-078251

doba trvání: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2023

Projekt je financován z prostředků Evropské komise

partnerské školy:

 • Gulbaba Zeynep Yildirim Yatili Bolge Ortaokulu, Turecko
 • Scoala Gimnaziala Nr.1 Otelu-Rosu, Rumunsko
 • Istituto Comprensivo Statale N. 1 Lanciano, Itálie
 • Zespol Szkol Nowa Sarzyna, Polsko

Hlavní myšlenkou projektu je fakt, že matematické kompetence jsou jednou z klíčových kompetencí ve 21. století. Cílem projektu je inovovat výuku matematiky v zapojených školách a zvýšit zájem žáků o matematiku nejen pomocí digitálních technologií, ale i pomocí propojení s dalšími předměty či každodenním životem.

Veškeré výstupy projektu najdete na www.colourful-numbers.eu.

PROJEKT ERASMUS+ Mobilita pracovníků škol

Učitel v moderní době – Učitel? Rádce? průvodce?

doba trvání 1. 6. 2018 – 31. 5. 2020

Projekt je financován z prostředků Evropské komise partnerské organizace:

 • Europass Teacher Academy LTD
 • inlingua Salzburg, International School of Languages
 • IFOM – Istituto di Formazione, Occupazione e Mobilita
 • Executive Training Institute
 • Enjoy Italy di Alessandro Gariano
 • Dorea Educational Institute
 • Anglolang Academy of English

Hlavním cílem projektu je zlepšení počítačových kompetencí vyučujících, tedy rozšíření a upevnění schopnosti používat a také tvořit digitální učební materiál a tím umožnit větší individualizaci výuky s důrazem na individuální schopnosti žáků a jejich rozvoj.

Dalším cílem byl rozvoj nových výukových metod a přístupů s důrazem na individuální přístup k žákům a schopnost rozlišení různých typů inteligence u žáků.

Vytvořené materiály jsou dostupné na tomto odkazu.

PROJEKT ERASMUS+ Strategická partnerství pro spolupráci škol

Poselství Picassa stále žije v aktivním občanství

doba trvání: 3. 9. 2019 – 2. 9. 2022

Projekt byl financován z prostředků Evropské komise

Účastnili se ho studenti španělského jazyka. Mezinárodní týmová spolupráce, jež obohatila naše studenty o nové vědomosti a dovednosti, jak po stránce jazykové, tak po stránce kulturně poznávací, se realizovala s následujícími partnerskými školami:

 • IES ENTRESIERRAS, Španělsko
 • LICEO GINNASIO ARISTOSSENO, Itálie
 • Szkola Podstawowa nr 368 im. "Polskich Olimpijczykow", Polsko

Hlavní myšlenkou projektu bylo povzbudit studenty, aby nebyli lehkomyslní ke svému okolí, aby byli aktivní, zodpovědní a ochotní udělat něco pro druhé, pro své město.

V průběhu všech mezinárodních setkání byla hlavním cílem úprava zdi ve stylu Pabla Picassa. Svou výtvarnou kreativitu využili studenti nejen při úpravě zdi, ale také při tvorbě koláží. V divadelním představení „Malabares de cubismo“ („Kejkle kubismu“) tak trochu prožili, jak nelehká je práce herců. Za pomoci digitálních technologií vytvořili prezentace, výukové materiály Kahoot a videa.

V průběhu zahraničních cest studenti se svými učiteli navštívili řadu muzeí, památek a nádherných míst nejen v Tarantu, Varšavě a Purcheně, ale také ve městech Málaga, Granada, Matera, Alberobello a Polignano.

V České republice jsme zahraničním partnerům ukázali jedinečnou kubistickou architekturu v Praze a památky UNESCO v Kroměříži. Informace o mezinárodních setkáních je možné vidět:

Web: mensaje-de-pablo.webnode.cz

Výsledky našich mezinárodních aktivit je možné si prohlédnout v on-line knize.

PROJEKT ERASMUS+ Strategická partnerství pro spolupráci škol

HEREDITAS

doba trvání 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020

Projekt byl financován z prostředků Evropské komise

Partnerské školy:

 • Gymnázium Andreja Vrábla Levice, Slovenská republika
 • Colegio Nuestra Senorad el Rosario, Paterna, Španělsko
 • Osnovna škola Sunja, Sunja, Chorvatsko
 • Krieza middle school, Krieza, Řecko
 • IGS Schaumburg, Německo

Hlavním cílem našeho projektu bylo seznámení se s kulturním dědictvím a tradicemi našich předků. Projekt úzce navazoval na vyhlášení roku 2018 rokem kulturního dědictví.

V průběhu projektu jsme na projektových výpravách navštívili památky architektury v našem i ostatních regionech České republiky a také v zahraničí. Dále jsme se seznámili s vývojem a kulturou lidových krojů států a regionů partnerských škol a seznámili jsme se se starými a zapomenutými řemesly našich předků. Kromě výše zmíněných jsme naše partery seznámili s lidovou hudbou a učili se zpívat vánoční koledy a podle původních receptů jsme připravovali tradiční regionální jídla.

Díky zahraničním mobilitám a cestování do partnerských škol, měli žáci Gymnázia a Jazykové školy Zlín také jedinečnou možnost vidět, zažít a navštívit další aktivity a místa známá ze seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Za všechny můžeme jmenovat oslavy Tří králů ve španělském Madridu, návštěvu Akropole v Aténách, jízdu železnicí po rakouském Semmeringu.

Za využití digitálních technologií ve spolupráci žáků a jejich učitelů v mezinárodních týmech jsme připravovali videa a prezentace pro mezinárodní setkání, v průběhu kterých jsme výsledky naší činnosti sdíleli.

Digitální technologie nám nakonec pomohly celý projekt dokončit, protože poslední a závěrečná mobilita musela být kvůli pandemii organizována jako virtuální. Ale i tento nový způsob mezinárodního setkání se velmi vydařil.

Všechny výsledky naší práce je možno vidět na projektové webové stránce a jako hlavní výsledek vznikla kniha, kde jsou všechny hlavní části naší práce včetně videí prezentovány.

Výsledky naší mezinárodní spolupráce můžete vidět na následujících odkazech

Web: www.hereditas.club

Kniha: https://anyflip.com/agnhk/wubi/

PROJEKT ERASMUS+ Strategická partnerství pro spolupráci škol

Pedago-geeks

doba trvání 1. 9. 2013 – 31. 8. 2018

Projekt je financován z prostředků Evropské komise

partnerské školy:

 • Lyceé Prieur de la Cote d’Or Auxonne, Francie
 • Instituto Statale d’Istruzione Superiore „Pitagora“, Itálie
 • Kelmes Jono Graiciuno gimnazija, Litva

Hlavním cílem projektu je aktivní využití digitálních technologií ve výuce a tvorba výukových materiálů ve spolupráci učitelé - žáci.

Našeho cíle chceme dosáhnout praktickým přístupem, natáčením experimentů v přírodovědných předmětech a jejich následným zpracováním za využití digitálních technologií ve spolupráci žáků a jejich učitelů v mezinárodních týmech. Výsledky budeme sdílet s partnerskými školami elektronicky i během společných mezinárodních setkání.

eTwinning Projekt

TwinSpace

FB stránka

PROJEKT ERASMUS+ Mobilita pracovníků škol

Používat jazyk k učení, učit se používat jazyk

doba trvání 1. 6. 2015 – 1. 6. 2017

Projekt je financován z prostředků Evropské komise

partnerské organizace:

 • Centre of English Language Studies Limited
 • Horizonte - Institut für Sprache, Kommunikation und Kultur Regensburg e. V.
 • Oxford House College Training Limited
 • Languages a la carte Ltd
 • The Lake School of English Oxford Limited
 • Shadows Professional Development Ltd
 • Escuela Montalban

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení jazykových kompetencí vyučujících, tedy rozšíření a upevnění znalostí cizích jazyků a tím motivace převážně učitelů nejazykových předmětů k aktivnější spolupráci v projektech programu ERASMUS+, aktivita KA02.

Dalším cílem byla modernizace vyučovacího procesu zavedením nových metod do výuky, konkrétně metody CLIL a posílení mezipředmětové spolupráce a vztahů mezi pedagogy.

angličtina

chemie

matematika

španělština

zsv

THEIA 2014-1-SK01-KA201-000485_5

Doba trvání:

1. 9. 2014 – 31. 8. 2016

Partnerské školy:

 • Gymnázium Andreja Vrábela Levice, Slovensko
 • Escola de Música de Perisinho, Vila Nova de Gaia, Portugalsko
 • La Salle La Laguna, San Christobal de La Laguna, Španělsko
 • Serdar Zeren Ortaokulu, Amasya, Turecko

Hlavním cílem projektu je zvýšit povědomí našich žáků i veřejnosti o důležitosti ochrany životního prostředí a udržitelném rozvoji v lokálním, regionálním i globálním měřítku.

Našeho cíle chceme dosáhnout praktickým výzkumem a experimenty, které budou provádět žáci pod vedením svých učitelů. Výsledky budeme sdílet s partnerskými školami elektronicky i během společných mezinárodních setkání.

https://www.facebook.com/theia.cz

THEIA-food-kilo-brochure-v7-CZE.pdf

THEIA-food-kilo-brochure-v7-ENG.pdf